Czysta logistyka, długoterminowa wartość dla klientów i innych interesariuszy, bezpieczeństwo w pracy, dialog z otoczeniem – o tych działaniach można przeczytać w najnowszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju DB Schenker "W drodze do zrównoważonego rozwoju". Zapraszamy na stronę http://bit.ly/RaportSpoleczny