Widoczność (visibility) łańcucha dostaw na każdym etapie, kontrola wszystkich procesów w czasie rzeczywistym to kluczowe elementy dla biznesu. Zwłaszcza że rynek jest niestabilny, pełen ryzyk i globalnych zawirowań, jakie przyniosła pandemia Covid-19

ship, statek, ładunek cargo, załadunek statku

Czasy są wyjątkowe. Pandemia załamała wiele biznesów. Nie jest łatwo funkcjonować na rynku pełnym zakłóceń i niespodziewanych zmian. Tym bardziej ważna staje się widoczność w łańcuchu dostaw (visibility), dostęp do informacji w czasie rzeczywistym i możliwość sprawnego zarządzania ryzykiem.

W DB Schenker wyspecjalizowana komórka Intercontinental Supply Chain Solutions zajmuje się budowaniem „szytych na miarę” rozwiązań dających szereg usprawnień i oszczędności i pełen wgląd w łańcuch dostaw klienta.

Co to właściwie oznacza?

Z punktu widzenia logistyka poznanie procesów w firmie klienta, możliwość szczerej dyskusji o wyzwaniach i oczekiwanych efektach to początek sukcesu. Pozwala zbudować „szyte na miarę” rozwiązanie dające szereg usprawnień i oszczędności oraz możliwość lepszego zarządzania ryzykiem.

Jeden z naszych klientów z branży Consumer w trakcie dyskusji o możliwościach rozwoju biznesu morskiego nawiązał do wyzwań, jakich doświadcza w związku z obecną sytuacją na rynku frachtów oceanicznych. Rozstrojenie się serwisów armatorskich i wynikające z tego opóźnienia, permanentne zamieszanie w dostępie do informacji nie pozwalało na odpowiednie planowanie sprzedaży. W rezultacie zakłócało to dostawy do finalnych klientów. Problemy wynikające z zawirowań w łańcuchach dostaw odczuwalne były w każdym z działów, nie tylko w tym bezpośrednio odpowiedzialnym za transport.

Jako globalny operator logistyczny możemy zaoferować unikalną wiedzę na temat sytuacji i  rozwiązań stosowanych w łańcuchach dostaw, know-how wynikające z naszego doświadczenia oraz naszych koleżanek i kolegów na całym świecie. To może zaprocentować w zestawieniu z wiedzą klienta i jego otwartością na temat procesów i uwarunkowań w biznesie, którym zarządza. Zawsze staramy się jak najgłębiej zejść do procesu w firmie klienta. Ważne jest, aby zrozumieć wyzwania na każdym z jego etapów, skupić się na detalach, zidentyfikować przeszkody mogące ten proces zakłócać.

Po dłuższych rozmowach, poznaniu genezy problemu i uwarunkowań zaproponowaliśmy proces mapowania całego łańcucha dostaw. Zaangażowaliśmy do tego nie tylko dział logistyki, ale również zakupów, sprzedaży czy finansów. Dzięki temu wspólnie, w jednym miejscu mogliśmy rozrysować i zbudować mapę całego łańcucha powiązań w firmie. Wskazaliśmy wąskie gardła i rozpoczęliśmy dyskusję na temat możliwych rozwiązań.

logistyka, visability, łańcuch dostaw, supply chain, globe background, mapa świata, handel, trade

  

Full control – wszystko w jednym miejscu

Klient oczekiwał automatyzacji i dostępu do informacji w czasie rzeczywistym. Zaproponowaliśmy rozwiązanie spinające całość procesu zarządzania zamówieniami – Purchase Order Management. System umożliwia pełną integracją wszystkich zaangażowanych w proces, od producentów, przez dostawców usług logistycznych, firm przewozowych na agencji celnej kończąc.

Korzyść dla klienta to pełna kontrola przepływu importu i eksportu i zarządzanie zamówieniami, reagowanie w czasie rzeczywistym na te kwestie, które były najważniejsze, np. zarządzanie wyjątkami w oparciu o wymagania partnerów i klientów naszego klienta. Dodatkowo, jako uzupełnienie do systemu Purchase Order Management, zaimplementowaliśmy rozwiązanie pozwalające na kontrolę powstawania kosztów Demurrage&Detention. Wspólnie określiliśmy najważniejsze obszary do kontroli (KPI), które w łatwy i intuicyjny sposób klient może weryfikować dzięki naszym KPI Dashboards.

Co się zmieniło?

Dzięki naszemu rozwiązaniu klient zyskał narzędzie do zarządzania i kontroli wszystkich procesów w jednym miejscu. To ogromna oszczędność czasu i możliwość dalszego rozwoju tymi samymi zasobami ludzkimi. Koszty administracyjne zostały obniżone o 15%. Dodatkowo, udało się zredukować alokowany kapitał obrotowy i koszty całego łańcucha dostaw. Klientowi udało się też aktywnie zmniejszyć poziomy zapasów i odpowiednio zarządzać tzw. „safety stock”.


Kolejnym usprawnieniem było skrócenie czasu transportu i możliwość aktywnego zarządzania lead-timem w zależności od potrzeb i wyboru środka transportu.

Podsumowując, klienci zyskują: kompleksowe rozwiązanie dające pełną widoczność (visibility), szybką identyfikację problemów, możliwość raportowania i przede wszystkim zarządzania całością procesu zamówień w łańcuchu dostaw. To faktyczne oszczędności i bezpieczeństwo w tak trudnych i wymagających czasach.

Bartosz Wilczyński

Head of Intercontinental Supply Chain Solutions
NEE DB Schenker