Pierwsze tego rodzaju porozumienie między operatorem i armatorem.
W 2023r. co najmniej 30 000 standardowych kontenerów (TEU) popłynie po światowych oceanach z zerową emisją netto. Certyfikowane zrównoważone biopaliwa drugiej generacji pomagają w dekarbonizacji transportu oceanicznego
.

DB Schenker rozwija swoje ekologiczne usługi frachtu oceanicznego. Firma podpisała porozumienie z MSC Mediterranean Shipping Company, największą na świecie linią kontenerową. Dotyczy ono wykorzystania 12 000 ton metrycznych biopaliwa. W grę wchodzą wszystkie własne skonsolidowane ładunki, LCL (less-than-container load), FCL (full-container-load) i kontenery chłodnicze (reefer containers).

Ilość zakupionego biopaliwa jest wystarczająca, aby zaoszczędzić dodatkowe 35 000 ton ekwiwalentu CO2 (CO2e) w całym łańcuchu produkcyjnym (well-to-wake) na rynku. Oznacza to odpowiednik około 30 000 standardowych kontenerów (TEU) z zerową emisją CO2 netto, w zależności od sposobu wykorzystania paliwa podczas rejsu.

Podpisana umowa zakupu stanowi jedną z największych transakcji dotyczących biopaliw obniżających emisję dwutlenku węgla, zawartych pomiędzy operatorem i armatorem. Dotyczy ona stosowania certyfikowanych, zrównoważonych biopaliw drugiej generacji – pochodzących ze zużytego oleju kuchennego – zamiast konwencjonalnego paliwa żeglugowego z paliw kopalnych. Komponent 12 000 ton biopaliwa zostanie zmieszany w proporcji od 20 do 30 %. W rezultacie kontenerowce MSC wykorzystają około 50 000 ton zmieszanego biopaliwa. Dzięki umowie, DB Schenker może zaoferować swoim klientom produkt, który umożliwia transport oceaniczny o zerowej wartości netto.

Certyfikowana redukcja emisji śladu węglowego klientów

To partnerstwo jest znaczącym przykładem zaangażowania DB Schenker w czystą logistykę. Stanowi kolejny ważny krok na rzecz wykorzystywania paliw alternatywnych w branży. Podobnie jak w lotach „zero netto” ze zrównoważonym paliwem lotniczym (SAF), klienci mogą teraz rezerwować regularny transport oceaniczny „zero netto”. Do tego otrzymają roczny certyfikat redukcji emisji dla swojego śladu węglowego. Każdą tonę metryczna biopaliwa bunkruje się (czyli tankuje), jako uzupełnienie prawnych upoważnień i ustalonych przez przewoźnika zamówień na zakup paliwa.

Thorsten Meincke, Global Board Member for Air & Ocean Freight w DB Schenker: „Razem z MSC oferujemy klientom wygodne i czyste rozwiązanie wykorzystujące biopaliwo najnowszej generacji. Pomoże ono im osiągnąć rzeczywistą dodatkową redukcję emisji. Robimy to, ponieważ wierzymy, że takie działanie jest słuszne i dlatego płacimy za zakup biopaliwa z góry. Jedno jest pewne: im więcej klientów będzie wymagać neutralności klimatycznej w całym łańcuchu dostaw, tym szybciej osiągniemy czysty fracht oceaniczny.”

Caroline Becquart, Senior Vice President MSC: „Dekarbonizacji frachtu oceanicznego nie osiągnie jeden gracz. Wymaga ona współpracy pomiędzy armatorami i firmami logistycznymi oraz ich klientami. MSC Biofuel Solution to nasz pierwszy certyfikowany program kompensacji CO2, który zmniejsza emisję w łańcuchach dostaw naszych klientów. Tym samym przyspiesza transformację energetyczną poprzez tworzenie popytu na transport morski o zerowej emisji netto i dostarczanie bezpośrednich oszczędności CO2. Cieszymy się, że możemy współpracować z DB Schenker. Dzielimy podobne ambicje klimatyczne w naszej wspólnej podróży do zerowego poziomu emisji netto.”

Biopaliwo w regularnych operacjach frachtu morskiego nie oznacza konieczności dostosowywania infrastruktury statku lub łańcucha dostaw. Dlatego to wygodne rozwiązanie. MSC Biofuel Solution ma być podejściem typu win-win, które pozwoli przejść od ambicji do działania. MSC bunkruje zrównoważone biopaliwo, a klienci korzystają ograniczając CO2, co generuje wartość w całym łańcuchu dostaw. To odróżnia ten program od inicjatyw kompensacji emisji dwutlenku węgla poza transportem morskim, które koncentrują się na przyszłych redukcjach emisji.

Thorsten Meincke z DB Schenker i Soren Toft z MSC podpisują umowę w Genewie.

Biopaliwo i kompensacja CO2: Dodatkowe informacje

Biopaliwo bardzo dobrze ocenia się jako paliwo transformacji dekarbonizacyjnej ze względu na jego wysoką jakość (zgodnie z aneksem IX, część A+B, EU RED II) oraz zasadę dodatkowości. To ostatnie oznacza, że każda tona metryczna biopaliwa jest produkowana i tankowana (bunkrowana) „dodatkowo” w stosunku do linii bazowej. Stanowi więc dodatkową redukcję emisji w ogólnym śladzie węglowym i faktyczne unikanie paliw kopalnych.

  • Cały łańcuch nadzoru nad procesem kompensacji CO2 weryfikuje się w niezależny sposób. Oszczędności poświadczone przez zewnętrzne organizacje certyfikujące. Potwierdzają one poziom redukcji emisji ze śladu węglowego wytwarzanego w transporcie towarów. Dostawca wystawia również dowód że to zrównoważone paliwo.
  • Biopaliwo drugiej generacji, zwane również biopaliwem zaawansowanym, zapewnia co najmniej 80% redukcji emisji CO2e (well-to-wake). W przypadku frachtu oceanicznego DB Schenker gwarantuje również niewykorzystywanie oleju palmowego, w tym pozostałości oleju palmowego i brak zjawiska tzw. pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC: indirect land use change).
  • 100% redukcji emisji w transporcie kontenerowym jest zapewnione dzięki nadwyżce paliwa, która równoważy również emisje powstałe podczas jego produkcji i transportu. Dzięki temu DB Schenker może osiągnąć zerową emisję netto w trybie well-to-wake unikając paliw kopalnych we frachcie oceanicznym.