Serwis drobnicowy nadal ma się dobrze. Drobnica, to drugi po przewozach kurierskich, najszybciej rosnący rynek w Polsce, biorąc pod uwagę branżę TSL.

TIR na bramkach

Ostatnie wydarzenia jednak mają istotny wpływ na dalsze losy, kierunki rozwoju i kształtowanie się popytu oraz  podaży usług transportowych, zwłaszcza w zakresie drobnicy krajowej.

Pierwszym aspektem jest pogłębiający się niedobór wykwalifikowanych kierowców. Obecnie szacuje się, że niedobór ten wynosi blisko 200 tys. osób, co stanowi prawie 20-procentową lukę.

Jest to jednak trend wieloletni, pogłębiony faktem iż wielu kierowców wróciło do Ukrainy, by bronić jej niezależności i suwerenności. Spowodowało to swoistą zapaść podaży usług na rynku transportowym w drugim kwartale 2022 roku.

Wpływ Pakietu Mobilności

Na poziomie unijnym z początkiem roku wdrożone zostały zasadnicze zmiany regulacji dotyczących transportu drogowego, w tym przepisy Pakietu Mobilności oraz zmiany przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i innych regulacji socjalnych.

Modyfikacje w porządku prawnym przyniosły konkretne efekty. Zwiększyły koszty funkcjonowania sieci transportowych oraz podniosły koszty pracy.

To także spadek przychodów firm TSL związany z ograniczeniem dostępu do rynku – w zakresie usług cross-trade i kabotażu oraz w konsekwencji również obsługi importu i eksportu towarów.

I co najistotniejsze z punktu widzenia omawianego tematu, w pewnym zakresie nastąpiło przesunięcie usług polskich przewoźników z rynków innych krajów UE na rynek polski. Cześć z nich po prostu zrezygnowała z realizacji przewozów międzynarodowych przez skomplikowane procedury, czy po prostu wzrost kosztów. Postanowili rozwijać się na rynku krajowym, też nie najłatwiejszym, ale na pewno bardziej znanym i dostępnym.

Cyfrowe procesy

Nie bez znaczenia pozostaje także fakt zwrócenia się większości firm z branży TSL w stronę digitalizacji. Większość prezesów spółek tej  branży widzi w zmianach technologicznych podłoże przyszłego sukcesu i przełom w działalności. Dobrym przykładem jest wprowadzony przez DB Schenker kanał sprzedaży cyfrowej usług transportowych krajowych i międzynarodowych, zwany Connect4Land. Otwiera on możliwość i dostęp do szybkiej automatycznej wyceny i zlecenia usługi przewozu zarówno w kraju jak i za granicą szerokiej grupie klientów, także z sektora małych i średnich firm. Platforma daje podobne możliwości klientom zainteresowanym dostawą oceaniczną (Connect4Ocean) i lotniczą (Connect4Air), dając bezpośredni dostęp do tych usług w prosty sposób, podobnie jak w tego typu rozwiązaniach, które znamy z sektora B2C.

TIR, ciężarówka, swap body, bdf, naczepy wymienne, drobnica, przesyłka drobnicowa

Gdzie zaczyna się usługa drobnicowa?

Przewozy drobnicowe odpowiadają potrzebom coraz większej liczby przedsiębiorstw. O ile usługi kurierskie zdominowały rynek dostaw do osób prywatnych, o tyle drobnica króluje w przewozach typu B2B.

System dostaw drobnicowych oparty jest przede wszystkim o silną sieć połączeń. Właśnie ta sieć pozwala na odejście od potrzeby przygotowania ogromnej partii towaru, aby wypełnić cały pojazd (FTL). Mając do dyspozycji ofertę codziennych, regularnych połączeń transportowych, nadawca drobnicy może pozwolić sobie na wysyłkę mniejszej partii towaru, np. pojedynczej palety. Odebrana przez kuriera paleta trafia do sieci razem z innymi tego typu przesyłkami. Na terminalach przeładunkowych następuje konsolidacja przesyłek, przewóz liniowy miedzy terminalami i następnie rozparcelowanie na tzw. ostatnią milę. Ten system, bez udziału centralnej sortowni, pozwala nam na sprawny i efektywny kosztowo przewóz towarów pomiędzy różnymi rejonami kraju czy Europy.

Ograniczona liczba przeładunków ma pozytywny wpływ na bezpieczeństwo przesyłek, zmniejszenie poziomu ich uszkodzeń i ograniczenie ryzyka opóźnień.

Wyzwania do pokonania

Największym wyzwaniem dla każdego dużego operatora logistycznego jest zapewnienie odpowiedniej liczby samochodów dla połączeń liniowych pomiędzy oddziałami, problemem może tu być pogłębiający się brak kierowców.

Z drobnicy korzystają firmy z różnych branż. Nadawany przez nie wolumen charakteryzuje się dużą zmiennością. Oprócz szczytów sezonowych obserwujemy również duże wzrosty nadania w ostatnie dni miesiąca oraz akcje specjalne planowane przez klientów.

Przy okazji, omawiając cały proces, należy uwzględnić także zmienne warunki niezależne od firmy, takie jak korki i wypadki, przebudowa dróg lub warunki pogodowe. Są to czynniki które wymagają od operatora logistycznego codziennej, intensywnej pracy nad nadzorem i doskonaleniem sieci.

Drobnica w DB Schenker

W Polsce dysponujemy siecią 17 terminali podstawowych + 7 tzw. satelitów. Niektóre rejony dysponują także dodatkowymi mniejszymi punktami mającymi na celu skrócenie ostatniej mili dostawy.

DB Schenker posiada najbardziej rozwiniętą sieć w Europie i co warte podkreślenia, polska sieć krajowa jest jej bardzo mocnym elementem. Dzięki naszej rozbudowanej siatce połączeń jesteśmy w stanie dotrzeć do ponad 98% kodów pocztowych w Polsce w czasie krótszym lub równym 24 godzin.

Każdego dnia dostarczamy ponad 40 000 przesyłek, a na terenie całego kraju kursuje blisko 4 000 pojazdów obsługujących regularne trasy. Dodatkowo, na terenie Polski można skorzystać m.in. z usług Premium10 i Premium13, czyli gwarantowanych dostaw przesyłek drobnicowych do godziny 10.00 lub 13.00 . Zapewniamy szybki czas realizacji, dostawy drzwi w drzwi w całej Polsce oraz szybką komunikację dzięki cyfrowym rozwiązaniom.

Większość wolumenu obsługiwanego przez DB Schenker to przesyłki paletowe w standardzie dostawy B2B. Obsługujemy jednak także dostawy m.in. do magazynów sieci handlowych, dostawy przesyłek AGD do osób prywatnych, dostawy do galerii handlowych i sklepów.

Realizujemy także dostawy w miejscach trudno dostępnych – m.in. w centrach miast z ograniczeniami ruchu lub na odległych terenach górskich.

W ramach usługi DB SCHENKERsystem obsługujemy także przewozy towarów niebezpiecznych. Jesteśmy również członkiem Stowarzyszenia Ochrony Zasobów Transportowanych (TAPA), dzięki czemu zapewniamy bezpieczne rozwiązania dla cennych towarów w ponad 100 wybranych lokalizacjach na całym świecie. Nasze operacje są bezpieczne i spełniają lub przekraczają najwyższe certyfikowane standardy bezpieczeństwa w branży. Sieć połączeń samochodowych w Polsce jest zintegrowana z europejską siecią DB Schenker, która obejmuje 430 terminali w 38 krajach naszego kontynentu. Są to warunki, które pozwalają na bardzo sprawną obsługę przesyłek drobnicowych. Dzięki temu możemy bez zakłóceń, szybko i regularnie realizować dostawy towarów naszych klientów w kraju jak i pomiędzy europejskimi rynkami.

Piotr Gola, Head of Revenue and Product Management, 
NEE DB Schenker

Piotr Gola
Head of Revenue and Product Management
NEE DB Schenker