Poliittiset työtaistelut jatkuvat viikon 7 jälkipuoliskolla. Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT aloittaa ahtausalaa koskevat lakot, jotka vaikuttavat myös DB Schenkerin vienti- ja tuontikuljetuksiin. Ahtausalan työnseisaus alkaa keskiviikkona 14.2. klo 6.00 ja päättyy lauantaina 17.2. klo 06.00. 

Pyrimme palvelemaan asiakkaitamme mahdollisimman hyvin myös poikkeustilanteessa. Osassa ulkomaan kuljetuksistamme on kuitenkin syytä varautua viiveisiin. Kotimaan kuljetuksemme toimivat poliittisten työtaisteluiden aikana normaalisti.

Maakuljetukset – vienti ja tuonti

Ahtausalan lakko vaikuttaa erityisesti Keski-Euroopan tuonti- ja vientikuljetuksiimme. Kuljetusaikatauluihin on odotettavissa viivästyksiä, emmekä voi taata lakkopäivinä kuljetuksia kaikille Keski-Euroopan lähetyksille. Emme voi myöskään taata DB SCHENKER | system premium -kuljetusaikataululupausta kumpaankaan liikennesuuntaan.

Merirahti

Lakko pysäyttää satamissa rahtitavaran liikenteen ja tulee siten viivästyttämään kuljetuksia.

Lakkojen vaikutukset asiakaspalveluun

Työtaistelutoimenpiteistä johtuvat muutokset ruuhkauttavat tyypillisesti asiakaspalveluamme. Käytäthän lähetystiedusteluihin ensisijaisesti sähköisiä seurantapalveluitamme ja Betty-asiakaspalvelurobottiamme.

Löydät lakkoseurantamme Pulse-blogista:

Recommended read


Strikes in the logistics sector continue – stevedoring strike on 14.–17.2.

Political industrial action will affect DB Schenker’s transport services at the end of week 7. The Finnish Transport Workers’ Union (AKT) has announced strikes in the stevedoring sector, which will start on Wednesday 14 February at 06.00 am and end on Saturday 17 February at 06.00 am.

We try to serve our customers as well as possible also in exceptional circumstances. However, customers should be prepared for delays in some of our international transports. Our domestic transport services will operate normally during the strike.

Land Transport – import and export

The stevedoring strike will particularly affect our import and export transports in Central Europe. Delays in transport schedules are expected and we cannot guarantee transport for all shipments in Central Europe on strike days. However, we cannot offer the transport time guarantee included in the DB SCHENKER | system premium product in either of these directions.

Ocean Freight

The strike covers all port operations and will therefore cause congestion.

Contacting our Customer Service

Due to the industrial action, our customer service may experience occasional congestion on strike days. We therefore recommend using our digital services and customer service robot Betty as a priority.