Flera delar i EU:s omfattande klimatpaket, “Fit for 55,” har nu godkänts. Det betyder att en av de avgörande delarna är gränsjusteringsmekanismen för koldioxid, även känd som CBAM-förordningen efter den engelska förkortningen för Carbon Border Adjustment Mechanism. Detta gäller främst import och specifika varor som aluminium, järn, stål, elektronik, cement och gödningsmedel. Eftersom de här varornas produktion är koldioxidintensiv och har hög risk för koldioxidläckage. 

När CBAM är helt införd kommer den att fånga upp mer än 50 % av utsläppen i de sektorer som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter (ETS). CBAM representerar ett betydelsefullt steg mot en hållbar framtid och innebär att utsläpp från specifika koldioxidintensiva varor som importeras till EU prissätts på samma sätt som varor som producerats inom EU. 

Så här kommer CBAM genomföras: 

  1. 1 oktober, 2023: CBAM träder i kraft med en övergångsperiod fram till den 31 december 2025. 
  1. 1 januari, 2026: Start av genomförandefasen 
  1.  2030: EU kommer att lägga till varor från den kemiska industrin 

Redan nu, 1 oktober, måste importörer rapportera alla varor som importeras till EU och som definieras av följande regler: 
– Järn och stål (inkl. vissa uppströms- och nedströmsvaror) 
– Aluminium 
– Gödningsmedel 
– Elektricitet 
– Cement 

Tänk på följande 
– Varor med ursprung i ett EFTA-land eller i EU behöver inte rapporteras. 
– Rapporteringen ska göras kvartalsvis, senast i slutet av påföljande månad. 
– Importerade varor som redan beaktats för att betala en utsläppsavgift i ett annat land utanför EU, är undantagna från rapportering. 

Den här informationen ska rapporteras 
– Namn 
– CBAM-kontonummer 
– Beskrivning och kvantitet av varor 
– Utsläpp 
– Dokumentation om fabriken i landet, kontaktuppgifter till det operativa företaget och en specifik revisionsrapport som definieras av EU måste arkiveras för revisionsändamål. 
– Importören måste ansöka om ett CBAM-konto för att kunna rapportera och måste köpa CBAM-certifikat för ETS. 

Här kan du läsa mer om CBAM