Uusi laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta tulee voimaan 1.9.2023. Lain tarkoituksena on selkeyttää vaarallisten aineiden kuljetuksen vastuita ja lisätä kuljetusten turvallisuutta. Laki asettaa VAK-toimijoille uusia vaatimuksia, kuten sisäisen pelastussuunnitelman laatimisen tilapäisen säilytyksen paikalle ja turvallisuusneuvonantajan ilmoittamisen.

Mikä muuttuu 1. syyskuuta alkaen?

Laki tuo mukanaan uusia hyväksyntä- ja valvontatehtäviä Liikenne ja viestintävirasto Traficomille. Tavoitteena on selkeyttää viranomaisvalvontaa koko vaarallisten aineiden kuljetusketjussa. Tämä auttaa ennalta ehkäisemään vaaratilanteita ja varmistamaan, että vaaralliset aineet kuljetetaan turvallisesti ja vastuullisesti.

Miten uusi laki vaikuttaa vaarallisten aineiden lähettäjään?

Lähettäjät huomaavat muutoksen siinä, että heidän on noudatettava aiempaa tiukempia ohjeistuksia ja vaatimuksia vaarallisten aineiden kuljetuksen yhteydessä. 

Uutena velvoitteena yrityksille tulee VAK-kuljetuksiin nimettävän turvallisuusneuvonantajan ilmoittaminen Traficomille. Lain mukaan vaarallisten aineiden kuljetuksen turvallisuuteen liittyvää toimintaa – esimerkiksi kuljetuksiin liittyvää pakkaamista tai lähettämistä – harjoittavan on nimettävä yksi tai tarvittaessa useampi turvallisuusneuvonantaja. Turvallisuusneuvonantajasta ilmoittaminen tehdään Traficomin verkkosivulla. Ilmoitusvelvollisuus astuu voimaan 1. syyskuuta ja aiemmin tehdyt ilmoitukset katsotaan vastaanotetuiksi samana päivänä.

Lisäksi VAK-lain uusilla vaatimuksilla pyritään parantamaan vaarallisten aineiden tilapäisen säilytyksen turvallisuutta. Tämä tarkoittaa, että tilapäisen säilytyksen paikalle on laadittava sisäinen pelastussuunnitelma ja nimettävä tilapäisen säilytyksen paikalle vastuuhenkilö. Sisäinen pelastussuunnitelma on lähetettävä myös Traficomille tiedoksi. Traficom julkaisee tarvittavaa ohjeistusta sisäisen pelastussuunnitelman laatimista varten.

Lisätietoja:

Heli Hörkkö
Dangerous Goods Safety Adviser
heli.horkko@dbschenker.com