Nowe połączenie drobnicowe z portu Chittagong do Gdańska odpowiedzią na potrzeby klientów, głównie z branży fashion. Rozwój sieci połączeń oceanicznych z Dalekim Wschodem. Możliwość redukcji emisji CO2 dzięki biopaliwom

kontenerowiec rozładunek / załadunek

Na początku 2023 roku DB Schenker uruchomił nowe połączenie oceaniczne z portu w Chittagong w Bangladeszu do Gdańska. Jest to odpowiedź na potrzeby klientów przede wszystkim z branży fashion. To firmy, które importują towary z krajów takich jak Bangladesz, Indie czy Pakistan.


Operator logistyczny posiada w swojej sieci oddziały w Bangladeszu. Z pewnością ułatwia to współpracę pomiędzy rynkami a dla klientów oznacza odpowiednią jakość, bieżącą informację i bezpieczny przepływ towarów. Obecnie firma dysponuje dwoma biurami. Są one zlokalizowane w Chittagong i stolicy kraju, mieście Dhaka. DB Schenker dysponuje też pięcioma magazynami o łącznej powierzchni ponad 26 tys. m2. Statki wypływają z portu w Chittagong co tydzień. Transport towarów do Polski zajmuje ok. 40 dni.


Kraje Dalekiego Wschodu odgrywają dużą rolę w światowym przemyśle, w tym w branży odzieżowej. W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów, uruchomiliśmy więc nowe połączenie z
Bangladeszu. Gwarantujemy bezpieczny i terminowy transport przesyłek do portu w Polsce. Zajmiemy się też transportem lądowym w głąb kraju lub w dalszą drogę na inne europejskie rynki. Warto podkreślić, że klienci korzystający z tego połączenia mają możliwość obniżenia swojego śladu węglowego. Oferujemy ekologiczny fracht oceaniczny oparty na biopaliwie.

Justyna Jaśkiewicz
Head of LCL
North East Europe DB Schenker

Klienci współpracujący z operatorem logistycznym skorzystają z usług rozładunku i załadunku kontenerów oraz formowania towaru na paletach i krótkookresowego składowania. Mają również możliwość skorzystania z bogatej oferty usług VAS (Value Added Services). W ich skład wchodzi m.in. ważenie towarów, odprawa celna eksportowa czy dostarczanie odzieży na wieszakach.

Biopaliwo we frachcie oceanicznym DB Schenker


Na początku roku firma podpisała porozumienie z największą na świecie linią kontenerową. Dotyczy ono wykorzystania biopaliwa dla wszystkich własnych skonsolidowanych ładunków, LCL, FCL i kontenerów chłodniczych. Klienci DB Schenker mogą teraz rezerwować regularny transport oceaniczny „zero netto”. Mogą też otrzymać roczny certyfikat redukcji emisji dla swojego śladu węglowego.