DB Schenker ja yhteiskäyttöisiin pakettiautomaatteihin erikoistunut, Lehtipiste Oy:n omistama Pakettipiste tiivistävät yhteistyötään. DB Schenker ottaa käyttöön alkuvuodesta yli 170 Pakettipisteen automaattia ja vahvistaa siten koko Suomen kattavaa noutopisteverkostoaan.

Samalla DB Schenker luopuu nykyisten Smartmile-automaattien käytöstä ja keskittää pakettiautomaattiratkaisut Pakettipisteen ja Agoran yhteiskäyttöautomaatteihin.

Ympäri Suomen kasvava Pakettipiste-verkosto kattaa tällä hetkellä noin 700 automaattia. Entistä laajempi noutopisteiden verkosto mahdollistaa DB Schenkerin asiakkaille aiempaa monipuolisemmat vaihtoehdot verkkokauppatilausten noutopaikoiksi.

”Pakettipiste on meille tärkeä kumppani. Yhtiön automaattiverkosto tarjoaa asiakkaillemme monipuoliset pakettien noutopistevaihtoehdot hyvien kulkuyhteyksien ja aukioloaikojen osalta”, sanoo DB Schenkerin Suomen pakettiliikenteestä vastaava johtaja Antti Jarva.

Kattava ja palveleva noutoverkosto on kuluttajien käytössä viikon jokaisena päivänä. Nyt käyttöön otettujen automaattien lisäksi verkostoa on tarkoitus kasvattaa vuoden 2024 aikana sadoilla uusilla noutopisteillä.

”Pakettiautomaattien suosio on jatkuvassa kasvussa. Palvelun nopeus ja joustavuus osana päivittäisiä rutiineja ovat kuluttajille tärkeitä, minkä lisäksi pakettiautomaattien yhteiskäyttöisyyttä arvostetaan”, toteaa Pakettipisteen myyntijohtaja Erkki Vehman ja jatkaa:

”Kuluttajista yli puolet haluaisi ensisijaiseksi noutopisteeksi pakettiautomaatin. Siksi on hienoa saada DB Schenkerin kaltainen pakettitoimittaja laajemmin automaattiverkostomme käyttäjäksi.”

Positiiviset kokemukset pohjana yhteistyölle

Yhtiöiden yhteistyön juuret juontavat loppuvuoteen 2022, jolloin DB Schenker aloitti toimitukset Pakettipisteen automaatteihin.

”Käyttökokemuksemme Pakettipisteen automaateista ovat olleet positiivisia. Lisäämällä niiden määrää verkostossamme pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä monipuolisemmin vaihtoehtoja pakettien noutopaikoiksi”, Jarva kertoo.

Reilun vuoden aikana automaattien käyttöä on lisätty erityisesti alueilla, joissa DB Schenkerillä ei ole ollut ennestään pakettiautomaattia.

Uusien Pakettipisteen automaattien myötä myös nykyisten, kaikista suosituimpien DB Schenkerin noutopisteiden, täyttöastetta on saatu laskettua. Tämä on helpottanut pakettien noutamista ja jakamista esimerkiksi joulusesongissa.

Tiivis yhteistyö mahdollistaa kokemusten jakamisen yhtiöiden välillä. Vehmanin mukaan yhtiöiden keräämä tieto mahdollistaa uusien pakettiautomaattien sijoittamisen nopeallakin aikataululla sinne, missä pakettien noutamiseen tarvitaan lisää kapasiteettia.

”Pakettiautomaattien verkostoa kasvatetaan tänä vuonna merkittävästi. Otamme käyttöön muun muassa uusia ulos sijoitettavia automaatteja. Yhteistyö kuluttajien kanssa on ensiarvoisen tärkeää uusien sijaintien löytämisessä ja automaattien käyttöönotossa.”

Verkkokaupan logistiikka elää mielenkiintoisia aikoja

Vuoden 2023 aikana verkkokauppojen myynti on ollut Suomessa laskussa. Volyymin laskusta huolimatta DB Schenker on jatkanut suunnitelmallista kehitystyötä monipuolisten verkkokaupparatkaisuiden ja kattavien noutopistevaihtoehtojen tarjoamiseksi.

”Keskiössä ovat olleet kuljetusten kokonaisaika ja -laatu sekä monipuoliset nouto- ja jakeluvaihtoehdot paketteja lähettäville yrityksille ja niitä noutaville kuluttajille”, Jarva kertoo.

Nopeuden ja luotettavuuden lisäksi vähäpäästöiset kuljetukset ovat keskeinen osa DB Schenkerin noutopistekuljetuksia. Yhtiö tarjoaa verkkokaupan asiakkaille ympäristöystävällisen vaihtoehdon, jossa se lisää uusiutuvan dieselin käyttöä kotimaan kuljetuskalustossaan vähintään noutopistekuljetusten verran.

Myös Pakettipisteellä vastuullinen logistiikka on noussut viimeisinä vuosina entistä keskeisempään rooliin.

”Tavoitteenamme on kehittää ja ottaa käyttöön entistä vastuullisempia logistiikkaratkaisuja. Asiakkaiden läheltä löytyvät pakettiautomaatit ovat jo itsessään erittäin tehokas tapa keventää koko toimitusketjun hiilijalanjälkeä. Samalla ne ovat isossa osassa koko Lehtipiste-konsernin vastuullisuustavoitteita”, Vehman sanoo.

Jarva muistuttaa, että DB Schenker on osallistunut viime vuosina aktiivisesti esimerkiksi pilottikokeiluihin, joissa paketteja on toimitettu mm. autonomisilla roboteilla Helsingin Kalasatamassa ja Jätkäsaaressa.

”Olemme saaneet pilottikokeiluista arvokasta tietoa kaupunki- ja liikennesuunnittelusta ja kaupunki-infran soveltuvuudesta pakettijakeluun. Yhteistyössä Pakettipisteen kanssa pystymme löytämään optimaalisia sijainteja esimerkiksi uusille ulkoautomaateille ja muille innovatiivisille noutopisteratkaisuille.”

Lue myös nämä: