Matkustajaturvallisuuden vuoksi moni varustamo haluaa tietää laivoissaan kuljettavista vaarallisista aineista enemmän kuin sääntely edellyttää. Tämä koskee varsinkin litiumakkujen kuljetuksia.

Jotta voimme ilmoittaa varustamoille näitä kattavampia tietoja, pyydämme jatkossa vaarallisen aineen kirjallisen ilmoituksen ja lähettäjän varmistuksen Suomesta laivayhteydellä vietävistä litiumakuista myös silloin, kun lähetykset on vapautettu IMDG-koodin mukaisesta ilmoittamisvelvollisuudesta Special Provision 188 -erityismääräystä sovellettaessa.

Tämä lisävaade koskee litiummetalliakkuja UN3090 ja UN3091 sekä litiumioniakkuja UN3480 ja UN3481. Jatkossa tällaisten vientien yhteydessä on annettava IMDG-koodin mukainen vaarallisen aineen ilmoitus ja lähettäjän varmistus (DGD, Dangerous Goods Declaration). Shipper’s declaration -osion sisältävässä DGD-lomakkeessa mainitaan lähetyksen olevan Special Provision 188 -erityismääräyksen mukainen (Carriage in accordance with SP188).

DGD-lomake on toimitettava kuljetustilaukseen kiinteästi liitettynä. Tähän voi käyttää eSchenker-kuljetustilaukseen liitettyä DGD:n sähköistä versiota, johon allekirjoitus on kirjoitettu isoin kirjaimin ja mainittu ”Original received electronically” IMDG Code chapter 5.4.1.6:n mukaisesti.