Świat przyspieszył. Internet Rzeczy (IoT), Industry 4.0 – to co jeszcze niedawno było wizją staje się praktyką.

Nowe technologie zaczęły zmieniać biznes i ludzkie życie, przyniosły też nowe słowa. Wkraczamy w nową erę. Tworzą się nowe kompetencje, futuryści opisują zawody przyszłości. Wraz z dynamicznym postępem technologicznym pojawia się długa lista nowych pojęć: Internet Rzeczy (IoT), Industry 4.0

Skąd się wzięła cyfryzacja?

Słowo cyfryzacja wywodzi się z systemów komputerowych i sieci przesyłających dane, takie jak tekst i pliki, mowę i obrazy. Systemy komputerowe przetwarzają dane przedstawione w postaci cyfrowej, na przykład 10011010. Sygnał cyfrowy nie jest podatny na zakłócenia, tak jak wcześniej wykorzystywany, analogowy i jest niezbędny do przesyłania danych przez sieci a także do ich przetwarzania w systemach komputerowych.
Umiejętnie zaprojektowany system cyfrowy to fundament, który pozwala osiągać wiele korzyści: automatyzację, sprawną komunikację, nowe strategiczne sojusze.

Automatyzacja nas wyręcza

System automatycznie wykonuje zadania i czynności, identyfikuje daną sytuację w otoczeniu (wizualizacja) i wspiera w podjęciu decyzji. Są różne poziomy automatyzacji. Automatyzowane mogą być fragmenty procesu, a pozostałe z nich realizuje specjalista. W innym modelu system może autonomicznie wykonywać wszystkie czynności procesu, a człowiek nadzoruje go całościowo i wkracza do akcji w sytuacji zagrożenia lub w celu uniknięcia awarii maszyn.

Jak to wygląda na przykładzie pojazdów? Najpierw naszpikowano je dużą ilością sensorów i zapewniono komunikację między komponentami poprzez CAN bus (cyfrowa magistrala służąca do przesyłania danych między urządzeniami pojazdów). Zapewniono możliwość przesyłania danych z pojazdów na odległość poprzez sieci bezprzewodowe  – satelitarne lub komórkowe. Następny etap to automat, który wspomagał kierowcę podczas jazdy. W kolejnym kroku automat sam prowadził pojazd, ale z bardzo wolną prędkością, aby ktoś z boku mógł podejść i włączyć przycisk bezpieczeństwa. W końcu do gry weszły pojazdy autonomiczne.

Wykorzystanie IoT w praktyce. Inteligentne zarządzanie domowymi urządzeniami
IoT: Internet of Things

IoT: Internet of Things. Przedmioty mają głos

Internet ludzi już wszyscy znamy. To my korzystający codziennie z sieci. W koncepcji Internetu Rzeczy do sieci dołączają przedmioty, które gromadzą, przetwarzają lub wymieniają dane.
To system, a więc sprzęt, urządzenia i oprogramowanie, umożliwiający realizację serwisów IoT.

Pozwala na:

  • Powszechną automatyzację między rzeczami. Np. jeżeli sensor wykryje wyciek wody z naszej pralki czy zmywarki to wyzwalacz (bezprzewodowo sterowany mini silnik) zamknie zawór.
  • Akcje między rzeczami i człowiekiem. Kiedy jako ostatnia osoba wychodzę z domu, jednym kliknięciem mogę odłączyć wszystkie urządzenia od zasilania oraz uzbroić system alarmowy składający się z sensorów otwarcia okien i drzwi, czujników ruchu i alarmowania.

Już teraz możemy zamieszkać w Smart Home, jednaki innowacje z wykorzystaniem inteligentnych przedmiotów znajdują zastosowanie w każdej branży. Zrewolucjonizują rynek i sferę społeczną. Szacuje się, że do sieci podłączonych jest już 50 mld urządzeń.

Industry 4.0

IV rewolucja przemysłowa to wizja automatyzacji i powszechnej wymiany danych między urządzeniami i systemami przedsiębiorstwa. Dzięki zastosowaniu otwartych standardów i najnowszych technologii wszystko może być połączone ze wszystkim. W wizji mówi się o Inteligentnej Fabryce Smart Factory, ale tak naprawdę ma ona zastosowanie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa, które chce być inteligentne.

Czym jest Inteligentne Przedsiębiorstwo (Smart Enterprise)?

Inteligentne Przedsiębiorstwo (Smart Enterprise) jest w pełni zcyfryzowane. Wykorzystuje olbrzymie możliwości najnowszych technologii, jak chociażby sieci 5G czy sztuczna Inteligencja. Ułatwia to prowadzenie biznesu. Operacje są zautomatyzowane. Rośnie skala produkcji. Wszystko dzieje się szybciej. System umożliwia wysoki poziom kontroli krytycznych zasobów i procesów firmy, dzięki zdolności przewidywania potencjalnych awarii i zagrożeń. Przynosi korzyści z tytułu optymalizacji systemów  oświetlenia, ogrzewania i klimatyzacji czy tras ruchu pojazdów. Roboty nie potrzebują przecież światła i ciepła w hali produkcyjnej. W rezultacie automatyzacja skraca czas obsługi klienta, wzrasta jakość i bezpieczeństwo, a co za tym idzie satysfakcja odbiorców. 

Sieć 5G, czyli sieć piątej generacji. Jest niezbędna do przetwarzania coraz większej liczby zbieranych danych przez telefony.
Sieć 5G

Rewolucja 5G nadciąga

Pierwsza sieć komórkowa – w technologii 1G  – uruchomiona została w Polsce w 1992 roku. W ciągu 30 lat doszliśmy do 5G czyli piątej generacji sieci komórkowej. Każda z nich wniosła nowe możliwości. 1G wprowadziła telefony przenośne, „komórki” o rozmiarach cegły lub małej walizki.  4G przyniosła znaczącą zmianę – możliwość przesyłania danych, nie tylko głosowych. Ale prawdziwa rewolucja to 5G – olbrzymie możliwości nie tylko dla użytkowników usług telekomunikacyjnych. 5G umożliwia przesyłanie niezliczonej ilości danych, np. z czujników i różnych aplikacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Dotyczy to także obiektów w ruchu, nawet z prędkością na poziomie kilkuset km/h, co np. jest ważne z punktu widzenia transportu i logistyki. 5G pozwoli na faktyczną realizację  wizji  cyfrowych społeczeństw i cyfrowej gospodarki.