DB Schenker on Suomen luotettavin, ammattitaitoisin ja kuljetusverkostoltaan kattavin kuljetusyritys. Tämä käy ilmi Taloustutkimuksen tuoreimmasta, syksyllä tehdystä Työelämän päättäjät (TEP) -tutkimuksesta.

Tuloksessa näkyy maakuljetusten myyntiorganisaation vetäjän Katariina Lindkvistin mukaan pitkäjänteinen panostus henkilöstön kehittämiseen ja omaan kuljetusverkostoon, joka on koko toiminnan ydin.

DB Schenker nousi ykköseksi 1) luotettavuudessa ja toimitusvarmuudessa, 2) kuljetusverkoston kattavuudessa ja 3) kuljettajien ja asiantuntijoiden ammattitaidossa. Hyviä arvioita DB Schenker keräsi myös 4) toimitus- ja palvelunopeudessa, 5) kuljettajien asiakaspalvelussa ja 6) palvelutarjonnassa.

Työelämän päättäjät -tutkimukseen vastasi Taloustutkimuksen internetpaneelissa lokakuussa 2022 kaikkiaan 2 764 eri toimialoilla päättävässä asemassa olevaa henkilöä. Kokonaisuudessaan tutkimuksessa arvioitiin 157 suomalaisyritystä kahdeltatoista eri toimialalta.

Suurasiakkaiden myyntiryhmän vetäjä Joni Vähätalo näkee tuloksissa kaksi osa-aluetta, joilla DB Schenker erityisesti loistaa: toimitusvarmuuden ja -nopeuden kaltaiset tekniset seikat sekä ne mahdollistavat osaavat ihmiset ja pitkät työurat.

”Olen itsekin ollut saman talon palveluksessa jo viisitoista vuotta – oikeastaan koko työikäni”, Vähätalo toteaa.

Koronapandemia ja muut globaalit myllerrykset, satamien ruuhkat ja kuljettajapula, Ukrainan sodasta ja sen monista seurauksista puhumattakaan, eivät ole päästäneet alaa helpolla, ja yleinen trendi tutkimuksessa olikin alavireinen. Siksikin mainiot tulokset on otettu DB Schenkerillä iloiten vastaan.

”Erityisenä esimerkkinä ongelmista on Suezin kanavassa jumissa ollut valtamerilaiva – ajat ovat olleet toimitusketjuille haasteelliset. Siihen nähden on todella positiivista, että olemme pystyneet pitämään tason samana tai jopa nostamaan sitä”, Vähätalo toteaa.

Työhyvinvoinnilla on väliä

Työhyvinvoinnilla on tutkitusti selvä positiivinen yhteys organisaation tulosmittareihin, kuten tuottavuuteen ja asiakastyytyväisyyteen sekä työntekijöiden vaihtuvuuteen ja sairauspoissaoloihin. DB Schenkerillä tämä on ymmärretty, ja se näkyy myös toimialatutkimuksen tuloksissa.

”Ylläpidämme ja kehitämme henkilöstömme ammattitaitoa jatkuvasti ja säännönmukaisesti koulutuksilla. Työsuhteet ovat pitkiä ja ihmiset sitoutuneita. Haluamme olla vastuullinen työnantaja. Hienoa, että tämä näkyi tuloksissa”, Lindkvist sanoo.

Vähätalo nostaa esiin myös työturvallisuusasiat tuotannon puolella ja toimistohenkilöstön työergonomian.

”Meillä pidetään huoli ihmisistä. Olemme satsanneet todella paljon työturvallisuuteen ja -ergonomiaan sekä esimerkiksi työ- ja vapaa-ajan tasapainoon”, Vähätalo kertoo.

Kehitettävää tutkimuksen tulosten perusteella on ainakin tunnettuudessa. Tätä Lindkvist ja Vähätalo pitävät yllättävänä, tarjoaahan DB Schenker kaikki kuljetusmuodot ja logistiset palvelut saman katon alta. Lisäksi asiakkaiden ilona on koko Suomen kattava noutopisteverkosto, johon kuuluu sekä yhteistyökumppaneita että pakettiautomaatteja.

”Olemme tosin fokusoineet hyvin vahvasti B2B-puolelle, joten ehkä noutopisteverkostomme ei ole vielä saanut kuluttajakentässä samanlaista tunnettuutta kuin kilpailijoilla”, Vähätalo pohtii.

Laatu on DB Schenkerille tärkeä tekijä, ja tutkimuksen vastaajat sijoittivatkin yrityksen siinä aivan kärkeen. Hinta-laatusuhteeltaan DB Schenker kuitenkin asettui keskikastiin.

”Tähän varmasti tuovat oman vaikutuksensa inflaatio ja nykyinen maailmantilanne”, Lindkvist toteaa.

Vastuullisuus mukaan tutkimukseen

Toimialatutkimukset tarjoavat yritykselle tärkeää tietoa ja kokonaiskuvan siitä, miten se sijoittuu markkinoilla kilpailijoihin nähden.

”Ennen kaikkea se kuitenkin paljastaa, miten olemme onnistuneet työssämme ja miten voimme kehittää ja parantaa toimintaamme edelleen. Käymme tulokset yhteisesti läpi koko organisaatiossa ja poimimme kehityskohteita, joita viedään eteenpäin”, Lindkvist kertoo.

Jatkossa schenkeriläiset toivoisivat näkevänsä toimialatutkimuksessa myös vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä, joita sekä yritys itse että sen asiakkaat ja muut sidosryhmät pitävät tärkeinä. DB Schenkerillä vastuullisuus on nostettu yhdeksi strategiseksi kulmakiveksi.

DB Schenker hyödyntää noutopistekuljetusten jakelussa sekä yhä enemmän muissakin kotimaan kuljetuksissa uusiutuvaa Neste MY -dieseliä, ja maantiekuljetuksissa yhtenä vaihtoehtona perinteisten raskaan liikenteen polttoaineiden rinnalla on nesteytetty maakaasu (LNG). Tampereen keskustassa kuljetuksia aletaan ajaa yhä enemmän täyssähköautoilla, ja Suomen ulkopuolella esimerkiksi Oslossa on täysin hiilineutraali jakelu. Lentorahdissa pystymme tarjoamaan tietyillä reiteillä kestävää SAF-lentopolttoainetta (Sustainable Aviation Fuel).

”Lisäksi olemme juuri tilanneet 1 500 sähköjakeluautoa Euroopan verkostoa varten, ja Suomessa on uusituissa terminaaleissa käytössä aurinkopaneelit ja maalämpö. Olemme tehneet niin Suomessa kuin globaalistikin todella merkittäviä toimenpiteitä vastuullisuuden ja ympäristöystävällisyyden eteen. Tämän soisi näkyvän tutkimuksessakin”, Vähätalo sanoo.

Lue myös nämä: