Göteborg Stads klimatmål har siktet inställt på att nå nollavtryck så snabbt som möjligt. För att nå dit ska bland annat utsläppen inom Göteborgs geografiska område minska med minst 10,3 procent per år.
– Att nå så pass högt uppsatta mål är utmanande, det får jag vara ärlig med att säga. Samtidigt är jag övertygad om att målen måste vara ambitiösa för att få till så pass stora förändringar, säger Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg Stad.

Två män och en kvinna i reflexvästar samtalar framför träpallar i en terminal
Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (i mitten) på besök hos DB Schenkers terminal i Bäckebol. Syftet är att ge kommunen kunskap och guidning i sitt eget klimatarbete. Hanna Melander, kvalitets- och miljöchef, samt Branch Manager Tony Ekvall var också närvarande.

Det säger Axel Josefson dagarna innan han ska på ett studiebesök hos DB Schenkers terminal i Bäckebol. Besöket ska ge kommunen kunskap och guidning i sitt eget klimatarbete.

– Elektrifieringen av transportbranschen är en viktig och stor förändring som sker just nu. Där är DB Schenker en stor aktör i sammanhanget. Så det ska bli intressant att höra hur de ser på, och jobbar med, dessa frågor, säger han.

Hela transportsektorn på väg att digitaliseras

Axel Josefson säger att åkerierna är en central del för att till exempel företag som Volvo ska kunna utveckla framtidens fordon och samtidigt använda Göteborg som utvecklingsarena. Han menar att vi är inne i ett paradigmskifte, där hela transportsektorn är på väg att digitaliseras. Och kommunen måste hänga med i den utvecklingen.

– Vi har tagit initiativ för att svara upp mot den här omställningen. Dels har vi ett program för energiförsörjning kopplat till infrastruktur. Sedan har vi projektet Gothenburg Green City Zone med stadsnära elektriska varutransporter. Det måste finnas ström och kraft för att kunna möta de behov som finns. Vi tittar just nu på hur vi kan öka nätkapaciteten i Göteborg tillsammans med Göteborg Energi.

Allvarligt läge

Göteborg Stads miljö- och klimatprogram har ambitionen att utsläppen inom Göteborgs geografiska område ska minska med minst 10,3 procent per år. Där är just minskad klimatpåverkan från resor och transporter ett centralt delmål.

– Att ha så pass ambitiösa mål är viktigt för att visa hur allvarligt läget är. Tiden är knapp och våra högt satta klimatmål ska bidra till större fokus på praktisk handling, snarare är att sitta och utreda och fundera. Det är naturligtvis också en betydande del av klimatarbetet, men för att få till en förändring måste vi gå till handling.

– Hur kan vi få mer transporteffektiva lösningar och miljövänligare bränslen? Det är viktiga frågor och komponenter som vi hoppas få svar på med hjälp av transportnäringen som är en stor del av det arbetet. Det är därför vi besöker DB Schenker i Bäckebol – för att få kunskap, säger Axel Josefson.

DB Schenkers globala klimatmål är att minska koldioxidutsläppen med minst hälften till 2030 (basår 2006). Företagets svenska mål är att minska koldioxidutsläppen från landtransporter med minst 70 procent till 2030 (basår 2006). DB Schenker strävar efter att vara klimatneutrala 2040.


Läs också:

DB Schenker första logistikföretaget i Gothenburg Green City Zone

Hållbarhetslösningar som vi önskar kunna erbjuda