Autentiska tester av autonomt och elektriskt feeder-fartyg markerar betydande framsteg i hållbar sjöfartsteknik.

DB Schenker och Kongsberg Maritime har nått en betydelsefull milstolpe i utvecklingen av autonom sjöfartsteknik genom en fullskalig simulering av framtida feeder-fartyg.

Simuleringen utfördes i autentiska omgivningar mellan Ikornes hamn och Ålesund hamn. Syftet var att utvärdera genomförbarheten av att ersätta konventionella feeder-fartyg med toppmoderna autonoma fartyg med nollutsläpp.

– Det här är ett lysande exempel på hur ny teknik och goda gränsöverskridande samarbeten bidrar till omställningen till utsläppsfria transporter. Otroligt inspirerande! säger Hanna Melander, hållbarhetsansvarig på DB Schenker i Norden.

Ingen besättning ombord

Simuleringen är en integrerad del av ett samarbetsprojekt mellan Kongsberg Maritime, Ekornes, Massterly och DB Schenker. Fartyget, som är designat för autonom drift och minimala utsläpp, kommer att färdas mellan Ekornes egen hamn i Ikornnes och Ålesund hamn. Transportsträckan på 43 km (23 nautiska mil) tar tre timmar med en hastighet på 7,7 knop. Med sina imponerande dimensioner – 50 meter i längd och kapacitet att lasta 300 ton (DWT) – är fartyget anpassat för att segla utan besättning. Det kommer att övervakas från Massterlys Remote Operation Center (ROC), av certifierade navigatörer och mariningenjörer.

Demonstrationen ägde rum på Kongsberg Maritime Training Center i Grilstad, en ort utanför Trondheim. Här har fartyget testats i olika väderförhållanden och rutter för att samla in värdefulla data om energiförbrukning, hastighet, tidsåtgång och navigationsutmaningar. Den primära färdvägen inkluderar en passage genom Vegsundet, som trots att den utgör en navigationsutmaning med låg hastighet, totalt sett är energieffektiv och fördelaktig.

Världsunikt fartyg

Fartyget är obemannat och kommer inte att ha någon kommandobrygga ombord, vilket maximerar användningen av utrymmet för last och teknisk utrustning. En väsentlig utveckling, särskilt som det är något tidigare helt elektriska och obemannade fartyg inte har uppnått. Fartyget blir det första i världen i sitt slag.

Under demonstrationen närvarade representanter från Sjöfartsverket i Norge och Naval Dynamics, som har designat fartyget. Projektet visar på norsk spetskompetens och förmåga att driva innovation inom sjöfartssektorn. Nu fortsätter arbetet med utveckling av fartyg och system, samt processen med myndigheterna angående certifiering och regelverk.

Infört en fast biogasrutt

DB Schenker och Ekornes har haft ett nära samarbete under en längre tid för att etablera miljövänliga transportlösningar som en del av logistikprocessen för Ekornes produkter världen över. Genom att överföra Ekornes vägtransporter till sjöfrakt har man redan uppnått betydande minskningar av antalet lastbilar på vägarna och positiva effekter för lokalsamhället. År 2023 initierade DB Schenker dessutom en fast biogasrutt mellan Sykkylven och Oslo för att ytterligare främja hållbara transporter.