Leende äldre nepalesisk kvinna står vid en biogasanläggning.

Klimatförändringarna märks alltmer i det fattiga Nepal. Glaciärerna i Himalaya smälter och monsunsäsongen förändras. Avskogning för att få ved ökar risken för jorderosion vilket i sin tur ökar risken för jordskred och översvämningar. 

Veden, som används som energikälla vid matlagning, behöver ersättas för att motverka avskogningen.

Bioavfall ersätter ved 

PoA Nepal Biogas Support Program har en lösning för detta. De tillverkar och säljer biogasanläggningar för hushållsel till fattiga lantbrukarhem över hela landet.  

Anläggningen matas med en blandning jordbruksavfall eller avföring och vatten, genom rören till hushållets gasspis. Detta ger familjerna en rökfri energikälla som ersätter ved vid matlagning.  

Subventioner och mikrofinansieringsinstitut  

Den genomsnittliga kostnaden för en biogasanläggning är drygt 600 USD. För att säkerställa att hushållen har råd med dem kan användare över hela landet få subventioner via Atmosfairs partner AEPC samt lån via ett omfattande nätverk av mikrofinansieringsinstitut. Dessa kan täcka 80 procent av kostnaderna för en biogasanläggning. De återstående 20 procenten finansierar användaren själv, vilket gör dem till ägare av anläggningen. 

Minskad avskogning och minskade utsläpp 

En biogasanläggning sparar cirka 3 300 kg ved per år. Detta förhindrar avskogning och minskar koldioxidutsläppen med 3,5 ton per anläggning och år. Genom att minska behovet av ved i Nepal bidrar Biogas Support Program också till klimatanpassning, bland annat genom att bevara den biologiska mångfalden och förhindra erosion. 

Vi stöttar projekt via Atmosfair

Transportsektorn står för ungefär 22 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Därför har vi som transportföretag ett stort ansvar. Och en stor möjlighet att göra skillnad. Klimatkompensation är ett komplement till vårt klimatarbete och från och med år 2020 stöttar vi ett par olika projekt.

Se även: Biomassakraftverket i Tonk, Indien

Läs mer på vår hemsida: