Den stora majoriteten av våra utsläpp, nära 90 %, kommer från tung lastbilstrafik, det är därför viktigt att vi övergår till lågutsläppsfordon inom detta segment. Övergången till batteridrivna fordon är komplex.

Batteriets storlek påverkar hur mycket vikt vi kan lasta och hur långt lastbilen kan köra, så det finns många faktorer som behöver övervägas. Under 2023 har vi haft flera nordiska projekt som leder vår omställning.

Elektrisk HCT-lastbil i Finland

I början av november 2023 presenterade vi stolt DB Schenkers första, helt elektriska, HCT (high-capacity transport) lastbil som går helt på el i ordinarie trafik mellan Vanda och Lempäälä. Förutom den ordinarie linjetrafiken som körs på kvällen och natten, används lastbilen för upphämtning och leverans av varor mellan Lempäälä och Tavastehus, vilket sker på morgonen.

Den 33 meter långa HCT-lastbilen består av en helelektrisk Volvo FH Electric-lastbil och två släpvagnar, och den maximalt tillåtna totalvikten är 68 ton. Lastbilen laddas mellan skift med hjälp av laddstationer installerade vid DB Schenkers terminaler.

Projektet E-Charge

I Sverige samlar vi kunskap om elektrifieringen av tung trafik genom E-Charge-projektet, där vårt deltagande leds av DB Schenker Consulting. I detta projekt samarbetar DB Schenker och 13 andra ledande parter* inom fordonsproduktion, forskning, logistik, elnätsföretag, elbolag och bränsletillverkare*, med Sveriges stat för att specifikt fokusera på elektrifiering av tunga vägtransporter.

Syftet med projektet, som pågår mellan december 2021 och december 2024, är att bedriva forskning och testa alla nödvändiga aspekter för att möjliggöra användningen av batteridrivna fordon för våra långväga transporter. Fokusområden är till exempel fordon, högeffektivsladdning (MCS), energiförsörjning, infrastruktur och risker. Testerna kommer att utföras som en del av riktiga logistikflöden i Sverige. Schenker Åkeri, ICA och Tommy Nordbergh Åkeri kommer att testa fordon från Scania och Volvo för långväga transporter.

Forskning om alla områden kopplat till projektet

Den akademiska forskningen utförs av SEC, Swedish Electromobility Centre, genom Chalmers, Linköping Universitet, Lunds Universitet och Uppsala Universitet. Målet är att forska på i princip alla områden kopplat till projektets utmaningar; från fordonets energiförbrukning, via dimensionering av laddare, laddstationer och påverkan på elnätet, till hur logistiksystemet påverkas. En viktig del är att ta fram modeller för att beskriva och simulera systemet och att kunna studera vad som händer vid en uppskalning av systemet, samt att identifiera vilka policy- och regelverksförändringar som är nödvändiga eller önskvärda för att möjliggöra en omställning.​

Under 2023 har laddinfrastruktur installerats vid terminaler och planering som förberedelse för piloten har utförts. E-Charge-lastbilen är planerad att köras i ordinarie linjetrafik under maj 2024, och piloten kommer att pågå i ett år.

*Projektets deltagare: ABB, Chalmers, Circle K, DB Schenker, Schenker Åkeri, Lindholmen Science Park, ICA, OKQ8, Linköpings universitet, Lunds universitet, Scania, Tommy Nordbergh Åkeri.