Zarządzanie wpływem na społeczeństwo, środowisko i klimat, etyka, relacje z otoczeniem, a także odpowiedzialność społeczna w kontekście wojny w Ukrainie – takie aspekty działalności biznesu oceniane były w tegorocznym zestawieniu Listków Polityki.

Złoty Listek CSR, Złote Listki Polityki; Tygodnik Polityka; Zestawienie firm odpowiedzialnych społecznie za 2021 rok


Tygodnik Polityka
we współpracy z firmą Deloitte i Forum Odpowiedzialnego Biznesu nagrodził DB Schenker Złotym Listkiem w 11. edycji rankingu. Nagrody przyznawane są przedsiębiorstwom, które w swojej działalności, oprócz aspektów ekonomicznych, kładą nacisk na tematy społeczne i środowiskowe, skutecznie nimi zarządzając.

Jubileuszowy Złoty Listek w jubileuszowym roku DB Schenker

To już dziesiąty Złoty Listek dla DB Schenker. W poprzednim roku, dodatkowo, jako jedna z czterech firm, operator otrzymał też Diamentowy Listek przyznawany tym, którzy najczęściej zdobywali złoto.

Tak się składa, że firma w tym roku obchodzi swoje 150-lecie. Pragnąc podkreślić swój jubileusz, wspiera fundacje społeczne i organizacje ekologiczne na całym świecie, także w Polsce

Złoty Listek CSR, Złote Listki Polityki; Tygodnik Polityka; Zestawienie firm odpowiedzialnych społecznie za 2021 rok

Strategia zrównoważonego rozwoju

DB Schenker prowadzi biznes, wspierając realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2040 r., inwestuje w innowacyjne rozwiązania transportowe. Dotyczy to wszystkich rodzajów transportu, także lotniczego i oceanicznego. Klienci mogą już teraz korzystać z międzykontynentalnych połączeń lotniczych a także oceanicznych opartych na biopaliwie. Nowoczesne terminale budowane zgodnie z BREEAM pobierają energię z farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Lokowane są poza miastami, aby odciążyć i tak już zatłoczone ulice od hałasu, korków i zanieczyszczeń.

Jest to nagroda nie tylko za podejście do zarządzania ale też dla pracowników – wolontariuszy programu Czas Pomagania. Rocznie przeprowadzają oni średnio ponad 60 projektów na rzecz lokalnych społeczności. Pomoc otrzymują szpitale, domy dziecka, hospicja, noclegownie dla osób bezdomnych, szkoły i świetlice oraz schroniska dla zwierząt. Tegoroczna edycja programu przebiegała pod hasłem Czas Pomagania dla Ukrainy, pomoc skierowana była do uchodźców.

Co promują Listki Polityki?

W tegorocznej edycji rankingu wzięło udział łącznie 126 firm z różnych branż. Byli wśród nich nasi ważni klienci a także konkurenci. Organizatorzy podkreślają, że najwyższa nagroda została przyznana firmom, dla których „zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami”. Ponadto „opierają one swoje działania na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach zarządczych oraz stosują międzynarodowe standardy”. Pod uwagę brane było między innymi zarządzanie tematami związanymi z ochroną klimatu. Wśród kryteriów wymieniono także rzetelne raportowanie niefinansowe podlegające niezależnej weryfikacji.

Przy okazji zachęcamy do zapoznania się z Raportem Zrównoważonego Rozwoju DB Schenker w Polsce za lata 2019-2020. Następny – za kolejny dwuletni okres ukaże się w 2023 roku.

W zależności od zdobytej punktacji, oprócz Złotych Listków przyznano też Srebrne, Białe oraz Zielone. Gratulujemy laureatom.