W 2023 roku Czas Pomagania DB Schenker obchodzi 15. urodziny. Skąd wziął się pomysł na program wolontariacki w takim kształcie i co dzięki niemu zyskali pracownicy i firma?

Generalnie chęć zaangażowania w pomaganie pojawiła się wśród pracowników DB Schenker wcześniej niż program wolontariatu pracowniczego „Czas Pomagania”. Poprzednio firma współpracowała z fundacją wspierającą wychowanków domów dziecka wchodzących w dorosłe, samodzielne życie. Był to bardzo ważny oraz wartościowy projekt, ale jednocześnie angażujący i obciążający emocjonalnie oraz czasowo, a przede wszystkim wymagający długoterminowego zaangażowania. Wolontariuszom trudno było pogodzić własne obowiązki zawodowe i rodzinne z potrzebą ciągłej obecności w ramach projektu. Wykruszali się jeden po drugim. Chcąc wykorzystać dobrą energię pracowników do pomagania, zaczęto szukać innej ścieżki dla wolontariatu pracowniczego.

Zarys pomysłu już był, ale najważniejsze było, aby to właśnie pracownicy – potencjalni wolontariusze, zadecydowali, w jakim kierunku pójść. Celem wewnętrznego badania było uzyskanie odpowiedzi – jak pracownicy wyobrażają sobie taki program, czy chcieliby angażować się w działania pomocowe na stałe czy akcyjnie, co chcieliby robić, komu pomagać. To, jak wygląda dzisiaj program wolontariatu, nie jest więc przypadkowe – jest odzwierciedleniem oczekiwań zgłoszonych przez pracowników.

W kształtowaniu nowej formuły wolontariatu pracowniczego w dużym stopniu pomogła też wówczas nowa osoba w zespole komunikacji i marketingu, która trafiła do DB Schenker z Centrum Wolontariatu. Posiadała wiedzę i doświadczenie, jakiego potrzebowaliśmy.

W rezultacie powstał pomysł na program, dla którego firma stworzyła pewien „parasol”, ale decyzyjność  – jak, gdzie i komu pomagamy została oddana liderom oraz wolontariuszom ze wszystkich oddziałów. To oni najlepiej wiedzą jakie są lokalne potrzeby.

Konkurs i kapituła

Formuła się sprawdziła, czego dowodem jest 15-lecie programu. Od początku realizacji „Czasu Pomagania” firma przyjęła konkretne założenia. Kapituła złożona z managerów weryfikuje zgłoszone projekty i przyznaje granty. Analizuje czy projekty spełniają przyjęte kryteria, czy m.in. działania adresowane są do sąsiadów oddziałów DB Schenker, czy angażowani są pracownicy i partnerzy biznesowi. Ocenia też sam pomysł na akcję i stopień zaangażowania wolontariuszy.

Dziś, z perspektywy 15 lat można powiedzieć, że udało się wspólnie stworzyć program, który niesie ze sobą ogromną wartość. Ma wciąż niesamowitą energię i śmiało można rzec, że wszedł w krwiobieg DB Schenker. Każdego roku w dwóch edycjach – zielonej i świątecznej realizowanych jest kilkadziesiąt projektów w całym kraju.

Lokalna decyzyjność

Wspólnie z liderami wolontariatu założenia programu były weryfikowane w konkretnych odstępach czasu. Śmiało jednak można powiedzieć, że pracownicy nie chcieli znaczących zmian. Pojawiały się sugestie aby np. organizować konkretne edycje w bardziej ukierunkowany sposób. Na przykład pod hasłem związanym z bezpieczeństwem albo – jak w 2022 roku na rzecz Ukrainy. Niekiedy firma próbowała coś „narzucić” ale nigdy nie było to obligatoryjne. No może raz – kiedy trzeba było wprowadzić pewne zmiany w związku z pandemią, ograniczając integracyjny i zespołowy charakter projektów. 

Warto podkreślić rolę komunikacji z liderami i wspólne rozwiązywanie wyzwań, które się pojawiały. Przykładowo, organizacje, z którymi raz był realizowany projekt, oczekiwały kontynuacji współpracy w kolejnym roku. Część wolontariuszy wolała jednak szukać nowych wyzwań do działań pomocowych. Dyskusja z liderami zaowocowała prostym rozwiązaniem. Nawet, jeśli projekt jest adresowany do nowego beneficjenta, to poprzednią organizację można zaprosić do współpracy i zaangażować w temat.

Udało się odpowiednio wyważyć proporcje między odgórnymi założeniami, elastycznością i decyzyjnością, która została oddana lokalnym liderom i wolontariuszom. To był ważny czynnik, który miał wpływ na sukces programu i zapewnił mu żywotność oraz świeżość. Wiadomo, są konkretne etapy realizacji programu, które musza być przestrzegane. Jednak to właśnie sami pracownicy decydują, a następnie realizują projekty na miarę swoich potrzeb i możliwości.

Liczby robią wrażenie

Przez 15 lat wolontariusze z DB Schenker zrealizowali 832 projekty w różnych lokalizacjach na terenie całej Polski. Pomagali przez ponad 50 000 godzin, a to daje 2083 dni pomagania. Liczby robią wrażenie.

Każdemu kto przepracował chociaż kilka godzin z tych 50 tys. należy się szacunek i wielkie brawa. „Czas Pomagania” wrósł w kulturę DB Schenker i stał się jej nierozerwalną częścią. Trudno sobie wyobrazić początek wiosny i zimy bez akcji wolontariackich i dobrej energii z nimi związanej. Po wybuchu pandemii firma długo zwlekała z ogłoszeniem kolejnej edycji. Jednak liderzy „Czasu Pomagania” sami zaczęli pytać – kiedy mogą zacząć działać!

Ten program przyniósł wiele. Dzięki projektom pracownicy mieli szansę pomagać, ale też poznać się w nietypowych warunkach. Mogli też zintegrować się w innym otoczeniu niż praca i podnieść swoje kompetencje. Sprawdzali się w czasami naprawdę trudnych i wymagających warunkach. Sama idea pomagania w dzisiejszych, zabieganych czasach jest niezwykle cenna.

Tekst na podstawie materiału 15 lat pomagania w DB Schenker – kapitał dobrej energii, który ukazał się w: Logistyczne Wywiady 2023