Hallå där Jani Ruupunen, Head of Direct Operations West Europe & Intermodal. Just nu pågår strejker på flera platser i Europa. Hur påverkar det våra frakter?

– Det beror på vilket transportsätt och land vi talar om. Men under de senaste strejkerna har de största utmaningarna uppstått när vi har lastat innan strejken tillkännages. Den största stressen då ligger i kommunikationen mellan alla parter – hur påverkas transporterna, om de påverkas alls? Den vanligaste effekten är kapacitetsbegränsningar och längre ledtider. Det kan leda till högre kostnader, eftersom alternativa rutter och driftsätt behöver implementeras.

Jani Ruupunen, Head of Direct Operations West Europe & Intermodal

Varför påverkas logistiken av strejkerna?

– Transporter är samarbetsverksamhet. Det är många parter inblandade: lastbilschaufförer, terminalarbetare, hamnarbetare, lokförare och tågoperatörer, kranförare, tulltjänstemän, trafiksamordnare och viktigast av allt – avsändare och mottagare av lasten. När en del av hela kedjan påverkas kan det innebära förseningar, ändrade rutter, kapacitetsbegränsningar eller andra negativa effekter för den dagliga verksamheten.

Kommer detta att påverka våra kunder på något sätt?

– Våra kunders interna kommunikation kan påverkas; kommer alla transporter som planerat, kommer detta att påverka deras verksamhet, är buffertlagren tillräckliga för att täcka försenade ankomster etcetera. Det är viktigt med tillförlitlig information om förseningar, och hur länge de kommer att påverka.

Jag förstår att det är svårt att förutspå framtiden. Men kan du säga något om hur de kommande veckorna ser ut med tanke på den nuvarande situationen?

– Det är ingen som riktigt vet. Även om strejken i sig är över behöver logistikkedjan och den tillgängliga kapaciteten tid för att återhämta sig. Det bästa är att förbereda och planera så gott vi kan, direkt när strejker tillkännages, och sedan satsa på kommunikation före, under och efter strejken.

Hur kan våra kunder arbeta för att få så liten påverkan på sina leveranser som möjligt?

– Jag skulle säga att den viktigaste aspekten är buffertlagren. Den nuvarande affärsmodellen att göra logistikprocessen så slimmad som möjligt och det blir sårbart om alternativa rutter, eller driftsätt, inte är möjliga eller tillgängliga. Vi gör vårt bästa för att hitta alternativa sätt att organisera kapaciteten, eller snabba upp laster som är på väg. Jag skulle säga att det är mycket viktigt för oss att veta hur våra kunder påverkas och när, eller om de inte påverkas alls. Så kommunikationen bör ske åt båda håll.