DB Schenker kuljettaa Ovakon korkealaatuisia terästuotteita Euroopan teillä ja maailman merillä. Herkän materiaalin kuljettaminen vaatii varovaisuutta, korkeaa ammattitaitoa ja saumatonta yhteistyötä.

Ovako on johtava eurooppalainen koneenrakennusterästen valmistaja, jonka asiakkaita ovat esimerkiksi laakeri-, auto- ja konepajateollisuuden yritykset. Samalla Ovako on osa yhtä maailman suurimmista teräsyhtiöistä – Nippon Steel Corporation -konsernia.

Laadukkaat, räätälöidyt ja kestävät teräsratkaisut ovat tehneet Ovakosta yhden Euroopan suurimmista teräksen tuottajista. Laaja terästuotteiden ja -lajien valikoima mahdollistaa Ovakon asiakkaille juuri heidän tarpeidensa mukaan räätälöitävät ratkaisut.

Sen sijaan, että Ovako tuottaisi terästuotteita tonneittain valtavia määriä, on yhtiön erikoisosaaminen premium-laadun tuotteissa.

”Keskitymme massatuotannon sijaan tuotteisiin, jotka ovat äärimmäisen korkealaatuisia”, sanoo Ovakon globaalista logistiikasta vastaava Ted Lundström.

Ovakon terästuotteiden ainutlaatuisuus juontaa juurensa myös niiden alkuperään. Tuotteiden pääraaka-aineena käytetään kierrätysromua, kuten vanhoja polkupyöriä. Ovakon toimipaikoissa uudelleen sulatettu romu saa uuden elämän huippuluokan koneenrakennusteräksenä.

”Tuotantomme pääraaka-aine on 97–98 prosenttisesti kierrätysromu. Tämä tekee meistä Pohjoismaiden suurimman romuteräksen kierrättäjän”, Lundström toteaa.

Teräskuljetuksia eri puolille maailmaa

Ovakolla on kahdeksan tuotantoyksikköä Euroopassa: viisi Ruotsissa ja yksi Suomessa, Ranskassa ja Italiassa. Tehokas logistiikka ja kuljetukset ovat avainasemassa Ovakon menestykseen maailmanlaajuisilla markkinoilla.

DB Schenker on vastannut jo yli kahden vuosikymmenen ajan Ovakon teräksen jakelusta. Suuri osa tuotteista kuljetetaan maakuljetuksina, minkä lisäksi Ovako hyödyntää Euroopan vientikuljetuksissaan DB Schenkerin intermodaaliratkaisuja.

”On etu, että DB Schenkerin palvelutarjonta kattaa niin kotimaan kuin kansainväliset kuljetukset – ja myös konttikuljetukset. Kun meidän on yhdisteltävä eri kuljetustuotteita, meillä on yksi kumppani, joka voi hoitaa ne kaikki”, Lundström toteaa.

Viimeisten kymmenen vuoden ajan DB Schenker on kuljettanut Ovakon tuotteita myös merirahtina. Vuosittain noin 1000 TEU:ta terästä kuljetetaan satamiin eri puolilla maailmaa. Sieltä ne jatkavat matkaansa asiakkaille maa- ja junakuljetuksina.

Andreas Eriksson, DB Schenkerin Ovakon asiakkuudesta vastaava avainasiakaspäällikkö, toteaa laajan verkoston ja palvelutarjonnan vastaavan hyvin Ovakon vaatimuksiin.

”Kattavat logistiikkapalvelumme tukevat tehokkaasti Ovakon liiketoimintaa ja tavoitteita. Lentorahtia lukuun ottamatta Ovako hyödyntää kaikkia muita kuljetusmuotojamme.”

Vuosien varrella yhteistyötä on tehty monin tavoin:

 1. Premium-teräs vaatii erityistä huolellisuutta
 2. Kuivasatamasta maailmalle
 3. Yksikään kuljetus ei ole liian haastava
 4. Vastuullista terästä Ruotsista
 5. Tiivis yhteistyö takaa toimivat kuljetukset

Premium-teräs vaatii erityistä huolellisuutta

”Teräksen kuljettamisessa on omat erityispiirteensä. Sitä ei voi käsitellä ja kuljettaa yhtä helposti kuin tavallista lavarahtia”, Lundström korostaa.

Teräksen kuljettaminen toden totta vaatii logistiikkayhtiöltä ammattitaitoa ja asiantuntemusta. Huolellinen etukäteissuunnittelu on suurista ja painavista tuotteista puhuttaessa välttämätöntä.

Terästankojen, -renkaiden ja -putkien käsittely vaatii niiden painon ja koon vuoksi myös erikoislaitteita.

”Koska kuljetettavat tuotteet ovat suurikokoisia, on ne usein lastattava ja purettava kuljetustilaan yläkautta. Erityisesti kansainvälisissä kuljetuksissa kalustomme soveltuu tähän hyvin”, Eriksson sanoo.

Käsittelyn lisäksi kuorma tulee kiinnittää huolellisesti ja siten, että teräksen pinta pysyy naarmuuntumattomana. Liiallinen voima teräsputkien, -renkaiden ja -tankojen sitomisessa voi pilata koko tuotteen.

Tuotteiden käsittely vaatii tarkkuutta, mistä DB Schenkerin kuljettajat ja muut ammattilaiset saavat Lundströmiltä kiitosta.

”Teräs voi vaatia yhtä huolellista käsittelyä kuin lääkkeet. Esimerkiksi osaan tuotteistamme ei voi koskea lainkaan ilman käsineitä. Toiset tuotteistamme voivat vaatia tietynsuuntaisen käsittelyn tai olosuhdevalvotun ympäristön. DB Schenker ja heidän asiantuntijansa ymmärtävät tämän erittäin hyvin.”

Eriksson muistuttaa, että Ovakon kuljetuksista ei ole tullut reklamaatioita vuosiin.

”Siitä olen henkilökohtaisesti hyvin iloinen.”

Kuivasatamasta maailmalle

Vuonna 2019 DB Schenker ja Ovako aloittivat Ruotsissa kuivasatamayhteistyön Falköpingissä. Kuivasatamassa Ovakon vientilähetykset lastataan merikontteihin. Tämän jälkeen kontit jatkavat rautateitse Göteborgin satamaan ja sieltä maailmalle.

Suurten putkien lastaaminen kontteihin ei ole niin yksinkertaista kuin miltä se voi aluksi kuulostaa.

”Pitkien tavaroiden käsittely terminaalissa vaatii erikoiskalustoa, kuten trukkeja, joissa on jopa 12-metriset trukkihaarukat”, Eriksson sanoo.

Kuivasataman käyttöönottoon liittyi lukuisia koulutustilaisuuksia, joissa DB Schenkerin ja Ovakon työntekijät jakoivat kokemuksia pitkien teräsputkien käsittelystä.

”Aloitimme täysin tyhjällä paperilla. Meillä oli 6–9 kuukauden mittainen oppimisjakso, jonka aikana kävimme läpi kaikki skenaariot tuotteiden vastuullisesta ja turvallisesta käsittelystä”, Lundström kertoo ja jatkaa:

”Arvostan eniten sitä, että keskustelimme, opimme ja teimme asioita yhdessä. Kun kysymyksiä nousi esiin, emme käsitelleet niitä puhelimitse. Olimme paikan päällä katsomassa, miten tuotteitamme voidaan käsitellä turvallisesti – ja kunnioitimme todella päätöstä sijoittaa resursseja koulutuksen toteuttamiseen.”

Yksikään kuljetus ei ole liian haastava

Toisinaan lähetykset edellyttävät erityisjärjestelyjä. Tiivis yhteistyö DB Schenkerin ja Ovakon välillä on ollut hyödyksi paitsi päivittäisessä toiminnassa, myös epätavallisten projektien ja kuljetusten hoitamisessa.

Vuosina 2022 ja 2023 DB Schenker ja Ovako toteuttivat yhden tähän asti merkittävimmistä yhteisprojekteistaan. Tänä aikana DB Schenker järjesti ja toteutti useita erikoiskuljetuksia esimerkiksi Saksasta, Unkarista ja Italiasta Ovakon tehtaalle Hoforsiin.

Kuljetettavat tuotteet olivat huomattavia sekä painoltaan että kooltaan.

”Esimerkiksi Italiasta lähetys piti kuljettaa laivalla Gävleen, josta se kuljetettiin maanteitse Hoforsiin”, Eriksson mainitsee.

Tavallisesta poikkeavat kuljetukset vaativat muutakin kuin tavallisesta poikkeavan kaluston. Projektikuljetukset kattavat yksityiskohtaisen reittisuunnittelun sekä kuljetuslupaselvityksiä ja tiesulkuja eri maissa.

Kun kyseessä on näin massiivinen lasti, on logistiikan asiantuntemus arvossaan.

”Pystyimme keskustelemaan DB Schenkerin kanssa kaikista mahdollisista ratkaisuista niin maanteillä, kiskoilla kuin meritse. Heidän asiantuntijoidensa avulla pystyimme löytämään meille parhaiten sopivat kuljetusvaihtoehdot”, Lundström sanoo.

Eriksson korostaa, että tämän kokoluokan logistiikkahankkeet ovat aina ainutlaatuisia, mutta samalla merkittäviä molemmille yrityksille.

”Tällaiset hankkeet, joihin liittyy tiukka aikataulu, eivät ole koskaan helppoja. Samalla ne ovat molemmille yrityksille loistava mahdollisuus oppia uutta.”

Vastuullista terästä Ruotsista

Vedyn tuotantolaitoksessa käytettävät laitteet ovat Ovakolle merkittävä askel kohti kestävää tuotantoa.

Ovako otti syyskuussa 2023 käyttöön Hoforsissa maailman ensimmäisen vetylaitoksen, joka tuottaa fossiilivapaata vetyä teräksen valssausta edeltävään kuumentamiseen. Ratkaisun ansiosta Ovako pystyy vähentämään tämän tuotantovaiheen päästöt lähes nollaan.

”Siirtyminen pois fossiilisesta energiasta on ollut tuotannossamme haastavaa. Vuoteen 2019 asti toimivan vaihtoehdon löytäminen näytti teollisuuden näkökulmasta liki mahdottomalta. Huolellisen testauksen ja strategisen toteutuksen avulla olemme kuitenkin onnistuneet ratkaisemaan tämän haasteen”, Lundström sanoo.

Ovakon CO2-päästöt ovat jo nyt toimialan alhaisimpia. Vetylaitoksen avulla yhtiö pystyy puolittamaan Hoforsin laitoksen tuottamat päästöt.

”Vuodesta 2015 alkaen olemme pienentäneet hiilijalanjälkeämme 58 prosenttia. Viimeisten askeleiden ottaminen on yhä vaikeampaa, minkä vuoksi tarvitsemme lisää tämänkaltaisia ratkaisuja”, Lundström summaa.

Sen lisäksi, että tuotettu vety vähentää merkittävästi päästöjä teräksen lämmitysprosessin aikana, se palvelee myös Ovakon yhteistyökumppaneita – muun muassa DB Schenkeriä. Fossiilivapaassa vedyssä on potentiaalia polttokennokäyttöisten ajoneuvojen polttoaineeksi.

”Jos tuotantokapasiteettia on enemmän kuin Ovako tarvitsee, voimme tuottaa vetyä myös muille, esimerkiksi kuljetusteollisuudelle. Kun vetyautoja tulee laajemmin markkinoille, meillä on varmasti mahdollisuus tuottaa vetyä niiden käyttöön”, Lundström toteaa.

Fossiilivapaan vedyn käyttäminen liikenteessä on merkittävä kestävän kehityksen askel. Lundström muistuttaa, että uusia innovaatioita on aina syytä kartoittaa.

”Tänä päivänä raskaat terästuotteet ja vetykuorma-autot eivät ole vielä ratkaisu pitkille matkoille – mutta se päivä koittaa vielä. Ovakolle on tärkeää, että meillä on DB Schenkerin kaltainen kumppani, joka testaa vastuullisia kuljetusratkaisuja, kartuttaa tietämystä ja jakaa tuloksia. Näin voimme ottaa käyttöön uusia ratkaisuja logistiikkaketjussamme heti, kun ne ovat saatavilla.”

On etu, että DB Schenkerin palvelutarjonta kattaa niin kotimaan kuin kansainväliset kuljetukset – ja myös konttikuljetukset. Kun meidän on yhdisteltävä eri kuljetustuotteita, meillä on yksi kumppani, joka voi hoitaa ne kaikki.

Ted Lundström
Head of Global Logistics, Ovako

Tiivis yhteistyö takaa toimivat kuljetukset

Kuljetukset eivät toteudu ilman logistiikan ammattilaisia. Kattava kuljetusratkaisujen valikoima ei konkretisoidu ilman laajaa ammattitaitoa.

DB Schenkerillä on viimeisin tieto siitä, mitä logistiikan maailmassa tapahtuu. Tiiviin yhteistyön ansiosta Ovako voi reagoida nopeasti muuttuviin markkinatilanteisiin.

”Kun esimerkiksi määräykset pitkien kuorma-autojen käytöstä Ruotsissa muuttuivat, tarkastelimme mahdollisia hyötyjä kansainvälisille kuljetuksillemme. Löysimme nopeasti ratkaisun, joka oli sovitettavissa Ovakon senhetkiseen intermodaalikuljetusten järjestelyyn”, Eriksson kertoo.

Avoin keskustelu on avain siihen, että logistiikka toimii mahdollisimman tehokkaasti ja kestävästi. Ovakolle logistiikkakumppani ei ole vain joku, joka kuljettaa tuotteita pisteestä A pisteeseen B. Se on tärkeä kumppani, joka varmistaa tuotteiden saatavuuden markkinoilla.

”Kun lähetys pitää lastata, se pitää lastata. Kun lähetyksen pitää saapua perille, sen pitää saapua perille. Ja kun lähetys saapuu perille, sen on saavuttava asianmukaisessa kunnossa. Jos joudumme tekemään reklamaation, kaikki työ valuu hukkaan”, Lundström päättää ja tiivistää:

”Olemme tehneet jo pitkään yhteistyötä DB Schenkerin kanssa ja ymmärrämme hyvin toisiamme. Tiivis yhteistyö on ollut vahvuutemme.”

Yhteistyön hyödyt

 • Pitkäkestoinen, tiivis yhteistyö
 • Markkinatuntemus
 • Laaja palvelutarjonta
 • Joustava palvelu
 • Toimitusten laatu ja luotettavuus
 • Vastuulliset logistiikkaratkaisut

Kuvat: Ovako AB