Efter tre år av förberedelser och forskning inom projektet E-Charge börjar DB Schenker nu att testköra Scanias helelektriska tunga lastbil i ordinarie linjetrafik mellan Jönköping och Södertälje.

Nu testar DB Schenker elektrifierade tunga fordon i daglig drift.
– För DB Schenker är syftet att testa och få erfarenhet av helelektriska tunga fordon i långväga linjetrafik. Elektrifieringen för de tunga fordonen spelar en avgörande roll för vår omställning till koldioxidneutrala transporter eftersom den tunga trafiken står för de största utsläppen för oss är det otroligt viktigt, säger Anna Hagberg, Head of Network & Linehaul på DB Schenker.

Anna Hagberg, Head of Network & Linehaul på DB Schenker

Lång sträcka med tung last ställer höga krav på lastbil och laddinfrastruktur
Lastbilen ska ersätta det nuvarande dieseldrivna fjärrekipaget.
– Det innebär att den helelektriska lastbilen kommer att transportera gods mellan terminalerna i Jönköping och Södertälje under kväll och natt, samt distribuera till våra kunder på respektive ort på dagtid, säger Tomas Johansson, VD på Schenker Åkeri som ansvarar för den operativa driften av bilen.
 – Det ställer höga krav på både bil och laddinfrastruktur, fortsätter han.

Laddningen av fordonet kommer ske med ABB E-mobilitys högeffektsladdare på DB Schenkers terminaler.

DB Schenker får testa Scanias mest avancerade helelektriska lastbil för fjärrtransporter
Lastbilen har en kapacitet på 728 kWh, vilket innebär sju batterier. Fordonet har utrustats med extra batterier för att klara att operera under nordiska förhållanden med 64 ton GTW och 24 m längd utan laddning på en sträcka på ungefär 300 km.
– Fordonet är Scanias första långdistansbatterielektriska fordon med denna kapacitet. Jag är väldigt nöjd över att vi nu startar våra första kundtester, säger David Gotthardsson, Concept Leader på Scania Pilot Partner.

Att minska utsläppen från fjärrtransporter är avgörande för Scania och för att bromsa klimatförändringarna.
– Projektet E-Charge ger oss en unik möjlighet att samarbeta med andra intressenter, att testa och lära tillsammans. Tillsammans med DB Schenker testar vi nu lösningar i verkliga operationer, säger Tony Sandberg, Vice President Scania Pilot Partner.

E-Charge som projekt
E-Charge är ett projekt där 14 ledande parter inom sektorer som fordonstillverkning, akademi, logistik, el och drivmedel arbetar tillsammans för att accelerera utvecklingen.
– Det täta samarbetet inom E-Charge mellan olika aktörer gör att vi kan driva på och landa mer rätt i omställningen. Tillsammans skapar vi en tydligare bild, på systemnivå, av hur skalbara lösningar för en elektrifiering av de långväga, tunga lastbilstransporterna faktiskt kan se ut, säger Gunnar Ohlin, projektledare för E-Charge på Lindholmen Science Park.

David Gotthardsson på Scania lämnar över nyckeln till Scenker Åkeris Håkan Berntsson.

– Det ska bli oerhört spännande och intressant att ta lärdomar av pilotprojektet. Förutom att vi kommer göra en stor CO2-besparing så ska det bli spännande att se hur chaufförens vardag förändras, avslutar Anna Hagberg. I projektet, som leds av Lindholmen Science Park, deltar ABB E-Mobility, Chalmers, Circle K, DB Schenker, ICA, OKQ8, Linköpings universitet, Lunds universitet, Scania, Tommy Nordbergh Åkeri, Uppsala universitet, Vattenfall och AB Volvo. Projektet finansieras av Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI).