EU-parlamentet har beslutat att rederier från och med 2024 ska ingå i systemet för handel med utsläppsrätter, ETS (Emissions Trading System).

Initiativet att inkludera transportsektorn i ETS-systemet är en del av EU’s Gröna giv och programmet “fit for 55”. Syftet är att tackla klimatförändringarna. Detta genom att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) med minst 55 procent till 2030 (från 1990). Målet är nollutsläpp till 2050. Syftet med systemet är att låta den som släpper ut också ta ansvar för sina utsläpp genom att betala för dem.

Företag ska lämna in utsläppsrätter enligt följande tidplan:

  • Senast 2024 måste företagen lämna in utsläppsrätter för 40 procent av sina verifierade utsläpp.
  • Senast 2025 måste företagen lämna in utsläppsrätter för 70 procent av sina verifierade utsläpp.
  • Från och med 2026 måste företagen lämna in utsläppsrätter för alla sina verifierade utsläpp.

Kostnaderna kommer att föras över på de som använder rederier eller färjelinjer.

Om du vill veta mer eller har några frågor, kan du läsa mer här eller höra av dig till din kontaktperson hos oss på DB Schenker