Bezpieczeństwo to podstawa – w każdym aspekcie funkcjonowania organizacji. DB Schenker należy do TAPA. To organizacja, która zrzesza blisko 700 światowych producentów wyrobów z branży high-tech, globalnych przewoźników i centra logistyczne.

TAPA się opłaca, kamery, CCTV, Pylon with Cctv's records and gathers information about people. Permanent surveillance concept. 3D rendering

Bezpieczeństwo w firmie logistycznej wiąże się ze wszystkimi obszarami jej działalności. Jest kluczowe, począwszy od systemów informatycznych, poprzez operacje, do współpracy w łańcuchu dostaw. Ważne jest właściwe zarządzanie procesami mającymi bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracowników i obiektów.

Odpowiednia ochrona obiektów to istotny element systemu zarządzania bezpieczeństwem w DB Schenker. Firma należy do TAPA (Transported Asset Protection Association. To międzynarodowa organizacja zajmująca się identyfikacją potencjalnych ryzyk i ograniczeniem strat w łańcuchach dostaw.

TAPA określa wytyczne w zakresie infrastruktury bezpieczeństwa obiektu.

Wymagania TAPA FSR (Facility Security Requirements) obejmują  aspekty dotyczące polityki oraz procedur bezpieczeństwa firmy. Są to także wymagania dotyczące szkoleń dla personelu, zasad dostępu do obiektów czy struktury organizacji bezpieczeństwa w firmie. Wszystko to aby spełnić nadrzędny cel –  zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla towarów klientów. Można to zrobić eliminując lub zapobiegając zagrożeniom. Kluczowa jest też odpowiednia, błyskawiczna reakcja w przypadku zagrożenia.

Certyfikat TAPA przyznaje się na jednym z trzech poziomów A, B lub C w zależności od oceny bezpieczeństwa obiektu.

TAPA w DB Schenker

W DB Schenker każdy obiekt musi spełniać standardy minimum TAPA C – są to minimalne wymagania, które stawia sobie operator.

TAPA, terminal, magazyn logistyczny, DB Schenker, logistyka, transport

Uzyskanie certyfikatu jest potwierdzeniem dla klienta, że dana firma jest właściwym partnerem. Spełnia najwyższe kryteria i wymogi bezpieczeństwa obiektów oraz transportowanych towarów. Wspiera to płynną i niezakłóconą współpracę w łańcuchu dostaw.

DB Schenker posiada certyfikaty TAPA A w trzech obiektach w Polsce – w Młochowie, w Tarnowie Podgórnym oraz w Sadach pod Poznaniem. Niebawem firma planuje  wdrożenie najwyższego poziomu w Katowicach i Łodzi.

Jesteśmy przekonani, że inwestycja w bezpieczeństwo jest opłacalna zarówno dla nas jak i naszych klientów.

Piotr Kozak, Head of Security North&East Europe Cluster DB Schenker

W ostatnim czasie nasz magazyn w podpoznańskich Sadach został wyróżniony certyfikatem TAPA A. Bezpieczeństwo oznacza jakość. Certyfikat potwierdza, że wszystkie procesy biznesowe są pod kontrolą. Robimy wszystko, aby zminimalizować ryzyko szkody, nie dopuścić do kradzieży czy zniszczeń. Dążymy również do zapewnienia bezpieczeństwa naszym pracownikom, aby nie byli narażeni na ryzyko i dobrze się czuli na swoich stanowiskach pracy.

Szymon Rutowski
Dyrektor Regionu Poznań DB Schenker