Recser on yhteistyökumppaneidensa kanssa rakentanut paristojen ja pienakkujen kierrätysverkoston Suomeen. DB Schenker noutaa käytetyt paristot ja akut yli 13 000 keräyspisteestä ja toimittaa ne jatkokäsittelylaitoksiin. Kuljetukset ovat VAK-säädeltyjä.

Paristo- ja akkutuottajien vuonna 2008 perustama Recser Oy on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka huolehtii lain edellyttämällä tavalla paristojen ja akkujen erilliskeräyksestä, esikäsittelystä sekä kierrätyksen edistämisestä Suomessa.

”Pidämme huolta, että tuottajille asetetut lainsäädännön velvoitteet tulevat täytetyiksi ja kierrätys on mahdollisimman tehokasta. Verkosto on kierrättänyt jo yhteensä yli 10 miljoonaa kiloa paristoja ja pienakkuja”, sanoo Recserin toimitusjohtaja Liisa-Marie Stenbäck.

Yhtenä tuottajavastuun tavoitteena on kierrätysjärjestelmän jatkuva kehittäminen ja sillä ympäristöhyötyjen lisääminen. Ajatuksena on myös, että valmistajat ja maahantuojat ottaisivat kierrätyksen ja ympäristövaikutukset huomioon jo tuotteen suunnittelussa.

Stenbäck muistuttaa, että akut ovat keskeisessä roolissa energiamurroksessa, jossa fossiilisista polttoaineista pyritään eroon ja tilalle rakennetaan uusiutuviin energioihin perustuvia järjestelmiä.

”Sähköistyvä liikenne ja uusiutuvien energioiden tuotanto sekä varastointi lisäävät monien harvinaisten ja kriittisiksi luokiteltujen metallien tarvetta. Materiaalien kierrätyksellä pyritään osaltaan turvaamaan, että akkuja pystytään valmistamaan riittävästi myös tulevaisuudessa.”

Paristojen ja akkujen maahantuojat rahoittavat Recserin toiminnan. Kierrätyksen kustannukset on sisällytetty myytävien paristojen ja akkujen hintaan, ja käytettyjen tuotteiden palauttaminen erilliskeräykseen on loppukäyttäjälle aina maksutonta. Siten kierrätys on Stenbäckin mukaan pystytty järjestämään loppukäyttäjille mahdollisimman helpoksi.

Kierrätysjärjestelmän kehitystyö yhdessä DB Schenkerin kanssa on sujunut alusta asti hienosti. Logistiikkakumppanimme on vuosien varrella tehnyt merkittäviä toimia pienentääkseen kuljetusten ympäristövaikutuksia, mikä on meille tärkeää.

Liisa-Marie Stenbäck
Toimitusjohtaja
Recser Oy

Ympäristövaikutuksia pienentäen

Lainsäädännön mukaan myyjien pitää ottaa paristot ja akut vastaan kierrätettäväksi ilman erillistä maksua. Kierrätyksen pitää olla kuluttajille helppoa. Sen mukaisesti Recser noutaa kierrätettäväksi tarkoitetut akut joka puolelta Suomea aina Hangosta Nuorgamiin asti.

DB Schenker on ollut Recserin logistiikkakumppani heti alusta alkaen vuodesta 2008. ”Kierrätysjärjestelmä saatiin nopeasti toimimaan. Järjestelmän kehitystyö yhdessä DB Schenkerin kanssa on sujunut alusta asti hienosti”, Stenbäck sanoo.

Pieniä punaisia keräyslaatikoita löytyy erilaisista myymälöistä, huoltoasemilta ja kioskeista. Lisäksi keräyspisteitä on järjestetty paikkoihin, joissa syntyy tarkoituksenmukaisia keräyseriä. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi toimistorakennukset ja julkiset palvelupisteet.

Isoissa marketeissa palautus on usein pullonpalautuksen yhteydessä. Tällöin seinässä on luukku, josta paristot tipautetaan keräystynnyriin.

Stenbäck on tyytyväinen, että DB Schenker on pystynyt kehittämään palvelua tiukentuvan kuljetuslainsäädännön ja ympäristövaatimusten mukaisesti.

”Kuljetusten ympäristövaikutuksilla on ollut iso merkitys hankkiessamme logistiikkapalveluita. Laajan palveluverkostonsa kautta DB Schenker pystyy yhdistämään paristojen ja pienakkujen noudot muihin tavaravirtoihinsa. Siten kuljetukset hoituvat tehokkaasti ja niiden ympäristövaikutus jää mahdollisimman pieneksi.”

Stenbäck lukee DB Schenkerin eduksi myös työn, jonka yhtiö on vuosien varrella tehnyt pienentääkseen kuljetusten hiilidioksidipäästöjä.

Muistathan teipata paristojen ja akkujen navat ennen keräysastiaan jättämistä!

Asiantunteva palvelutiimi

Noutaessaan täysiä paristolaatikoita DB Schenkerin kuljettajat tuovat tilalle tyhjät laatikot. Kauppapaikan vilkkaudesta riippuen laatikot täyttyvät hyvin eri tahtiin. Paikoin noutoja pitää tehdä viikoittain, toisin paikoin noutojen väli voi kasvaa useiksi kuukausiksi.

Paristojen ja akkujen keräyspisteitä on niin paljon, että DB Schenker on perustanut tilausten hallintaa varten oman asiakaspalveluryhmän. Palvelutiimissä työskentelevät tuntevat toiminnan erityispiirteet hyvin. Keräyspisteet välittävät noutotilauksensa heille sähköisen järjestelmän kautta tai puhelimitse.

”Kokonaisuuden pyörittäminen vaatii osaavia asiakaspalvelijoita. He ovat tiedonhallinnan keskiössä ja mahdollistavat tilausten operatiivisen toteuttamisen”, toteaa Key Account Manager Pasi Jolkkonen DB Schenkeristä.

”Myös tyhjien laatikoiden hallinta on meidän vastuullamme. Syötämme varastosta tyhjiä laatikoita alueterminaaleihin niin, että niitä on aina riittävästi.”

Akut täytyy pakata, merkitä ja ilmoittaa kuljetuksessa VAK-määräysten mukaisesti. Lisäksi kuljetuksia varten pitää tuottaa jätelain edellyttämä jätteen siirtoasiakirja.

Pasi Jolkkonen
Key Account Manager
DB Schenker

Turvallisuutta vaalien

Litiumioniakkujen reaktiivisuuden, palokäyttäytymisen ja hankalan sammutettavuuden takia ne luokitellaan vaarallisiksi aineiksi.

”Akut täytyy pakata, merkitä ja ilmoittaa kuljetuksessa VAK-määräysten mukaisesti. Tavallisella rahtikirjalla akkuja ei saa kuljettaa. Lisäksi kuljetuksia varten pitää tuottaa jätelain edellyttämä jätteen siirtoasiakirja”, Jolkkonen toteaa.

Liisa-Marie Stenbäckin mukaan turvallisuutta lisää myös se, että DB Schenker pystyy reagoimaan nopeasti keräilypisteistä tuleviin noutopyyntöihin.

Käytettyjä paristoja ja pienakkuja ei kannata varastoida myymälätiloissa pitkiä aikoja. Huolimattomasti säilytettyinä akut ja paristot voivat joutua oikosulkuun ja kuumentua, mikä aiheuttaa tulipaloriskin.

”Ohjeistamme kuluttajia ja keräilypisteitä akkujen turvallisesta käsittelystä. Kuluttajien tulisi muistaa teipata paristojen ja akkujen navat ennen keräysastiaan jättämistä”, Stenbäck sanoo.

DB Schenker tekee yhteistyötä myös sähkö- ja elektroniikkalaitetuottajien yhteisöjen omistaman palveluyhtiön Elker Oy:n kanssa. Elker on järjestänyt keräysverkoston kuluttajilta palautuvalle sähkö- ja elektroniikkaromulle.

”Sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) vastaanotetaan lähes 2 000:ssa laitteita myyvässä kaupassa. DB Schenkerin kanssa olemme yhdessä miettineet erilaisia ratkaisuja, miten yhä useampi jätejae saadaan kuljetettua tehokkaasti kuljetusvirtoja yhdistelemällä”, Stenbäck sanoo.

Stenbäckin mukaan logistiikan optimointi, turvallisuus ja ympäristöystävällisyys ovat keskeisiä kierrätysjärjestelmän kehityskohteita.

Yhteistyön edut

  • Laaja palveluverkosto
  • Nopea vaste noutopyyntöihin
  • Tavaravirtojen yhdistely tuo tehokkuutta
  • Yhteistyö turvallisuuden parantamiseksi
  • Ympäristövaikutusten jatkuva pienentäminen

Lue lisää asiakashyödyistä

Millainen yhteistyökumppani DB Schenker on? Tutustu myös muihin asiakastarinoihimme ja lue, miten autamme suomalaisia yrityksiä menestymään.