Transport drogowy to jeden z najpopularniejszych sposobów przewozu towarów na świecie. Wynika to zarówno z faktu jego opłacalności, ale także z dużej elastyczności w porównaniu do innych metod transportu.

DB Schenker stawia na nowoczesne rozwiązania wspierające transport.

Przewozy oceaniczne czy kolejowe zapewniają dobre warunki transportu towarów. Jednak ich opłacalność jest uzależniona od ilości przewożonego towaru oraz dostępnej infrastruktury. To też formuła na dłuższe, najczęściej międzykontynentalne trasy. Sieć drogowa natomiast daje  możliwość dostaw do finalnego odbiorcy, niezależnie od skali transportu – od największych partii towarów jak całe pojazdy tzw. FTL, po mniejsze przesyłki drobnicowe lub kurierskie.

Można więc stwierdzić, że transport drogowy jest najbardziej dostępną i opłacalną metodą przewozu towarów. Decyduje tu elastycznośc i łatwość dopasowania do różnych potrzeb. Niemniej jednak powszechną praktyką jest stosowanie dostaw intermodalnych, czyli łączenia transportu drogą np. morską, kolejową i drogową. Umożliwia to optymalizację kosztów na każdym odcinku przewozu. DB Schenker oferuje pełne spektrum usług. Można powiedzieć, że jest swoistym „one stop shop”, gdzie każdy klient znajduje rozwiązanie dopasowane do swoich potrzeb. Ma to też znaczenie patrząc pod kątem środowiskowym.

Jaka przyszłość czeka polski transport


Polski transport od kilku lat przeżywa trudny okres. Pogłębiający się brak kierowców, zmiany legislacyjne, rosnące koszty paliw, energii oraz prowadzenia działalności. Do tego obostrzenia związane z pandemią, wojna u naszych sąsiadów, pogłębiająca się inflacja i niełatwe warunki makroekonomiczne. Nie ma biznesu bez transportu. Siłą rzeczy zmiany te uderzają nie tylko w samą branżę TSL, ale także jej klientów i finalnych odbiorców.

Wiele firm transportowych stawia dziś na nowoczesne rozwiązania optymalizujące koszty, aby zminimalizować negatywny wpływ koniunktury na ich działalność. Więcej atencji poświęca się digitalizacji, przepływowi informacji oraz wiedzy o otoczeniu. Przedsiębiorstwa chcą nie tylko utrzymać się na rynku, ale także walczyć o pozycję lidera. DB Schenker stawia na nowoczesne rozwiązania wspierające transport. Jesteśmy coraz lepiej zintegrowani z naszymi klientami, dbamy o szybki przepływ informacji, elastyczność oraz możliwość dostosowania zasobów do zmieniających się warunków. Wspieramy także rozwiązania umożliwiające mniejszym firmom skorzystanie z najsilniejszej europejskiej sieci jaką dysponuje DB Schenker.
Piotr Gola, Head of Revenue and Product Management North East Europe DB Schenker