DB Schenker haluaa parantaa kuljetusten laatua. Kun tavarat pakataan oikein, saadaan lähetys toimitettua varmasti, turvallisesti ja ehjänä perille ympäri maailmaa.

Pakkausohjeet – näin pakkaat lähetyksen oikein

 1. Tarkista, että tavarat on kiinnitetty tukevasti ja tasapainoisesti lavalle tai alustalle eikä kaatumisvaaraa ole.
 2. Tarkista, että lähetys on merkitty asianmukaisesti vaadituilla tiedoilla ja vastaanottajan täydellisellä osoitteella.
 3. Tarkista, että lähetys on suojattu ja pakattu riittävän hyvin minimoidaksesi vahinkoriskit sekä tavaroille että ihmisille.
 4. Tarkista ja varmista kuormausvälineiden, kuten kuormalavojen, saatavuus, vakaus ja kunto. Varmista, että kuormausvälineitä voi käsitellä trukilla.

”Tämän nelikohtaisen tarkastuslistan avulla lähettäjä pääsee jo pitkälle”, toteaa Jussi Kiviluoto DB Schenkeriltä. Hän vastaa logistiikkayhtiössä toiminnan laadun kehittämisestä ja hukan ehkäisystä tehtävänimikkeellä Head of Operational Excellence Turku and Loss Prevention Finland.

DB Schenker käyttää yllä olevasta tarkistuslistasta nimitystä 4Check-konsepti. Se auttaa varmistamaan ennen kuljetusta, että lähetykset on varmasti oikein pakattu.

DB Schenkerin 4Check-konsepti auttaa varmistamaan ennen kuljetusta, että lähetykset on varmasti oikein pakattu.

Kansainvälisesti kuljetettavalle kappaletavaralle ja pakettilähetykselle on laadittu erilliset pakkausohjeet. Periaatteet ovat kuitenkin pitkälti samat.

 1. Kiinnitä SSCC-kolliosoitelaput oikeaan paikkaan.
 2. Kiinnitä erikoislähetysmerkit näkyvään paikkaan kollilapun läheisyyteen.
 3. Varmista, että pakkauksen sisältö ei pääse heilumaan.
 4. Sulje pakkaus tiiviisti niin, että se ei pääse aukeamaan kesken kuljetuksen.
 5. Kun lähetät kappaletavaraa, varmista, että kollit eivät ylitä lavan ulkoreunaa. Sido lähetys lavaan luotettavasti esimerkiksi pakkauskelmulla.

Ota tarvittaessa asiantuntija avuksi

DB Schenkerin nettisivulta löytyy myös 4Check-konseptia tarkempi ja seikkaperäisempi pakkausohje.

Opas osoittaa tarvittavat vähimmäisstandardit, joilla vältetään lähetysten ja laitteiden vaurioituminen sekä lähetyksiä käsittelevien henkilöiden loukkaantuminen. Opas ei kuitenkaan korvaa tietyille toimialoille suunniteltuja pakkausohjeita, joita on julkaissut muun muassa Logistiikkayritysten liitto.

Kiviluoto muistuttaa, että DB Schenkerillä on pakkaamisen asiantuntijoita, jotka mielellään auttavat asiakasta pakkaamaan oikein.

”Voimme yhdessä asiakkaan kanssa miettiä ja suunnitella kustannustehokkaimman ja järkevimmän tavan tuotteen pakkaamiseen.”

Ulkonäöllä ja materiaalivalinnoilla on merkityksensä, sillä pakkaus on kuin yrityksen käyntikortti, jonka asiakas huomaa. Asianmukainen ja siisti pakkaus viestii yrityksen toiminnan laadusta.

Pakkausohjeita noudattamalla lähetys kestää reitin kaikki vaiheet kuljetuksesta terminaalikäsittelyihin.

Voimme yhdessä asiakkaan kanssa miettiä ja suunnitella kustannustehokkaimman ja järkevimmän tavan tuotteen pakkaamiseen.

Jussi Kiviluoto
Head of Operational Excellence Turku and Loss Prevention Finland

Tarkista pakkauksen ja lavan kestävyys

Lähettäjän kannattaa aina myös tarkistaa, että kuormalava kestää sen päälle pakattavan lähetyksen painon.

Itse lavoissakin on eroja: leimattu eurolava kestää todennäköisesti paremmin kuin rimoista koottu.

Kiviluoto muistuttaa, että tuotetta kuljetetaan usein pitkiä matkoja teillä, jotka voivat joskus olla monttuisia ja kiharaisia.

”Kuljetusketjun aikana lähetystä käsitellään eri työvaiheissa vähintään kuusi kertaa. Pakettien pitää kestää käsittelyä myös koneellisilla lajittelijoilla. Ne ovat modernia tekniikkaa, mutta ne ovat kuitenkin koneita.”

Vältä pakkaamisen sudenkuoppia

Aina kaikki ei mene putkeen. Yleisimmät virheet pakkaamisessa ovat seuraavat:

1. Kappaletavaralähetysten sudenkuopat

 • Osoitelapusta puuttuu tarkka toimitusosoite
 • Usean kollin lähetystä ei ole kiinnitetty toisiinsa eikä lavaan
 • Kollin osat yltävät kuljetusalustan reunan ulkopuolelle

2. Pakettilähetyksen sudenkuopat

 • Kolliosoitelappu on väärässä paikassa
 • Pakkausta ei ole suljettu tiiviisti
 • Erikoiskäsittelystä kertovat merkit ovat väärässä paikassa
 • Pakkauksen sisältöä ei ole suojattu

Kunnioita kuormalavan reunoja ja sido kunnolla

DB Schenker käynnisti helmikuun 2022 alussa Euroopan laajuisen CARE-ohjelman. Parin ensimmäisen kuukauden aikana Suomessa ehdittiin tarkistaa noin 300 ja Euroopassa 15 000 lähetystä.

”Positiivista on, että esiin ei ole tullut yhtään Suomesta lähtevää kansainvälistä kuljetusta, jossa lähettäjä olisi systemaattisesti pakannut tavaroita puutteellisesti”, Kiviluoto sanoo.

Yleisin puute pakkaamisessa löytyy tavaroiden asettelusta kuormalavalle: tavaran reunat ylittävät lavan reunat. Tämä aiheuttaa vaurioriskin viereisille pakkauksille ja turvallisuusriskin työntekijöille.

”Noin 40 prosenttia kaikista pakkausvirheistä liittyy kuormalavan ylittäviin pakkauksiin. Niistä virheistä pitää päästä eroon”, Kiviluoto sanoo.

Lähes yhtä usein tavaroita ei ole sidottu järkevästi kuljetusalustaan tai sidonta on jäänyt puutteelliseksi.

”Huonon sidonnan takia pakkaus voi kaatua. Sen seurauksena tuote ja sen vieressä olevat tuotteet voivat vahingoittua. Tällaiset tapaukset heikentävät myös työturvallisuutta.”

Vaarallisten aineiden kansainvälisten kuljetusten osalta asiakkaat saavat Kiviluodolta kehuja.

”Asiakkaat ovat antaneet niistä lähes poikkeuksetta oikeat tiedot ja pakanneet sekä merkinneet ne oikein. Jos lähetyksen tiedoissa on puutteita, emme lain mukaan saa edes kuljettaa sitä”, Kiviluoto sanoo.

Hyödyt kaikille osapuolille

CARE-ohjelman avulla DB Schenker pyrkii vähentämään jo ennalta kuljetusten ja käsittelyiden aikana tapahtuvia vahinkoja. Siitä hyötyvät niin asiakkaat kuin DB Schenker.

”Vahinkojen vähentyessä saamme parannettua palveluiden laatua. Kun homma menee hienosti, asiakkaat ovat tyytyväisiä”, Kiviluoto sanoo

Pakkaamisen parantuessa vahinkovaateiden määrä vähenee, mikä pienentää vahingoista aiheutuvia kustannuksia.

Saksalaisen AIG German Insurance Association -vakuutusyhtiön tekemän tutkimuksen mukaan paremmalla pakkaamisella voitaisiin välttää jopa 70 prosenttia vahinkovaateista.

Koulutuksella korkeaan laatuun

DB Schenker pyrkii omalta osaltaan varmistamaan kuljetusten turvallisuuden ja luotettavuuden kouluttamalla kuljettajat ja terminaaleissa työskentelevän henkilöstön siten, että he osaavat käsitellä tavaroita oikein ja osaavat kiinnittää huomion pakkausvirheisiin.

Työntekijät ja kuljettajat pitävät huolta siitä, että paketit ovat kunnossa ja kuormat hyvin sidottuina.

”Vältämme kuitenkin kuljettamasta tavaroita jääräpäisesti eteenpäin, jos pakkaus tai kuorma on huonossa kunnossa. Siinä vaiheessa otamme yhteyden asiakkaaseen ja keskustelemme jatkotoimenpiteistä.”

DB Schenker on hionut kuljetusprosessit mahdollisimman virtaviivaisiksi. Terminaaleissa vältetään turhia tavaran käsittelyitä ja siirretään lähetykset mahdollisimman suoraan tulolaiturilta lähtöruutuun.

”Meillä on myös käytössä erilaisia tietokonepohjaisia tukiohjelmia. Niiden avulla voimme esimerkiksi tarkistaa, että uuden asiakkaan osalta kaikki lähetykseen liittyvät asiat ovat lain ja meidän vaatimusten mukaisia”, Kiviluoto sanoo.