Maanviljelijöiden tiesulut ja lakot vaikuttavat kuljetuksiin Puolassa viikosta 12 alkaen. Tiesulkujen ja lakkojen odotetaan rajoittavan liikennettä seuraavilla Puolan rajanylityspaikoilla:

  • Chyżne (Puolan ja Slovakian välinen raja – sulun odotetaan kestävän koko maaliskuun)
  • Świeckossa (Puolan ja Saksan välinen raja)
  • Puolan ja Ukrainan väliset rajanylityspaikat

Lisäksi Puolassa on ilmoitettu laajoista, koko maan kattavista tiesuluista keskiviikkona 20.3, jolloin liikennöinti maan suurimmilla valtateillä pyritään pysäyttämään kokonaan. Lakkojen ja tiensulkujen odotetaan hidastavan merkittävästi Puolan vienti- ja tuontikuljetuksia.

Voit seurata kuljetuksiasi sähköisten seurantapalveluidemme avulla. Myös Virtuaaliassistenttimme Betty palvelee sinua lähetyksiin liittyvissä kysymyksissä vuorokauden ympäri.Farmers’ road blocks and strikes will affect transport in Poland from week 12. The situation is expected to restrict traffic at the following Polish border crossings:

  • Chyżne (Polish-Slovakian border – the protest will last until the end of March)
  • Świeckossa (Polish-German border)
  • Border crossing point between Poland and Ukraine

In addition, countrywide mass protests have been announced in Poland on Wednesday 20 March, with the aim of country’s main highways to be completely blocked. The strikes and road blocks are expected to significantly slow down Polish export and import traffic.

Please use our digital services and customer service robot Betty as a priority to track your shipments.