Nopeasti kehittyvä logistiikka-ala tarvitsee jatkuvasti uusia ammattilaisia. Me DB Schenkerillä haluamme edistää nuorten työllistymistä ja varmistaa näin sekä oman yrityksemme että koko toimialan kehittymisen.

Ammattitaitoinen henkilöstö on logistiikka-alalle elinehto. Alalla on jo nyt tarjolla runsaasti töitä, minkä lisäksi yhä useampi kuljetus- ja logistiikkayritys tarvitsee lähivuosina uusia työntekijöitä nykyisten jäädessä eläkkeelle. DB Schenkerin henkilöstöjohtaja Maija Westerlund toteaakin alan tarvitsevan Suomessa lisää erityisesti nuoria osaajia.

”Logistiikka-alan tärkeys ja monipuolisuus ovat saaneet ansaitusti viime vuosina entistä parempaa näkyvyyttä. Tarvitsemme koko ajan lisää tekijöitä oppimaan ja luomaan tulevaisuuden logistiikkaa.”

Hyvän työntekijäkokemuksen ja viihtyvyyden parantamiseksi on tehtävä jatkuvasti toimia. Westerlund korostaa, että työntekijöiden tasapuolinen kohtelu on ensiarvoisen tärkeää.

”Haluamme olla osaltamme tekemässä alasta houkuttelevaa ja tarjota nuorille mielekkäitä kokemuksia työelämästä. Jokaisen, niin vasta-aloittaneen kuin pitkään talossa työskennelleen, osaaminen ja näkemykset ovat arvokkaita. DB Schenkerillä voimakas joukkuehenki on aina ollut vahvuus ja nuoret työntekijät saavat kollegoikseen alan huippuosaajia, jotka tukevat ja auttavat kasvamaan logistiikka-alan ammattilaiseksi.”

DB Schenker tarjoaa nuorille mahdollisuuksia niin kesätöihin, työharjoitteluun, rekrykoulutukseen kuin opintojen ohessa tehtävään osa-aikatyöhön. Tänä kesänä rekrytoimme yli 100 kesätyöntekijää liiketoimintamme eri osa-alueisiin. Olemme myös tänäkin vuonna mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa.

”DB Schenkerillä harjoittelijat ja kesätyöntekijät pääsevät heti ensimmäisestä päivästään lähtien työskentelemään osana kansainvälistä verkostoa ja tuottamamaan asiakkaillemme monipuolisesti erilaisia logistisia ratkaisuja. Toivommekin, että mahdollisimman moni harjoittelijamme ja kesätyöntekijämme haluaisi työskennellä meillä myös tulevaisuudessa”, Westerlund kiteyttää.

Ammattilaiset arvostavat työn joustavuutta ja monipuolisuutta

Yksi osaajistamme on yhdistelmäajoneuvonkuljettajamme Joakim Nordlund, joka on työskennellyt DB Schenkerillä kuljettajana kahdeksan vuoden ajan. Työssään Nordlund kertoo arvostavansa niin mielekkäitä työtehtäviä kuin laadukkaita työvälineitä – ja totta kai myös perusasioita.

”Tärkeänä tekijänä on tietenkin se, että puitteet työnteolle ovat kunnossa. Palkka maksetaan ajallaan, työsuhteen edut ovat kunnossa ja työolot ovat hyvät. Lisäksi kalusto on uutta ja vaihtuu hyvässä syklissä.”

Erityisesti Nordlund kertoo arvostavansa työssään sen monipuolisuutta.

”Pidän siitä, että työvuorotoiveita kuunnellaan ja joustoa tapahtuu molemmin puolin. Yövuorossa työ on hyvin itsenäistä, kun taas päivävuorot sisältävät valtavan määrän kohtaamisia kollegoiden ja asiakkaiden kanssa. Tämä tuo mukavaa vaihtelua työpäiviin.”

Hyvät työolot eivät kuitenkaan synny itsestään, vaan ne tehdään yhdessä. Nordlund peräänkuuluttaakin kannustavan työyhteisön roolia uusia työntekijöitä perehdytettäessä.

”On tärkeää, että työyhteisö on mukava. Minulle itselleni on jäänyt erityisesti mieleeni se, miten paljon sain itse apua ja vinkkejä aloittaessani työssäni.”

Sujuvasti sisään työyhteisöön

Perehdytyksen merkitystä ei voi korostaa liikaa osana onnistunutta työntekijäkokemusta. Alalle tulevien nuorten on viihdyttävä työssään ja saatava niin tarvitsemaansa tukea kuin ohjaustakin.

”Panostamme erityisesti siihen, että työsuhteen alku sujuu jouhevasti. Esimerkiksi Vantaalla uusia työntekijöitä ja harjoittelijoita rekrytoidaan niin paljon, että toimipisteessämme aloittaa kokoaikainen perehdyttäjä”, kertoo HR Business Partner Sini Heino.

Myös oppilaitosyhteistyöllä ja paikallisilla hankkeilla on olennainen rooli nuorten siirtymisessä työelämään. DB Schenker toteuttaa tällä hetkellä Metropolian opiskelijoiden kanssa selvitystyötä, jonka avulla kartoitetaan nuorten kuljettajien johtamiseen liittyviä odotuksia.

”Kuljettajien työ on itsenäistä ja liikkuvaa, joten esihenkilötyö on hyvin erilaista, kuin toimistossa tai terminaalissa työskentelevillä. Kun opimme ymmärtämään henkilöstön toiveita ja viihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä syvällisemmin, pystymme vastaamaan niihin entistä paremmin”, Heino selventää.

DB Schenkerillä työsuhteet ovat keskimääräisesti pitkiä ja yritys mahdollistaa erilaisia kehitys- ja urapolkuja. Myös opiskelua ja osaamisen kehittämistä tuetaan erilaisin joustokeinoin.

Lue myös nämä: