Pod koniec 2020 miał miejsce pierwszy lot towarowy w lotnictwie komercyjnym. Zapotrzebowanie na paliwo w całości pokryto zrównoważonym paliwem lotniczym (Sustainable Aviation Fuel: SAF).

Pierwszy neutralny pod względem emisji CO2 lot

Boeing 777F Lufthansa Cargo wyleciał z Frankfurtu do Szanghaju 29 listopada o 8:10 czasu miejscowego z numerem lotu LH8406. Następnie wrócił do metropolii w Hesji. Ten pierwszy neutralny pod względem CO2 lot był możliwy dzięki współpracy DB Schenker i Lufthansa Cargo. Dostawca usług logistycznych oraz firma oferująca przewozy lotnicze będą w ramach tego połączenia obsługiwać między innymi towary Siemens Healthineers AG. DB Schenker i Lufthansa Cargo, zainteresowane zrównoważonym transportem lotniczym, omawiając w listopadzie 2020 roku kwestie ochrony środowiska w lotniczym transporcie towarów, postawiły na wspólną promocję tego tematu, w tym odejście od paliw kopalnych.

100% Co2 neutral flight

Minister Transportu i Infrastruktury Cyfrowej, Andreas Scheuer: „Nawet w obliczu najpoważniejszego kryzysu, przed jakim kiedykolwiek stanęło lotnictwo, Lufthansa Cargo i DB Schenker wykazują odpowiedzialność w zakresie ochrony klimatu. Realizują pierwszy lot towarowy z Frankfurtu do Szanghaju całkowicie w oparciu o zrównoważone paliwo lotnicze. Jest to sygnał, że firmy planują przyszłość oraz że podejmują istotne kroki, aby lotnictwo było bardziej zrównoważone”.

W kontekście ochrony klimatu w lotniczych przewozach towarów jesteśmy dalej, niż sądzi wiele osób. Świadczy o tym ten pierwszy w historii lot towarowy, neutralny pod względem CO2.
Z początkiem letniego rozkładu lotów 2021, DB Schenker oferuje przewozy lotnicze, neutralne pod względem emisji gazów cieplarnianych, jako regularny produkt. DB Schenker – dostawca usług logistycznych – jest ogniwem łączącym branżę przewozową z liniami lotniczymi, aby faktycznie wdrożyć ochronę klimatu w przewozach lotniczych. Jestem przekonany, że istnieje ogromny popyt na ten rodzaj zielonego transportu, i nie mogę się doczekać, by sprawdzić, kto pójdzie za naszym przykładem

Jochen Thewes
CEO DB Schenker

„Ten lot oznacza nasze zaangażowanie w szersze badania i wykorzystanie SAF, aby zapewnić na przyszłość wystarczającą ilość alternatywnego paliwa. Inwestujemy w nowoczesną flotę samolotów towarowych. Ponadto nasze zaangażowanie w ten neutralny pod względem CO2 lot również przyczynia się do realizacji celu zrównoważonego rozwoju ONZ dotyczącego działań na rzecz klimatu. Lufthansa Cargo bardzo poważnie traktuje swą odpowiedzialność i podejmuje aktywne kroki, aby odciążyć środowisko”, wyjaśnia Peter Gerber, CEO Lufthansa Cargo.

„Naszym najważniejszym priorytetem jest dostarczanie systemów technologii medycznych i ważnych części zamiennych do miejsc, gdzie są pilnie potrzebne. Chcemy być niezawodnym partnerem dla naszych klientów i ich kontrahentów. Tym bardziej cieszymy się, że nasi dostawcy logistyczni wysyłają sygnał dotyczący zaangażowania w przyjazne dla klimatu przewozy lotnicze. Jest to ważny krok w stronę zrównoważonego transportu”, mówi dr Frank Debus, Head of Customer Services Managed Logistics w Siemens Healthineers.

SAF to zrównoważone paliwo lotnicze, syntetyczne i przyjazne dla środowiska

Aktualnie produkuje się je przede wszystkim z biomasy, na przykład ze zrównoważonych lub poddawanych recyklingowi olejów roślinnych i spożywczych. W przyszłości dostępne będą także paliwa odnawialne nieoparte na roślinach. Najlepiej znany proces produkcji takiego paliwa nazywa się koncepcją power-to-liquid (PtL) w oparciu o odnawialną energię elektryczną, wodę i CO2.

W przeciwieństwie do lotu z użyciem konwencjonalnego paliwa, dzięki SAF nie dochodzi do emisji CO2 pochodzącego ze spalania paliw kopalnych. Podczas spalania SAF w silniku uwalnia się jedynie pobrany wcześniej z atmosfery CO2 np. przez rośliny. SAF stanowi pierwszą realną alternatywę dla paliw kopalnych w lotnictwie. To klucz do przyjaznego dla klimatu ruchu lotniczego neutralnego pod względem emisji CO2.

Dodatkowo DB Schenker oraz Lufthansa Cargo realizują także projekt zalesiania. Celem jest zrekompensowanie emisji CO2 oraz innych gazów cieplarnianych wynikających z produkcji biomasy, obróbki i transportu SAF. Loty są więc całkowicie neutralne pod względem wydzielania gazów cieplarnianych.

SAF może być dodawany do konwencjonalnej nafty lotniczej jako tzw. paliwo „drop-in”. Właśnie dlatego jest praktyczne i nadaje się do codziennego użytku bez konieczności modyfikacji samolotu czy logistycznego łańcucha dostaw. Do systemu tankowania na lotnisku we Frankfurcie wprowadzana jest ilość SAF, odpowiadająca zapotrzebowaniu na loty do Szanghaju i z powrotem. W praktyce wszystkie statki powietrzne tankujące paliwo na tym lotnisku wykorzystują potem niewielką ilość SAF. W efekcie dochodzi do redukcji emisji CO2, co w całości przypisuje się firmom Lufthansa Cargo oraz DB Schenker.

Obie spółki wskazują kierunek. Począwszy od letniego harmonogramu lotów 2021 będą regularnie oferować przewozy lotnicze neutralne pod względem CO2 jako produkt dla branży spedycyjnej.