Från och med 1 januari 2024 ingår rederier i EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS).
Att minska utsläppen ligger i vårt gemensamma intresse, men det kommer att höja priserna på sjötransporter och påverka tidtabellerna, säger Merja Kallio-Mannila, Commercial director på Finnlines. 

I början av 2024 är det sjöfartssektorns tur att hoppa in i ETS (Emissions Trading System). Merja Kallio-Mannila, Commercial director på Finnlines, anser att ETS är en bra sak, eftersom vi behöver reglering för att uppfylla utsläppsminskningsmålen i EU:s Fit for 55-program. 
̶  Att kompensera för utsläpp kommer öka kostnaderna för sjötransporter. Den gröna omställningen kommer också att bromsa logistiken genom att vissa rutter blir långsammare. Men det är ett mellansteg. När sjöfartsindustrin har tillräckligt med icke-fossila bränslen på plats kan takten för sjötransporterna öka igen, säger hon. 

Miljöavgift inom ETS ska tillämpas på alla fartyg

Merja-Kallio Mannila, CCO på Finnlines

Både Finnlines och andra rederier lanserar en ETS-miljöavgift. Denna nya miljöavgift kommer att tas ut på alla transporter. 
– För sjöcontainrar, bulkenheter och kombinationer kommer avgiften att fastställas på metrisk basis, säger Merja Kallio-Mannila. 
– För traditionella bulklaster kommer avgiften att baseras på ton, lägger hon till. 
Finnlines behåller miljöavgiften för ETS oförändrad i tre månader. Kallio-Mannila säger att ett fast kvartalspris hjälper kunderna att förutse kostnaderna. 
– Miljöavgiften baseras på priset på utsläppsrätter, som varierar beroende på börsen. Under den senaste tiden har priset på utsläppsrätter varit ganska stabilt, men när sjöfarten kommer in i utsläppshandeln kan situationen förändras. 

Stordriftsfördelar hjälper till att hantera prisnivåer 

Merja Kallio-Mannila anser att det är viktigt att hålla fartygen så fulla som möjligt. När fyllnadsgraden är hög är utsläppen per transportenhet lägre. 
– Vårt mål har varit att hålla miljöavgiften konkurrenskraftigt prissatt så att kunderna fortsätter att använda sjötransporter och volymerna inte minskar på grund av utsläppshandeln. Lågkonjunkturen påverkar ju ändå fraktflödena. 
Kallio-Mannila säger att behovet av utsläppsminskningar har varit känt länge. Finnlines har därför investerat i större fartyg och ny teknik, eftersom stordriftsfördelar kan minska utsläppen per transportenhet. 

Grön omställning kräver investeringskapacitet 

Merja Kallio-Mannila förstår smärtan av stigande priser. Särskilt under en ekonomisk nedgång, när alla kämpar med kostnadstryck. Men vid någon punkt kommer ekonomin att börja återhämta sig. 
– Den gröna omställningen kräver att företagen är lönsamma och investerar. Trots den ekonomiska situationen måste vi göra allt vi kan för att minska utsläppen. Och samtidigt måste vi kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga. 
– Det finns alltså ingen enkel framtid för logistiksektorn. Men samtidigt står vi i spetsen för ett historiskt skifte mot icke-fossila transportsätt. 

Upptäck DB Schenkers erbjudanden inom sjötransport