AutoStore w DB Schenker. Celem jest optymalizacja rozwiązań logistycznych dla klientów e-commerce.

AutoStore. Zautomatyzowany system magazynowy

Centrum logistyczne w Göteborgu z elastyczną ofertą dla zrównoważonych, wielokanałowych rozwiązań

Firma DB Schenker wdrożyła AutoStore, zautomatyzowany system „towar do człowieka”. Celem jest usprawnienie logistyki dla MQ Marqet, wiodącego sprzedawcy detalicznego wysokiej jakości artykułów odzieżowych w Szwecji. Zautomatyzowane rozwiązanie do realizacji zamówień online i obsługi zwrotów, które funkcjonuje w Göteborgu, wzmacnia pozycję DB Schenker w sektorze logistyki dla e-commerce.

AutoStore w centrum logistycznym w Göteborgu

Wiedza na temat innowacyjnych technologii, które można zastosować ma istotne znaczenie. Jednak absolutnie kluczowe jest opanowanie ich metod wdrażania, dzięki czemu możemy zapewnić rzeczywistą wartość dla naszych klientów.

Ingo Brauckmann
Ingo Brauckmann
Executive Vice President Contract Logistics/SCM Europe, DB Schenker

Zautomatyzowany system przechowywania i wyszukiwania wykorzystuje roboty magazynowe do dostarczania i pobierania pojemników dla operatorów. Jego funkcjonowanie oparte jest na inteligentnym oprogramowaniu zintegrowanym z systemem zarządzania magazynem DB Schenker. Kompleksowe rozwiązanie obejmuje również sortownię oraz sekcję do wieszania odzieży. Wszystko to wspiera proces uzupełniania towarów w MQ Marqet i sprzedaż on-line.

Cieszymy się, że możemy obsługiwać MQ Marqet w naszym nowoczesnym, zautomatyzowanym centrum logistycznym. Nasze innowacyjne rozwiązanie można rozszerzać. Zapewnia nam to elastyczność. Możemy dostosowywać się do rozwoju klienta a także zarządzać towarami wielu klientów z szybko rozwijającego się rynku B2C. To także oszczędności jeśli chodzi o powierzchnię i bardziej ergonomiczne środowisko pracy.

Hakan Nyden
Håkan Nydén
CEO Schenker Logistics AB and Head of Contract Logistics DB Schenker w Szwecji i Danii

AutoStore jest elementem portfela rozwiązań dla e-commerce świadczonych przez DB Schenker. System jest przeznaczony dla klientów prowadzących działalność online na dużą skalę zainteresowanych wzrostem wydajności. Inwestycja w automatyzację zarządzania zapasami jest wyrazem ambicji DB Schenker. Operator chce kształtować przyszłość nowoczesnych, wielokanałowych operacji detalicznych, zarówno online, jak i stacjonarnych.