W pierwszym półroczu 2022 terminale DB Schenker zużyły 2 845,74 MWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych według standardów Energia 2051. Zastąpienie energii z paliw kopalnych jej zieloną wersją to właściwy kierunek dla biznesu

Terminal Rzeszów

Rozległe powierzchnie logistyczne i magazynowe potrzebują niemal cały czas energii elektrycznej do efektywnej, bezpiecznej i niezakłóconej pracy. Pozyskanie jednej megawatogodziny w sposób tradycyjny, przez spalanie paliw kopalnych, wytwarza aż 765 kilogramów CO2. Łatwo więc uzmysłowić sobie skalę wpływu na środowisko i jednocześnie poziom redukcji szkodliwych gazów.

DB Schenker podsumowuje zużycie energii za I półrocze

Firma nieustannie dąży, aby jego terminale cross-dockingowe w Polsce, obsługujące rocznie tysiące przesyłek, miały jak najmniejszy wpływ na środowisko.

W pierwszym półroczu 2022 roku DB Schenker zużył 2 845,74 MWh energii elektrycznej pochodzącej z certyfikowanych, zielonych źródeł (OZE).

Postawiliśmy sobie jasny cel, który jest wpisany w naszą strategię – neutralność klimatyczna do 2040. Aby ją osiągnąć stale inwestujemy w innowacyjne rozwiązania transportowe, energię odnawialną i produkty neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla dla naszych klientów

Szymon Bielas, CFO North & East Europe w DB Schenker.
Szymon Bielas
CFO North & East Europe w DB Schenker

Energia w 100% z odnawialnych źródeł

Inwestycje w infrastrukturę własną DB Schenker i odpowiedzialny wybór dostawców sprawiły, że obecnie już 13 z 17 terminali firmy wykorzystuje energię pochodzącą wyłącznie z OZE: farm fotowoltaicznych i wiatrowych.

W 2022 r. DB Schenker w Polsce rozpoczął także weryfikację źródeł energii zamawianej przez właścicieli wynajmowanych przez firmę obiektów. Głównie są to magazyny logistyczne wysokiego składowania. Z audytu wynika, że obecnie cztery z nich zasilane są w pełni zieloną energią. Planowane są dalsze działania pod kątem zwiększenia udziału zasilania z OZE w całym wolumenie energii zużywanej przez firmę. Długofalowym celem spółki jest przejście w 100 % na zieloną energię, zarówno we własnych obiektach, jak i w tych, które DB Schenker wynajmuje.

Terminal DB Schenker w Białymstoku