DB Schenker wyróżniony za udział w programie UNGC Network Poland Climate Positive. Wyzwania klimatyczne strategicznym priorytetem dla firmy.

DB Schenker w Polsce otrzymało wyróżnienie za udział w programie Climate Positive przyznane przez UN Global Compact Network Poland: „W dowód uznania podejmowania ambitnych działań na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju w trosce  o przyszłe pokolenia”.

Wyróżnienie zostało przyznane 24 października na Gali UN Day w Warszawie

Gala UN Day 2021, Kamil Wyszkowski w trakcie Gali UN Day 2021

W wydarzeniu, na którym podsumowano 3 kluczowe programy prowadzone przez UN Global Compact Network Poland: Climat Positive, Standard Etyki w Polsce oraz Przeciwdziałanie Szarej Strefie. Podsumowano także wyniki globalnej inicjatywy UN GC dotyczącej Równych Szans w Biznesie.

DB Schenker od lat jest partnerem Global Compact, a prezes Piotr Zborowski – członkiem rady programowej tej organizacji w Polsce. W jej skład wchodzą liderzy polskiego biznesu oraz liderzy opinii.

Na Gali swoją premierę miał również wydawany co roku przez UNGC Yearbook 2021

W tej publikacji znaleźć można informacje na temat działalności tej organizacji oraz wiele praktycznych case studies publikowanych przez zrzeszone firmy. Wśród nich znajduje się też publikacja DB Schenker na temat działań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

Więcej o działaniach podejmowanych przez DB Schenker przeczytać można w ostatnim Raporcie Zrównoważonego Rozwoju. Firma pisze między innymi o ochronie środowiska i zapobieganiu zmianom klimatycznym. Raport jest dostępny na stronie internetowej, w zakładce O nas / Raport Społeczny / DB Schenker