DB Schenker omorganiserar sina nordiska affärsverksamheter genom att slå samman Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige till ett gemensamt kluster. Den nya organisationen träder i kraft 1 april 2023 och kommer att ledas av vd Petteri Nurmi.

DB Schenker slår ihop de nordiska länderna till ett kluster från och med 1 april 2023. Petteri Nurmi blir vd för kluster Norden som sysselsätter 6 000 personer och har en total omsättning på närmare 3 miljarder euro.

Det nya klustret kombinerar en omfattande produktportfölj med innovativa lösningar från de lokala verksamheterna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Detta sätter kursen mot en framgångsrik framtid och anpassar verksamheten efter en affärsmiljö där många multinationella kunder redan ser de nordiska länderna som en integrerad marknad.

Petteri Nurmi (Finland), en uppskattad chef med lång erfarenhet av den europeiska och globala logistikverksamheten, kommer att leda det nya klustret. Nurmi började sin karriär på DB Schenker för 25 år sedan och har, sedan 2018, varit vd för DB Schenker i Finland. Klustrets ledningsgrupp utgörs av erfarna chefer från DB Schenkers egna led och kommer att rapportera direkt till den nya vd:n Petteri Nurmi.

– Med den nya strukturen i Norden stärker vi DB Schenkers position på den europeiska och globala marknaden. Det ger oss möjlighet att effektivisera våra processer samt bli ännu bättre på att möta våra kunders förväntningar. Vi har ett mycket erfaret team som kommer att leverera högsta kvalitet till våra kunder under ledning av Petteri Nurmi, säger Helmut Schweighofer, vd region Europa på DB Schenker, och tillägger:

– Vi vill samtidigt passa på att tacka Magnus Strand, vd för DB Schenker kluster Sverige, Danmark och Island, som bestämt sig för att gå i pension den 31 mars, för hans bidrag till verksamheten under sina 35 år på DB Schenker.

– Vår nya strategi ”One Nordics” inom flyg-, sjö och kontraktslogistik ger oss en betydande storlek som både förbättrar vår kapacitet och stärker vår marknadsposition. På så sätt kan vi arbeta ännu mer effektivt för våra kunder och möta deras högt ställda förväntningar, säger Petteri Nurmi med anledning av hans utnämning till ny vd för DB Schenker kluster Norden.

Kluster Norden sysselsätter mer än 6 000 personer och har en total omsättning på närmare 3 miljarder euro. Klustret är en del av DB Schenkers unika nätverk av mer än 1 850 kontor världen över och erbjuder omfattande inrikes och utrikes transportlösningar.