Markku Raution vetämä Vähälän myyntitiimi avaa asiakkaille ovia maailman markkinoille kotimaan lisäksi. Vähälä Yhtiöiden yhdistäminen DB Schenkeriin virittää monta asiaa konepellin alla paremmaksi, mutta samat tutut ihmiset tekevät työt ja auttavat asiakkaita. Fuusio etenee suunnitelmien mukaisesti, ja maaliin päästään kesällä 2023.

Myyntijohtaja Markku Rautio kertoo, että myynnin näkökulmasta suurin muutos on se, että nyt kaikki myyvät niin kotimaan kuin ulkomaan kuljetuspalveluita. Ennen Vähälän myyjät myivät vain kotimaan palveluita. Töitä on tehty joskus aikaisemminkin ristiin, joten tilanne ei ole täysin uusi.

“Asiakkaat saavat kaiken yhdestä ja samasta paikasta, mikä helpottaa ja selkeyttää kuljetus- ja logistiikkapalveluiden hankintaa. Yksi yhdyshenkilö avaa ovet niin Suomeen kuin koko maailmaan.”

Toimitusjohtaja Mikko Rehtilä toteaa, että enää ei ole tarvetta miettiä, kenen vastuulla mikäkin maantieteellinen alue on. Kaikessa voidaan lähteä siitä, mikä on laadukkain ja tehokkain tapa toimia.

“Palvelumme on ennen kaikkea paikallista, mutta se on myös tärkeä osa DB Schenkerin Euroopan ja maailmanlaajuista verkostoa. Laatu, toimitusvarmuus ja kansainvälisyys ovat keskeisimmät asiakashyödyt.”

Markku Rautio seisoo DB Schenkerin kuorma-auton vieressä

Paikallistuntemus, ammattitaito ja asiakasymmärrys

Rautio pitää myyntitiimin suurimpana vahvuutena pitkää kokemusta, minkä ansiosta myyjät ymmärtävät sekä asiakkaiden liiketoiminnan tarpeita että kuljetusalan mahdollisuudet.

“Kun tähän yhtälöön lisätään vielä Pohjois- ja Keski-Suomen paikallistuntemus sekä taito kuunnella ja kysyä oikeita kysymyksiä, on mahdollista selvittää ja ymmärtää asiakkaiden tarpeet sekä tarjota oikeanlaisia ratkaisuja.”

Rehtilä sanoo, että myyntitiimi ymmärtää hyviä paikallista bisnestä ja ammattitaito on muutenkin kovaa luokkaa. Jos teknisessä yksityiskohdassa tarvitsee apua, DB Schenkerin organisaatiosta löytyy sopiva asiantuntija.

Tämä on suuri etu verrattuna vanhaan toimintamalliin. Rautio arvostaa sitä, että DB Schenkerissä on ison organisaation tuki takana, minkä ansiosta apua on saatavilla, kun sille on tarvetta.

“Myyjä voi Teamsin kautta ottaa vaikkapa Vantaan Viinikkalassa työskentelevän laskutusasiantuntijan mukaan asiakaspalaveriin. Tämä nopeuttaa toimintaa huomattavasti”, Rehtilä painottaa.

Ja Raution työpöydältä Oulusta on yllättävän lyhyt matka Saksaan, kun sinne tarvitsee saada viestiä perille.

“Meillä on hyvät yhteydet DB Schenkerin Euroopan johtoon ja voimme viedä sinne omia toiveita ja palautetta. Siellä ollaan kiinnostuneita, miten tämä yhdistämishanke etenee”, Rautio ja Rehtilä kertovat.

Monelle kotimarkkina on koko maailma

Rautio näkee Pohjois- ja Keski-Suomessa paljon markkinapotentiaalia DB Schenkerin kokonaispalveluille, koska merkittävä osa alueen yrityksistä käy ulkomaankauppaa. Jo nyt on esimerkkejä kotimaan palveluiden asiakkaista, jotka ovat yhdistämisen jälkeen löytäneet myös ulkomaan palvelut.

“Parikymmentä vuotta sitten tällä alueella kotimaa oli selkeästi suosituin kohdemarkkina. Sittemmin kotimarkkinan käsite on muuttunut: monelle yritykselle se on nykyisin Eurooppa tai koko maailma. ”

Rautio on saanut asiakkailta positiivista palautetta yhtiöiden yhdistymisen jälkeen. Toiminta yhden yhtiön ja yhden brändin alla on selkeyttänyt tilannetta.

“Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä siihen, että he saavat yhden tarjouksen, joka kattaa kaikki kuljetustarpeet. Suomessa ei ole toista kuljetus- ja logistiikka-alan yhtiötä, joka pystyy tarjoamaan samassa mittakaavassa kaikki palvelut niin Suomessa kuin ympäri maailman.”

Raution mukaan asiakkaita on kiinnostanut eniten se, mitä muutos tarkoittaa käytännössä.

“Samat ihmiset myyvät ja tuottavat palvelut, sama kuljettaja noutaa ja jakaa lähetykset. Siinä mielessä mikään ei ole muuttunut. Se on muuttunut, että tuttujen ihmisten takana on ison yhtiön tuki.”

Parempaa laatua parhaiden käytäntöjen avulla

Rehtilä kertoo, että Vähälä Yhtiöiden yhdistäminen DB Schenkeriin on edennyt suunniteltujen askelmerkkien mukaisesti. Heti kaupan klousaamisen jälkeen tärkeimmät asiat työlistalla olivat toimintojen jatkuvuuden varmistaminen, henkilöstön ottaminen mukaan muutokseen ja etujen kirkastaminen asiakkaille.

“Akuutit asiat ja kehityskohteet tunnistetiin ja hoidettiin ensin pois päiväjärjestyksestä. Alussa tarvittiin paljon sekä sisäistä että ulkoista viestintää. Myyntitiimillä oli tärkeä rooli asiakkaiden informoinnissa.”

Nyt, kun perustoiminnot on saatu pidettyä laadukkaasti rullaamassa, seuraavaksi keskitytään parhaiden käytäntöjen tunnistamiseen ja sisäisten prosessien suoraviivaistaminen. Jo tässä vaiheessa on tunnistettu paljon yhtenä yhtiönä toimimiseen liittyviä synergioita niin tuotannossa kuin hallinnossa.

“Molemmissa yhtiöissä on omat vahvuutensa. Kun ne yhdistetään, saadaan parasta laatua”, Rehtilä linjaa.

Kalustostrategian uudistaminen on hyvä esimerkki parhaiden käytäntöjen soveltamisesta. Kun kaikki kalusto on yhteensopivaa, se sujuvoittaa tekemistä.

  1. Vähälä on käyttänyt enemmän HCT-yhdistelmiä kuin DB Schenker. Uuden kalustostrategian mukaan jatkossa investoidaan enemmän HCT-kalustoon.
  2. Vähälällä on ollut kaasukuorma-autoja mutta DB Schenkerillä ei. Tänä vuonna DB Schenker on tilannut yhdeksän uutta kaasuautoa, joissa hyödynnetään biokaasua.

Asiakkaat saavat kaiken yhdestä ja samasta paikasta. Yksi yhdyshenkilö avaa ovet niin Suomeen kuin koko maailmaan.

Markku Rautio
Sales Director, Vähälä Logistics Oy

Kaikki valmista kevään korkeita kuljetusvolyymejä varten

Rehtilä kiittelee, että henkilöstö on lähtenyt hyvin ja innostuneesti mukaan muutokseen. Projektissa ei ole tullut vastaan suurempia odottamattomia yllätyksiä. 

“Toimintoja on keskitetty, ja niissä on onnistuttu hyvin. Tällaisessa hankkeessa kaikki ei aina onnistu 100-prosenttisesti, mutta kaikesta voidaan oppia ja kokemuksia hyödyntää myöhemmin.”

Sisäisen ja ulkoisen viestinnän avulla henkilökunta ja asiakkaat on pidetty ajan tasalla siitä, missään mennään. Seuraava suuri tapahtuma on Ylivieskan uuden terminaalin avajaiset huhtikuun loppupuolella.

Rehtilä linjaa, että juuri nyt painopiste on tuotannon hiomisessa entistä laadukkaammaksi ja asiakaspalvelun vahvistaminen. Seuraavaksi Vähälä keskittyy hoitamaan kevään korkeat kuljetusvolyymit.

“Lähtökohdat ovat hyvät, koska yhtenä yhtiönä voimme esimerkiksi siirtää kalustoa joustavasti paikkakunnalta toiselle. Maailmassa on paljon epävarmuustekijöitä, joten on tärkeä keskittyä laatuun ja riittävään resursointiin.”

Rautio pitää tärkeänä asiana sitä, että tavara liikkuu aikataulussaan myös silloin, kun kuljetusvolyymit ovat korkeat. Tärkeä tekijä kevään volyymien hallinnassa on se, että oma organisaatio on saatu uuteen asentoon.

Miten loppuvuoden pitäisi sujua, jotta myyntijohtaja olisi tyytyväinen?

“Olen tyytyväinen, kun asiakkaat ovat tyytyväisiä. Se edellyttää, että palvelun laatu on kohdallaan, ja asiat toimivat sovitun mukaisesti.”

Lue myös nämä: