Vaarallisten aineiden kuljetuksiin Manner-Suomesta Ahvenanmaalle on liitettävä kuljetustilauksen ja rahtikirjan liitteeksi IMDG-koodin mukainen vaarallisen aineen kirjallinen ilmoitus (Dangerous Goods Declaration), jossa annetaan luokitustiedot merikuljetusta varten. Tämä poikkeuskäytäntö on voimassa 30.12.2021 – 9.1.2022, jolloin käytämme telakalle otetun M/S Fjärdvägen -aluksen sijaan muiden varustamoiden aluksia.