Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT on antanut lakkoilmoituksen kaksi viikkoa kestävistä poliittisista lakoista. AKT:n ahtaajat sekä osa muista satamiin kytköksissä olevista työntekijäryhmistä osallistuu poliittiseen lakkoon, joka alkaa maanantaina 11.3.2024 klo 06.00 ja päättyy maanantaina 25.3.2024 klo 06.00.

Pyrimme pitämään tuotantomme käynnissä mahdollisuuksien mukaan myös työtaistelutoimien aikana. Kuljetuksissamme voi kuitenkin esiintyä viiveitä, minkä lisäksi DB SCHENKER | system premium -tuotteen kuljetusaikalupausta ei voida taata aikataulun mukaisesti kumpaankaan liikennesuuntaan. Priorisoimme yhteiskunnalle tärkeät tuotteet kuten lääkkeet ja elintarvikkeet. 

Maakuljetukset – vienti ja tuonti

Toteutuessaan työtaistelu vaikuttaa Suomen tuonti- ja vientikuljetuksiin. Työtaistelun aikana irrallisia perävaunuja ei lastata laivoihin eikä pureta laivoista. Ilman ahtaustyötä perävaunujen kuljettaminen edellyttää kokonaisen ajoneuvoyhdistelmän ja kuljettajan käyttöä, mikä lisää merkittävästi kustannuksia. Mikäli työtaistelu toteutuu, poikkeusjärjestelyt ja -reititykset aiheuttavat lisäkustannuksia ja edellyttävät erillisen lakkolisän käyttöönottoa. 

Maakuljetukset – kotimaa

Työtaistelun ei odoteta vaikuttavan kotimaan kuljetuksiimme. Polttonesteiden kuljettamisen ja jakelun kuuluessa lakkotoimien piiriin voi tilanteella olla kuitenkin paikallisia vaikutuksia kuljetustemme tuotantoon. Seuraamme tilanteen etenemistä lakkoviikkojen aikana. 

Merirahti

Työtaistelu keskeyttää myös konttien purkamisen ja lastauksen laivoista, mikä tulee viivästyttämään merikuljetuksiamme. Merirahdin kappaletavaravienti onnistuu vaihtoehtoisia reitityksiä käyttäen.

Otathan tarvittaessa mahdollisimman pian yhteyttä DB Schenkerin myynnin yhteyshenkilöösi, mikäli tarvitset merirahdin kappaletavaraviennin kuljetuksen poikkeusjärjestelyin. 

Sähköiset seurantapalvelumme ovat apunasi

Työtaistelutoimenpiteistä johtuvat muutokset ruuhkauttavat tyypillisesti asiakaspalveluamme. Suosittelemme käyttämään lähetystiedusteluihin ensisijaisesti sähköisiä seurantapalveluitamme ja Betty-asiakaspalvelurobottiamme.

Löydät lakkoseurantamme Pulse-blogista:

Recommended read


Industrial actions affect DB Schenker transports 11.-25.3.2024  

The Finnish Transport Workers’ Union AKT has issued a strike notice for two weeks of political strikes. The stevedores and some other groups of workers linked to the ports will take part in a political strike, starting on Monday, March 11, 2024 at 06.00 am and ending on Monday, March 25, 2024 at 06.00 am. 

We will strive to keep our production running as much as possible even during industrial action. However, we may experience delays in our transports, and in addition, the transport time guarantee included in the DB SCHENKER | system premium product cannot be offered in either of these directions. We will prioritize products that are important to society, such as medicines and food.

Land Transport – Export and import

If the industrial action takes place, it will affect Finnish import and export transports. During the industrial action, trailers will not be loaded or unloaded from ships. Without stevedoring, the transport of trailers requires the use of a complete vehicle combination and a driver, which significantly increases costs. In the event of industrial action, exceptional arrangements and routings may require the introduction of a separate strike surcharge.

Land Transport – Domestic

The industrial action is not expected to affect our domestic transports. The transport and distribution of liquid fuels, while covered by the industrial action, may nevertheless have an impact on transport production. We will monitor the situation throughout the industrial action.

Ocean Freight

The industrial action will also halt the unloading and loading of containers in ports, which will delay our ocean transports. LTL Ocean Freight shipments can be exported by alternative routes. 

Please contact your DB Schenker sales contact as soon as possible if you need exceptional arrangements for the transport of your LCL shipments.

Our digital tracking services are here to help you

Due to the industrial action, our customer service may experience occasional congestion on strike days. We therefore recommend using our digital services and customer service robot Betty as a priority.