Jubileumsmagasin

transportföretaget bevisa att de har en plats i en klimatneutral framtid. Schön menar att när det gäller kunderna så har företaget fortfarande en bit kvar till att ”vända på strömmen”. Det går åt rätt håll, men det finns mer att göra. Hon förklarar vidare att i dagsläget vill kunderna att deras gods ska transporteras runt jordklotet så grönt som möjligt, men det är inte många som vill betala mer för det. Resultatet är att intäktstillväxten fortsätter bero på fraktvolymer trots att det innebär fler utsläpp. När företaget arbetar mot klimatneutralitet behövs större utsläppsminskningar och kunder som är villiga att investera i framtiden. Schön tror att vi på lång sikt måste börja tänka i termer av en ny, mindre aggressiv tillväxtkategori: gröna frakter. I en perfekt värld skulle detta ge företaget ökade intäkter trots att den totala fraktvolymen minskar. Där behöver kunderna betala mer medan slutkonsumenter måste vara nöjd med att få två t-shirts för 500 kronor i stället för fem, eftersom minskade transporter ger mindre koldioxidutsläpp och minskad konsumtion. Om den här ”minskade transporten” är grön och betalas därefter kommer DB Schenker kunna klara sig bra även i framtiden – och förhoppningsvis gör planeten också det. Schön betonar att ”företag som fortsätter att agera på ett sätt som allvarligt skadar miljön löper störst risk att bli stående med en affärsmodell som inte fungerar i framtiden”. Det här skrämmer bort investerare som länge tittat extra mycket på grönt beteende. I transportbranschen har detta också en fysisk risk. Större klimatförändringar innebär mer extremt väder och fler avbrott på transportvägar som resultat av översvämmade vägar eller fallna träd. Allt det här betyder att koldioxidbesparingar är livsviktiga för DB Schenker. Trots att företaget bara utför ungefär tio procent av sina transporter på egen hand, och anlitar externa leverantörer för resten, har man fortfarande ansvaret för eventuella miljöskador. Det här bestämdes i Greenhouse Gas Protocol. En företagsstandard för registrering och rapportering av utsläpp av växthusgaser. På DB Schenker står transporter för huvuddelen av företagets koldioxidavtryck. Här är luftfrakten den stora boven, och står för nästan 60 procent av de totala koldioxidutsläppen trots att företaget bara transporterar cirka 1,2 miljoner ton gods Grön transport DB Schenker har över 50 e-lastcyklar i drift. Den senaste generationen kan transportera gods på upp till 200 kilo. I maj 2022 öppnade DB Schenker en hållbar fraktterminal för Tampere-regionen i Finland – ett stort steg i utökningen av gröna distributionstjänster i landet. Solcellsparker på hjul Om ungefär fem år kan solceller på lastbilar med kylanläggningar genera sin egen el. 102 101 100 Värmeisolering Sol, bergvärme och e-mobilitetsinfrastruktur: tack vare högteknologiska byggteknik får den nya marktransportavdelningen i Hamburg ett exemplariskt miljöavtryck. Gröna stadskärnor FUSO eCanter-lastbilar och e-skåpbilar finns redan på vägen i Paris, Frankfurt, Stuttgart, Milano och Oslo. 104 103 Karsten Keller CFO på DB Schenker i Europa “ Effektiv användning av resurser är minimigränsen för hållbarhet. 105 26 27

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzOTQwMw==