Lähes 8 750 000 m2 varastotilaa ympäri maailman tekee DB Schenkeristä yhden maailman johtavista sopimuslogistiikan palveluiden tarjoajista. Yksi sen sopimuslogistiikan yksiköistä sijaitsee erinomaisten logististen yhteyksien varrella Kouvolassa.

Tehola-Kullasvaaran logistiikka-alueella sijaitsevat varastot palvelevat monipuolisesti niin vienti- kuin tuontiteollisuutta. Monipuolinen palvelutarjonta mahdollistaa kokonaisvaltaiset logistiikkaratkaisut aina varastoinnista lisäarvopalveluihin ja tuotteiden lähettämiseen loppuasiakkaalle.

Keskeinen sijainti tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia

Kouvolan hyvä saavutettavuus maanteitse, sijainti Kotkan sataman läheisyydessä sekä asema rautateiden risteyspaikkakuntana tekevät kaupungista tärkeän solmukohdan idän ja lännen välillä.

”Kouvolan varastojemme yhteydessä toimii terminaali, josta lähtee säännöllisesti maakuljetusten runkolinjoja kaikkialle Suomeen. Meriyhteydet ovat merkittäviä Aasiasta saapuvalle tuonnille”, kertoo Kimmo Selviranta, DB Schenkerin Kouvolan sopimuslogistiikkayksikön toiminnasta vastaava Site Manager.

Globaali pandemia on osoittanut kansainvälisten ja pitkien toimitusketjujen haavoittuvuuden. Kapasiteetti- ja kuljettajapula sekä muut muuttujat ovat saaneet monet yritykset arvioimaan toimitusketjujensa rakennetta uudestaan.

”Esimerkiksi Virosta operoivat yritykset ovat yhä kiinnostuneempia sijaintimme tarjoamista mahdollisuuksista. On kiistaton etu, jos suomalaisten asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan suoraan Suomessa sijaitsevasta varastosta”, Selviranta toteaa.

Lisäksi Kouvola tarjoaa hyvät logistiset yhteydet Venäjälle. Varastojen sijainti Venäjän rajan tuntumassa onkin Selvirannan mukaan yhä useammalle DB Schenkerin asiakkaalle tärkeä tekijä sopimuslogistiikan kumppania valittaessa.

Kimmo Selviranta seisoo kuormalavojen edessä.

On kiistaton etu, jos suomalaisten asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan suoraan Suomessa sijaitsevasta varastosta.

Kimmo Selviranta
Site Manager

Monta varastoa, kattava palvelutarjonta

DB Schenkerillä on tällä hetkellä Kouvolassa viisi varastoa. Sisä- ja ulkovarastoista koostuva kokonaisuus mahdollistaa kirjavan palvelutarjonnan kulutus- ja kausituotteiden varastoinnista aina pitkien tai vahingoittuneiden tuotteiden erityisvarastointiin.

”Vahvuutemme Kouvolassa on siinä, että meillä on monta erilaista kiinteistöä ja siten mahdollisuus palvella hyvin erilaisia asiakkaita. Monipuolisen kiinteistötilanteemme ansiosta varastointipalvelumme pystyvät myös reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Jos asiakkaalla tulee esimerkiksi paljon vaihtelua omassa tuotannossaan, pystymme mukautumaan siihen”, Selviranta kertoo.

Sopimuslogistiikka on kuitenkin myös paljon muuta kuin varastointia. Erilaisilla lisäarvo- ja tukipalveluilla täydennettävät logistiikkakokonaisuudet räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

”Kattava lisäarvopalvelutarjontamme mahdollistaa asiakkaillemme monipuolisesti erilaisia ratkaisuja. Varastoissamme tehdään esimerkiksi paljon tuotteiden uudelleenpakkaamista, kokoonpanotöitä ja tarroitusta. Rengasvalmistajille voimme toteuttaa nastoituksia ja vanneasennuksia”, Selviranta luettelee.

”Lisäksi Kouvolassa on vankkaa tietotaitoa muun muassa Venäjän tullausmenettelyyn liittyvissä kysymyksissä”, hän jatkaa.

Selviranta antaakin tunnustusta kollegoidensa ammattitaidolle.

”Meillä on laaja kokemus yhteistyöstä hyvin erilaisten yritysten kanssa ja siten ymmärrystä asiakkaidemme toimialakohtaisista vaatimuksista. Tässä meitä auttaa myös oman henkilöstömme matala vaihtuvuus.”

Trukki nostaa tavaraa varaston hyllylle.

Mahdollisuudet kiitävät kiskoja pitkin

Koronapandemia ja sen aiheuttamat liikennetasapaino-ongelmat vaikuttavat yhä suoraan yksittäisten kuljetusten sujuvuuteen. Erityisesti meriteollisuutta piinaava kapasiteettipula on lisännyt kiinnostusta Kiinan junakuljetuksille.

”Tehola-Kullasvaaran logistiikkakeskittymään rakennetaan tällä hetkellä isoa ratapihaa, joka vahvistaa Kouvolan asemaa Aasiasta ja Venäjältä tulevan tavarajunaliikennöinnin solmukohtana. Pitkällä aikavälillä asiakkaan toimituksia voisi näin olla mahdollista hoitaa Kouvolasta suoraan junalla”, Selviranta spekuloi.

Rautatiekuljettamisen mahdollisuutta tukevat Kouvolassa myös DB Schenkerin ulko- ja lämmittämättömät varastotilat, jotka soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi pitkälle tavaralle, putkille, rakennusmateriaaleille, paperille ja sellulle.

Yksi DB Schenkerin varastoista on Selvirannan mukaan junakuljetuksia silmällä pitäen myös erityisen mielenkiintoisessa asemassa.

”Kullasvaarantien varastoomme kulkevat tällä hetkellä junakiskot, jotka periaatteessa mahdollistaisivat jo nyt junakonttien lastaamisen ja purkamisen suoraan omassa varastossamme. Tämä on hyvin houkutteleva mahdollisuus niin toimitusketjujemme tehokkuuden kuin kestävän kehityksen näkökulmasta.”

Kimmo Selviranta tutkii varastoitavien tuotteiden tarroituksia.

Site Managerin paluu kotiin Kouvolaan

Sopimuslogistiikassa keskiössä ovat innovatiiviset ja asiakaskohtaista tarvetta palvelevat ratkaisut. Elokuussa uudessa tehtävässään aloittanut Selviranta kertookin arvostavansa erityisesti DB Schenkerin henkilöstön monipuolista asiantuntijuutta ja asiakaslähtöistä otetta.

”DB Schenkerillä on Kouvolassa hyvä maine. Kattavan palvelutarjonnan lisäksi vahvuutemme ovat kokeneessa henkilöstössämme ja korkeassa osaamisessamme.”

Ennen DB Schenkeriä Selviranta teki pitkän uran kaupan alalla. Suomen lisäksi kansainvälisen kaupan ja logistiikan tehtävät kuljettivat hänet toviksi myös Saksaan ja Pohjois-Irlantiin. Pitkät työmatkat ja Kouvolaan asettunut perhe saivat kuitenkin tähyilemään uusia vaihtoehtoja.

”Sekuntiakaan en ole katunut. DB Schenkerillä vallitsee luottamuksen kulttuuri ja avoin ilmapiiri. Kaikki se, mitä haastatteluvaiheessa painotin kaipaavani, on toteutunut.”

Työn ulkopuolella Selvirannan arjen täyttää perhe-elämä vaimon ja pienen pojan kanssa.

”Vietämme pojan kanssa paljon aikaa yhdessä. Pelaamme lautapelejä, käymme uimassa ja katsomme elokuvia.”

Lue myös nämä: