Już od 150 lat dostarczamy rozwiązania transportowo-logistyczne. Aby osiągnąć swój ambitny cel, jakim jest neutralność klimatyczna do 2040 r. stawiamy na innowacje i najnowsze technologie. Inwestujemy w energię odnawialną i produkty neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla dla naszych klientów.  

Robimy wiele, aby nasza strategia i wynikające z niej działania były kompletne i odnosiły się do wszystkich aspektów zrównoważonego rozwoju. Reprezentujemy wrażliwą branżę pod względem środowiskowym i społecznym. Dlatego działania podejmowane na rzecz czystej, ekologicznej i bezpiecznej logistyki są dla nas priorytetem. Dążymy do tego, aby być etyczną, zeroemisyjną firmą, preferowanym pracodawcą i dobrym sąsiadem. Naszym strategicznym celem jest też budowanie wspólnej wartości w łańcuchach dostaw, razem z klientami i dostawcami. Współpracujemy zarówno z kluczowymi graczami, jak i wieloma start-upami, opracowując rozwiązania logistyki przyszłości.

W powietrzu: drony i zeroemisyjne loty

Chcemy zrewolucjonizować branżę przewozów lotniczych, pomagając również naszym klientom w ograniczaniu ich śladu węglowego. Wspólnie z naszym partnerem Lufthansa Cargo zaoferowaliśmy rynkowi zeroemisyjne loty na bazie zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF: sustainable aviation fuel). Pod koniec 2020 roku miał miejsce pierwszy taki lot, na trasie z Frankfurtu do Szanghaju. Po wstępnych próbach z transportem przesyłek wybranych klientów, międzykontynentalne połączenia weszły do stałej siatki lotów w ofercie DB Schenker. Pod koniec marca bieżącego roku świętowaliśmy setny lot na bazie SAF. Tym samym inwestycje w paliwa alternatywne pomagają nam urzeczywistniać strategiczne plany. Nie jest to tylko wizja przyszłości, to dzieje się już teraz. Zachęcamy klientów, aby razem z nami zamieniali słowa w czyny.

Rozwijamy również koncepcję w pełni elektrycznych, bezzałogowych dronów użytkowych. Wspólnie z Volocopter rozwijamy drony do transportu ciężkich ładunków. Efektem tej współpracy jest VoloDrone, zaprojektowany do przenoszenia ładunków o wadze nawet do 200 kilogramów z możliwością dostawy na odległość do 40 kilometrów. Drony mogą być przeznaczone do realizacji wymagających zleceń dla klientów z różnych branż.

Na morzu: biopaliwo i autonomiczne statki

Jesteśmy pierwszą firmą logistyczną, która przestawia swój wolumen przesyłek drobnicowych realizowanych drogą oceaniczną na regularne, bezemisyjne połączenia pomiędzy światowymi portami. We współpracy z globalnym armatorem CMA CGM zakupiliśmy 2 500 ton biopaliwa w celu realizacji naszych zobowiązań wobec klientów. To działanie ma potencjał. Zakupione dotychczas biopaliwo pozwoli obniżyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 7 tysięcy ton. Wykorzystywane przez nas biopaliwo produkowane jest z materiałów odpadowych, takich jak zużyte oleje kuchenne.

Innym innowacyjnym projektem, w który jesteśmy zaangażowani wspólnie z naszymi partnerami, jest  w pełni elektryczny, bezemisyjny i bezzałogowy kontenerowiec przybrzeżny. Autonomiczny statek o nośności 300 ton pokona w ciągu 3 godzin trasę o długości ponad 40 km. Już wkrótce będzie pływał u wybrzeży Norwegii. To pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie, które ma szanse zastąpić tradycyjne statki wykorzystywane wzdłuż linii brzegowych i stać się rewolucyjnym rozwiązaniem w sektorze transportu morskiego.

Na lądzie: zielone rozwiązania i eko-terminale

W celu ograniczania emisji gazów cieplarnianych niezbędne jest właściwe wykorzystanie zasobów. Pod uwagę, trzeba wziąć flotę naszych podwykonawców i jej wypełnienie, inwestycje w rozwój zielonych rozwiązań, efektywność energetyczną terminali oraz nowoczesne narzędzia IT. Ważna jest również ścisła współpraca z klientami, dostawcami i innymi interesariuszami naszej firmy. Łatwiej jest jeśli razem podzielamy te same zasady i wartości biorąc je pod uwagę w swoich strategiach i codziennych działaniach.

Współpracujemy z naszymi kluczowymi dostawcami – firmami przewozowymi odpowiedzialnymi za transport przesyłek – pod kątem cyklicznej oceny oddziaływania na środowisko. Oferujemy też klientom narzędzia umożliwiające monitoring śladu węglowego w transporcie. W ostatnich latach do polskiej sieci wprowadziliśmy blisko 800 nadwozi wymiennych, dzięki czemu na drogi wyjeżdża dziennie około 100 ciężarówek mniej. Zastąpienie dotychczasowych naczep zestawami nadwozi pozwala zredukować roczną emisję CO2 o ponad 20%.  

Transport z alternatywnym napędem

W tym roku podpisaliśmy umowę z Volta Trucks, wiodącym producentem i dostawcą usług w zakresie innowacyjnych, elektrycznych ciężarówek. Mowa tu o przedsprzedaży blisko 1500 pojazdów Volta Zero.
Te 16-tonowe samochody znajdą swoje zastosowanie w europejskich miastach. Celem jest transport towarów z hubów dystrybucyjnych DB Schenker głównie do gęsto zaludnionych i zabudowanych obszarów. To właśnie w takich miejscach zauważalne są największe korzyści płynące z wykorzystania tego typu samochodów.

Wspólni z hylane prowadzimy również działania związane z budową floty z napędem wodorowym. W czerwcu odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowano pierwszy zamówiony przez DB Schenker samochód ciężarowy napędzany ogniwami paliwowymi (FCEV). Spotkanie miało miejsce w Groningen w Holandii, na terenie firmy Hyzon, producenta samochodów ciężarowych napędzanych wodorem. Na początku 2023 roku planowane są testy na wybranych kierunkach.

Transport lądowy to nie tylko kwestia przewożenia towarów. Rozległe powierzchnie logistyczne i magazynowe potrzebują niemal cały czas energii elektrycznej do efektywnej, bezpiecznej i niezakłóconej pracy. Pozyskanie jednej megawatogodziny w sposób tradycyjny, przez spalanie paliw kopalnych, wytwarza aż 765 kilogramów CO2. Łatwo więc uzmysłowić sobie skalę wpływu na środowisko. Obecnie już 14 z 17 naszych terminali cross-dockingowych w Polsce wykorzystuje energię pochodzącą wyłącznie z OZE: farm fotowoltaicznych i wiatrowych. Rozpoczęliśmy także weryfikację źródeł energii w pozostałych obiektach, gdzie nie jesteśmy właścicielami, np. w  magazynach logistycznych. Naszym celem jest przejście w 100 % na zieloną energię, zarówno we własnych budynkach, jak i w tych, które wynajmujemy.

Terminale to także miejsca pracy

Obsługa przesyłek klientów toczy się całą dobę. Dlatego zależy nam aby zapewnić naszym pracownikom i kierowcom dobre, bezpieczne i ekologiczne miejsce pracy.  Objekty DB Schenker powstają zgodnie z zasadami BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). BREEAM obok wymogów środowiskowych kładzie nacisk także na komfort użytkowania, ergonomię, właściwe oświetlenie światłem dziennym i organizację bezpiecznej przestrzeni dla człowieka. Już sześć naszych terminali pomyślnie przeszło certyfikację BREEAM i każda nowa inwestycja będzie jej poddana.

Branża logistyczna jest jedną z kluczowych w walce na rzecz ochrony środowiska i ze zmianami klimatu. Cele z tym związane wpisane są w strategię naszej firmy. W DB Schenker podchodzimy do tego zagadnienia w sposób holistyczny. Wszystkie nasze biznesy – lądowy, oceaniczny, lotniczy jak i logistyka magazynowa poszukują testują i wdrażają rozwiązania, które mają nas doprowadzić do neutralności klimatycznej. Zdajemy sobie sprawę, że przed nami jeszcze wiele do zrobienia.

Piotr Zborowski, CEO NEE DB Schenker

Materiał ukazał się w Yearbook UN GCNP 2022