Energia ze źródeł odnawialnych (OZE) rozwiązaniem dla terminali cross-dockingowych i magazynów logicznych

Wind generator turbines on summer landsape;
Turbiny wiatrowe;
OZE
Odnawialne źródła energii

Działalność operatorów logistycznych może kojarzyć się z dużym zapotrzebowaniem na energię. Sieć terminali cross-dockingowych pracuje całą dobę, aby towary mogły szybko trafiać na linie produkcyjne i sklepowe półki.  Rozległe powierzchnie potrzebują niemal non stop energii elektrycznej w celu bezpiecznej i niezakłóconej pracy. Tempo jest duże, liczy się terminowość a więc każda minuta. Jednocześnie w biznesie rośnie świadomość obowiązku zmniejszania emisji związanych z prowadzoną działalnością.

Energia w 100% z OZE

Na polskim rynku działa 17 terminali cross-dockingowych DB Schenker obsługując rocznie prawie 10 mln przesyłek. Wysoka jakość dla klientów wymaga odpowiedniej infrastruktury. DB Schenker konsekwentnie inwestuje w nowoczesne, ekologiczne terminale. Lokuje je poza miastami, aby odciążyć i tak już zbyt głośne i zatłoczone ulice.

Już w 2021 DB Schenker kupując energię do swoich budynków kładł nacisk na zieloną energię. Większość dostawców pozyskuje ją zarówno z odnawialnych jak i z konwencjonalnych źródeł. Przez to produkty przez nich oferowane nie są w pełni ekologiczne.

Od 2022r. operator logistyczny kontraktuje energię od nowego dostawcy, który pozyskuje energię elektryczną wyłącznie z OZE. Kluczowym kryterium jest struktura paliw, które zostały użyte do wyprodukowania energii elektrycznej.

Uśredniając, rocznie DB Schenker zużywa ok. 7000 megawatogodzin energii pochodzącej z OZE. To istotna informacja, zważywszy, że pozyskanie jednej megawatogodziny tradycyjną drogą produkuje 765 kilogramów CO2.

Monika Wysocka
Monika Wysocka
Dział Zakupów DB Schenker

Zielona sieć terminali i magazynów

Terminal DB Schenker w Rzeszowie

Inwestycje w infrastrukturę własną DB Schenker sprawiły, że obecnie już trzynaście terminali cross-dockingowych firmy wykorzystuje zieloną energię. Jest ona pozyskiwana wyłącznie ze źródeł odnawialnych na farmach fotowoltaicznych i wiatrowych. Wkrótce lista ta powiększy się o dwa kolejne obiekty. Nowe terminale projektowane są z myślą o wytycznych BREEAM. To metoda, która wyznacza standardy zrównoważonego budownictwa już od etapu planowania. Szczególnie ważne i wysoko oceniono podczas certyfikacji są systemy wodne i kwestie wydajności energetycznej. Istotne jest również zagospodarowanie terenu czy zastosowanie rozwiązań w obszarze zanieczyszczeń. Metoda BREEAM zwraca również uwagę na bezpieczeństwo, higienę pracy oraz rozwiązania służące zdrowiu.

Zielony wolumen energii

W 2022r. DB Schenker w Polsce rozpoczął także weryfikację źródeł energii zamawianej przez właścicieli wynajmowanych przez firmę obiektów. Wynika z niego, że obecnie cztery z nich zasilane są w pełni zieloną energią. Planowane są dalsze działania pod kątem zwiększenia udziału zasilania ze źródeł odnawialnych w całym wolumenie energii zużywanej przez operatora logistycznego. Długofalowym celem spółki jest przejście na energię pochodzącą w 100% z OZE we wszystkich własnych obiektach. Ponadto, jeżeli będzie to możliwe, także w tych, które DB Schenker wynajmuje.

Eksperci DB Schenker odpowiedzialni za zakup energii podkreślają, że firmy dążące do osiągnięcia kompletnej bezemisyjności powinny wspierać i promować rynek energii pozyskiwanej wyłącznie ze źródeł odnawialnych.