Kuusakoski Oy on suomalainen kierrätysliiketoiminnan edelläkävijä, jonka käsittelemistä materiaaleista yli 90 prosenttia menee kierrätykseen tai hyötykäyttöön. Logistiikka on tärkeä osa ympäristöystävällisiä kierrätysratkaisuja. DB Schenker on kumppani Suomen ja Ruotsin kotimaan kuljetuksissa sekä kansainvälisessä liikenteessä.

Kuusakoskella on yli sadan vuoden kokemus materiaalien käsittelystä ja kierrättämisestä. Omia kierrätyslaitoksia on Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Liiketoiminta-alueita on kolme: metalli, elektroniikka sekä energia ja jätteet. Kuusakoski käsittelee muun muassa metalleja, romuajoneuvoja, elektroniikkaa, rakennusjätettä, puupitoista materiaalia, autonrenkaita, tietosuojamateriaaleja ja akkuja.

– Jotta kierrätysalalla pärjää, on pystyttävä reagoimaan markkinoiden, lainsäädännön ja asiakastarpeiden muutoksiin. Meillä on vahvaa osaamista ja kokemusta. Suomessa ja Ruotsissa on kattava palveluverkosto, minkä ansiosta pystymme palvelemaan asiakkaita tehokkaasti ja kattavasti, logistiikkapäällikkö Petri Kontulainen kertoo. Kontulainen on vastuussa Kuusakosken maantiekuljetuksista Suomessa ja Ruotsissa sekä molempien maiden kansainvälisistä kuljetuksista.

Petri Kontulainen, Kuusakoski Oy

Suurena yrityksenä Schenker pystyy yhdistämään eri asiakkaiden tavaravirtoja. Se on tehokasta, mutta myös ympäristön kannalta hyvä asia. Tämä tukee meidän omia ympäristötavoitteita

Petri Kontulainen
Logistiikkapäällikkö, Kuusakoski Oy

Logistiikka tukee liiketoimintaa

Kontulaisen mukaan logistiikka on avainasemassa koko yrityksen menestyksessä. Kun toimitusketju on järjestetty hyvin, on mahdollista täyttää asiakkaiden toiveet laadusta ja kustannustehokkuudesta.

– Haluamme olla suunnannäyttäjä ympäristöasioissa kierrätysalalla. Tehokas logistiikka on samalla ympäristöystävällistä, sillä esimerkiksi tavaravirtojen ohjaamisella voi vähentää merkittävästi ympäristövaikutuksia.

Kierrätysmateriaali noudetaan asiakkaalta ja kuljetetaan käsittelylaitokselle, joita on Suomessa 24 ja Ruotsissa 12. Käsitelty materiaali toimitetaan suoraan tai tarvittaessa jatkojalostuslaitosten (Suomessa 4 kpl) kautta loppuasiakkaille, jotka ovat yleensä teollisuusyrityksiä.

Kuljetusten erityispiirteitä:

  • Toimitusaika: Osa asiakkaista edellyttää nopeaa reagointia, toisille aikataulu ei ole yhtä kriittinen asia.
  • VAK: Osa tuotteista on vaarallisia aineita, joten kuljetuskumppanin on hallittava jätelainsäädäntö ja vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvä lainsäädäntö sekä osattava toimia niiden mukaisesti.
  • Turvallisuus:  Tietoturvatuhoamispalveluissa  on asiakkaita, jotka vaativat suljettuja kuljetuksia. Dedikoitu auto noutaa materiaalin, joka  tuodaan käsittelylaitokselle ilman terminaalikäsittelyä.

Enemmän kuin peruskuljettamista

DB Schenker on Kuusakosken kumppani Suomen ja Ruotsin kappaletavaraliikenteessä.  Schenkerin kansainvälistä verkostoa käytetään esimerkiksi alumiiniharkkojen kuljetuksissa. Kun on siirrettävä suuria kappaleita kuten metallileikkureita, Kuusakoski hyödyntää kumppanin erikoiskuljetuspalveluita.

Kontulainen kertoo, että DB Schenker on kiinnostunut kierrätysalasta ja sen logistisista tarpeista, jotka ovat muutakin kuin peruskuljettamista.

– DB Schenker on avoimesti ajatteleva, luotettava ja kehityshakuinen kumppani, joka pystyy löytämään juuri meidän tarpeisiimme sopivat ratkaisut.

Kontulainen korostaa, että Kuusakoski tekee kaiken aina pykälien mukaan. Siksi on tärkeää, että myös DB Schenker hallitsee hyvin lainsäädäntöön liittyvät asiat.

– Suurena yrityksenä Schenker pystyy yhdistämään eri asiakkaiden tavaravirtoja. Se on tehokasta, mutta myös ympäristön kannalta hyvä asia. Tämä tukee meidän omia ympäristötavoitteita.

Kontulainen pitää selkeänä etuna DB Schenkerin palveluverkoston kattavuutta niin kotimaassa kuin kansainvälisessä liikenteessä. Ja sekin on plussaa, että yhteistyö arjen tasolla sujuu hienosti.

– Oma yhteyshenkilömme on aktiivinen ja kiinnostunut kierrätysalasta. Kaikki asiantuntijat ovat olleet skarppeja, kehityshakuisia ja palvelualttiita.

Yhteistyön edut ja hyödyt

  • DB Schenker huomioi kierrätysalan erityistarpeet
  • Kattava palveluverkosto Suomessa ja maailmalla
  • Tehokkaat ja ympäristöystävälliset kuljetukset
  • VAK-osaaminen hallussa
  • Kehityshakuisuus ja luotettavuus
  • Aktiivinen yhteyshenkilö ja fiksut asiantuntijat

Lue lisää asiakashyödyistä

Millainen yhteistyökumppani DB Schenker on? Tutustu myös muihin asiakastarinoihimme ja lue, miten autamme suomalaisia yrityksiä menestymään.