Kritiker menar att klimatkompensation inte leder till någon positiv klimatpåverkan, att företag köper sig fria från att göra det som verkligen räknas.  

En kvinnlig lastbilschaufför i reflexkläder sitter bakom ratten på en lastbil.
Klimatkompensation

Så funkar klimatkompensation  
Tanken med klimatkompensation är att den som orsakar ett utsläpp betalar för att motsvarande mängd minskar någon annanstans. Det kan till exempel vara genom att köpa utsläppsrätter, ge pengar till trädplantering eller investera i utbyggnad av förnybar energi. 

Klimatkompensation som fenomen kommer från FN:s Kyotoprotokoll. Avtalet, som skrevs på av 192 nationer, innehåller ett åtagande att minska utsläpp av växthusgaser bland annat genom att använda klimatkompensation. Målet är att skapa en mekanism som bidrar till klimatomställningen, samtidigt som de rika länderna är med och betalar för de fattigare ländernas omställning. 

Verktyg mot oseriösa initiativ  

Det finns många som erbjuder klimatkompensation men tyvärr är långt ifrån alla seriösa. För att klimatkompensation ska fungera måste den leda till en verklig minskning. FN har infört “The Clean Development Mechanism” vilket har lett till många förbättringar. Men enligt en vetenskaplig studie beställd av FN ger en majoritet av projekten inte ”reella, mätbara och ytterligare utsläppsminskningar” och kritiker lyfter till exempel fram problem med att planterade träd endast ger en positiv klimatpåverkan om trädet står kvar hela sin livslängd, eller att investeringar i nya solceller inte leder till minskade utsläpp om de inte också innebär att fossila energikällor tas bort.  

Det viktiga här är att det är FN själva som vill granska processen med syftet att kontinuerligt förbättra den. Även om den inte är perfekt i dagsläget så arbetas det systematiskt för att höja kvaliteten och förbättra effekten. 

Kritiken mot klimatkompensationen är befogad, men det är också tydligt att individer och företag behöver hjälp att öka omställningstakten. Vi behöver mekanismer som systematiskt förändrar vårt beteende och eliminerar användandet av fossila energikällor.  

Bra eller dåligt med klimatkompensation

Klimatkompensation kan ge en positiv effekt men det måste ske på rätt sätt och självklart är en grundförutsättning att ingen ”köper sig fri”. Vid klimatkompensation är det viktigt att tänka på att kompensationen är ett komplement till det övriga klimatarbetet. Det är också viktigt att tänka på att endast klimatkompensera via CDM-certifierade projekt och att projekten inte bara leder till investeringar i fossilfri teknik – utan också faktiskt leder till att fossila energikällor tas bort. 


Läs också om DB Schenkers hållbarhetsarbete