15.10.2021 lähtien kaikkien Italiassa työskentelevien julkisen ja yksityisen sektorin työntekijöiden on näytettävä ”Green Pass” -todistus päästäkseen työpaikoilleen. Vaatimus koskee myös kaikkia ei-italialaisia työntekijöitä, kuten tavaraa lastaavia ja purkavia kuljettajia. Uusi käytäntö aiheuttaa mahdollisesti viivästyksiä Italian kuljetuksiin.