Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT on ilmoittanut jatkavansa jo käynnissä olevaa poliittista työtaistelua pääsiäisen jälkeisellä viikolla. AKT:n ahtaajat ja osa muita satamiin liittyviä työntekijäryhmiä jatkavat poliittista työtaistelua maanantaihin 8. huhtikuuta klo 06:00 saakka. Poliittinen työtaistelu vaikuttaa myös DB Schenkerin vienti- ja tuontikuljetuksiin.  

Pyrimme pitämään tuotantomme käynnissä ja kuljettamaan kaikki lähetykset mahdollisuuksien mukaan myös poliittisen työtaistelun aikana. Kuljetuksissamme voi kuitenkin esiintyä viiveitä, minkä lisäksi DB SCHENKER | system premium -tuotteen kuljetusaikalupausta ei voida taata aikataulun mukaisesti kumpaankaan liikennesuuntaan. Priorisoimme kuljetuksissa lääkkeet, elintarvikkeet ja muut yhteiskunnalle tärkeät tuotteet. 

Maakuljetukset – vienti ja tuonti

Työtaisteluista aiheutuvat poikkeusjärjestelyt ja -reititykset aiheuttavat tuotantoomme lisäkustannuksia, joiden kattamiseksi käytössämme on ollut 11.3. alkaen poikkeustilannelisä. Jatkamme poikkeustilannelisän veloittamista toistaiseksi kaikista viennin ja tuonnin maakuljetuksistamme, jotka lähtevät tai saapuvat maahan. Lisäksi asiakkaidemme kannattaa varautua siihen, että ruuhkien purkaminen ja tilanteen palautuminen normaaliksi voivat viedä useamman viikon.

Merirahti

Poliittisen työtaistelun aikana kontteja ei lastata tai pureta satamissa. Merirahdin kappaletavaravienti onnistuu kuitenkin vaihtoehtoisia reitityksiä käyttäen. Lisäksi täysien merikonttien vientikuljetukset ovat tapauskohtaisesti järjestettävissä.

Otathan tarvittaessa mahdollisimman pian yhteyttä DB Schenkerin myynnin yhteyshenkilöösi, mikäli tarvitset merirahdin vientikuljetuksen poikkeusjärjestelyin. 

Maakuljetukset – kotimaa

Tähänastisilla poliittisilla työtaisteluilla ei ole ollut vaikutusta kotimaan kuljetuksiimme. Polttonesteiden kuljettamisen ja jakelun kuuluessa lakkotoimien piiriin voi tilanteella olla kuitenkin paikallisia vaikutuksia kuljetustemme tuotantoon. Seuraamme tilanteen etenemistä työtaistelun aikana. 

Sähköiset seurantapalvelumme ovat apunasi – seuraathan myös tiedotteitamme

Työtaistelutoimenpiteistä johtuvat muutokset ruuhkauttavat tyypillisesti asiakaspalveluamme. Suosittelemme käyttämään lähetystiedusteluihin ensisijaisesti sähköisiä seurantapalveluitamme ja Betty-asiakaspalvelurobottiamme.

Löydät lakkoseurantamme Pulse-blogista:

Recommended read


Political industrial actions continue after Easter

The Finnish Transport Workers’ Federation (AKT) has announced to continue industrial actions involving stevedores and some other groups of port-related workers. The industrial actions will be extended until Monday April 8, 2024 at 06:00. The industrial action will therefore also affect DB Schenker’s export and import transports.

We will do our best to keep our production running and transport all shipments as far as possible even during industrial actions. However, we may experience delays in our transports, and in addition, the transport time guarantee included in the DB SCHENKER | system premium product cannot be offered in either of these directions. We will prioritize products that are important to society, such as medicines and food.

Land Transport – Export and Import

The exceptional arrangements and reroutings resulting from industrial actions cause additional costs for our production. To cover these costs, we have been using the exceptional situation surcharge since March 11. The indefinite exceptional situation surcharge is in use for all DB Schenker land transports entering or leaving Finland. In addition, our customers should be prepared that it may take several weeks to clear congestion and return to completely normal situation.

Ocean Freight

The industrial action will also halt the unloading and loading of containers in ports, which will delay our ocean transports. LCL Ocean Freight shipments can be exported by alternative routes. In addition, FCL Ocean Freight export shipments can be arranged on a case-by-case basis.  

Please contact your DB Schenker sales contact as soon as possible if you need exceptional arrangements for your ocean shipments.

Land Transport – Domestic

The industrial actions so far have had no impact on our domestic transports. However, as the transport and distribution of fuels is affected by the strike actions, the situation may have local impacts on the production of our transports. We will monitor the situation throughout the industrial action.

Our digital tracking services are here to help you – follow also our strike communication 

ue to the industrial action, our customer service may experience occasional congestion on strike days. We therefore recommend using our digital services and customer service robot Betty as a priority.