För att möta en växande marknad mer än fördubblar DB Schenker sin terminalyta i Hudiksvall. Den nya terminalen på drygt 2 000 kvm beräknas stå färdig 2024.
– DB Schenker har redan ett starkt fäste i regionen. Satsningen känns som ett naturligt steg för att stärka vår position ytterligare och möjliggöra fortsatt tillväxt för våra lokala kunder. Hudiksvalls fördelaktiga läge, mellan Sundsvall och Gävle, är en annan viktig aspekt som kommer gynna vårt nätverk, både regionalt och nationellt, säger Viktor Strömblad, Head of Land Transport på DB Schenker.

Flera automatiserade lösningar säkerställer att DB Schenkers nya terminal i Hudiksvall får en effektivare gods- och pakethantering. Terminalen beräknas stå klar 2024.

Den nya terminalen byggs i anslutning till den befintliga som är på 800 kvm. Anläggningen blir toppmodern med bland annat automatiserad paketbana och automatisk vägning samt mätning av gods. Området blir inhägnat med registrering av all gods- och pakettrafik till och från terminalen. Något som ligger helt i linje med DB Schenkers säkerhets- och kvalitetsarbete.

Effektivare gods- och pakethantering

– De automatiserade processerna ger en effektiv och säker sortering. En annan fördel är att vi förbättrar hanteringen av godsflödet. Vi får en effektivare och säkrare hantering då vi inte behöver flytta godset i terminalen flera gånger på trånga ytor utan kan hantera in- och utlastning på ett rationellt sätt. Även hanteringen med truckar och lastbilar på markplan blir effektivare med mer tilltagna ytor för stora gods. Allt detta skapar en betydligt säkrare verksamhet och bättre arbetsmiljö för personalen, säger Patrik Ellefsson, DB Schenkers distriktschef för Sundsvall, Örnsköldsvik och Hudiksvall.

Hudiksvall och norra Hälsingland är ett område där DB Schenker har lång tradition och en stark marknad med kunder som växer både på den nationella och internationella marknaden.

– Det finns en uttalad tillväxtstrategi i regionen. Den resan vill vi vara med på och erbjuda transport-och logistikservice i framkant. Vi har utvecklats tillsammans med våra kunder och ser att godsmängden ökar för varje år. Det finns en framåtanda bland företagen och det märks i vår hantering av allt från paketsändningar till godstransporter. Det ger en trygghet för personalen. Och med fortsatt tillväxt ser vi möjligheter att i framtiden kunna anställa fler, säger Patrik Ellefsson.

I linje med kommunens utvecklingsplaner

En bild som Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande i Hudiksvall, delar:

– Vi ser att många ledande företag i kommunen utvecklar och investerar i sina verksamheter. Kommunen har också stora utvecklingsplaner med nya stadsdelar för bostäder och verksamheter. I skenet av allt som händer är det jättepositivt att DB Schenker nu gör den här satsningen som bidrar till utvecklingen i kommunen. Det ligger helt i linje med vår tillväxtstrategi, säger han.

Själva fastigheten ägs av Västra Hamnen-koncernen som utvecklar staden med den nya stadsdelen i Västra Hamnen och kommersiella lokaler med strategiska lägen i Hudiksvall.

– Västra Hamnen Utveckling ser med glädje fram emot att färdigställa nya optimerade lokaler åt DB Schenker på Norränget. Vi strävar efter att möjliggöra våra hyresgästers framgång genom att erbjuda attraktiva lokaler i rätt lägen, säger Göran Brocknäs, koncernchef Västra Hamnen Holding AB.

På terminalområdet finns en markhall på 755 kvm och en separat del där kunder kan lämna och hämta paket och gods.

Stärker hela DB Schenkers nätverk

Transport- och logistikföretaget DB Schenker har ett rikstäckande nätverk av terminaler. De är naven där miljoner sändningar hanteras och konsolideras för att på effektivaste sätt distribueras till kunderna.

– Genom att bevara och utveckla våra lite mindre verksamheter runt om i Sverige stärker vi hela vårt nätverk, säger Per Ericson, Head of Terminal på DB Schenker, om den nya terminalen där kunder även kommer kunna hämta och lämna paket och gods.

Markarbetet för bygget av den nya terminalen påbörjas efter påsk. Den nya terminalen omfattar 2295 kvm inklusive administrativa ytor samt 755 kvm markhall och beräknas stå färdig 2024.