Perehdytys on tärkeä osa työntekijäkokemuksen luomista ja rekrytoinnissa annettujen lupausten lunastamista. Perehdytyksellä on myös merkittävä vaikutus työn tuottavuuteen ja henkilön sitoutumiseen.

Hyvin rakennettu ja kohdennettu perehdytys auttaa varmistamaan, että uusi työntekijä pääsee sujuvasti osaksi työyhteisöä ja sisälle uuteen rooliinsa. Onnistuneessa perehdytyksessä korostuvat kohdentaminen sekä digitaalisten ratkaisujen ja hiljaisen tiedon hyödyntäminen. Lopusta löydät kootut vinkit hyvään perehdytykseen.

Kohdennettua perehdytystä

DB Schenkerin kaltaisessa yrityksessä, jossa on monia tuotelinjoja ja toimenkuvia, perehdytettäviä rooleja on monia. Esimerkiksi tuotannon tehtävissä ja toimihenkilötehtävissä perehdytys ja perehdytettävät sisällöt eroavat toisistaan. Lisäksi aikaisemman työkokemuksen määrä ja laatu sekä uuden työntekijän odotukset, toiveet ja oppimistavat vaikuttavat perehdytykseen. Kesätyöntekijöille ja harjoittelijoille työpaikka voi olla ensimmäinen kosketus työelämään ja tällöin perehdytyksessä on painotettava erilaisia asioita.

Olemme tänäkin vuonna mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, jossa sitoudumme hyvän kesätyön kuuteen periaatteeseen – yksi näistä on perehdytys ja ohjaaminen, johon haluamme panostaa. Nuoret, harjoittelijat ja kesätyöntekijät ovat tärkeitä tulevaisuuden osaajia, joille haluamme tarjota hyvän perehdytyksen ja kehittymismahdollisuuksia ja joille haluamme olla mahdollinen työnantaja myös tulevaisuudessa.

Ennen ensimmäistä työpäivää kannattaa selvittää työntekijän odotukset sekä se, miten hän oppii parhaiten ja mistä asioista hän pitää. Näin perehdytystä voidaan kohdentaa ja henkilökohtaistaa juuri kyseiselle työntekijälle sopivaksi.

Ennakkoperehdytys on hyvä mahdollisuus antaa vastauksia uutta työntekijää askarruttaviin kysymyksiin, esitellä tiimi ja kertoa, minkälaista on työskennellä kyseisessä yrityksessä. Samalla tämä viestittää, että perehdytystä on valmisteltu ja että kaikki on kunnossa ensimmäistä työpäivää varten. Uudelle työntekijälle on tärkeää tehdä tervetullut olo jo ennen varsinaista työsuhteen alkua, aina rekrytointivaiheesta lähtien.

Digitaaliset ratkaisut selkeyttävät perehdytystä

Poikkeusaikaan siirtyminen edellytti nopeaa muutosta myös perehdytystavoissa. Digitaaliset ja automatisoidut ratkaisut mahdollistavat perehdytyksen ajasta ja paikasta riippumatta, mahdollistavat perehdytyksen seuraamisen ja dokumentoinnin sekä vähentävät siihen liittyvää hallinnointityötä. Samalla monipuoliset perehdytystavat lisäävät vaihtelevuutta ja varmistavat, että jokaiselle löytyy sopivia tapoja oppia uutta.

Liikaa perehdyttämistäkin kannattaa välttää, sillä työsuhteen alussa tietoa tulee valtavasti. On tärkeää tunnistaa tiedonmäärästä olennaisin ja erottaa sieltä asiat, jotka voi perehdyttää myöhemmässä vaiheessa. Nykyään aloittavat työtekijät perehtyvät moniin aiheisiin itsenäisesti erilaisissa digikanavissa, mihin on varattava riittävästi aikaa.

Meillä DB Schenker -konsernissa on kehitetty monia innovatiivisia perehdyttämiskeinoja. Olemme muun muassa ottaneet käyttöön simulaattoreita ja VR-laseja, joiden avulla voidaan harjoitella terminaalissa liikkumista tai trukilla ajoa turvallisessa ympäristössä, kokonaan virtuaalisesti. Oikeaan toimintaympäristöön siirrytään työskentelemään vasta harjoitteiden ja läpäistyn loppukokeen jälkeen. Simulaattorien ja VR-lasien ansiosta koulutukseen käytettävä aika on lyhentynyt sekä laatu ja turvallisuus ovat parantuneet. Lisäksi ratkaisut ovat tehneet oppimisesta pelillistä, mukaansa tempaavaa ja hauskaa!

Ensimmäinen työpäivä painuu jokaisen työntekijän mieleen – osoita uudelle työntekijälle, että hän on tullut oikeaan työpaikkaan.

Sini Karosvuo
HR-asiantuntija

Henkilöstön osallistaminen ja molemminpuolisen oppimisen varmistaminen

Perehdytyksessä kannattaa hyödyntää ja jakaa organisaation sisäistä osaamista osallistaen aihealueen asiantuntijoita perehdytystehtäviin. Myös molemminpuolinen oppiminen kannattaa varmistaa kannustamalla uutta työntekijää jakamaan omaa osaamistaan ja mielipiteitään. Näin voidaan saada raikkaita uusia ideoita, kehitysehdotuksia ja palautetta nykyisistä toimintatavoista.

Tätä varten me kehitimme perehdytysverkoston, jota hyödynnämme varsinkin paljon rekrytoivissa toiminnoissa. Verkostomallissa perehdytykseen osallistuvat esimiehen lisäksi nimetyt perehdyttäjät, jotka ovat saaneet tehtävään koulutuksen. Perehdytysverkoston jäsenille tämä on hyvä mahdollisuus saada vaihtelua omiin työtehtäviin sekä ylläpitää ja jakaa omaa osaamistaan. Järjestämme perehdytysverkostolle koulutuksia ja varmistamme, että heillä on aina ajantasainen tieto hallussa ja valmiudet hyödyntää oppimista tukevia perehdytystapoja tehtävässään. Perehdytysverkostomme voi halutessaan osallistua myös itse koulutusten järjestämiseen. Osaamisen jakaminen ja hyödyntäminen on tärkeää!

Vinkit perehdytykseen:

  • Työntekijälähtöisyys: rakenna perehdytysmalli, jota pystyy räätälöimään.
  • Kysy uudelta työntekijältä odotuksista ja toiveista: rakenna perehdytyksestä hänen näköisensä.
  • Kuulostele ja kohdenna: mieti, mitkä perehdytystyylit aidosti tukevat oppimista. Yhdistele opastusta, itseopiskelua ja verkkokoulutuksia. Varaa osuuksille ja jäsentelylle riittävästi aikaa!
  • Osallista halukkaita perehdytykseen ja mahdollista molemminpuolinen oppiminen.
  • Varmista osaaminen ja perehdytyksen sujuvuus – käy keskustelua, kannusta & arvioi.
  • Kerää palautetta ja ole valmis tekemään muutoksia ja tarvittaessa vaihtamaan suuntaa!

Ensimmäinen työpäivä painuu jokaisen työntekijän mieleen – osoita uudelle työntekijälle, että hän on tullut oikeaan työpaikkaan. Hyvän perehdytyksen resepti on koko organisaation tuki ja sitoutuminen hyvän perehdytyksen periaatteisiin. Perehdytyksellä on kauaskantoiset vaikutukset, joten siihen kannattaa panostaa.

Sini Karosvuo on perehdyttämiseen, koulutuksiin ja oppilaitosyhteistyöhön erikoistunut HR-asiantuntijamme.