Lentorahdin päästöt muodostavat merkittävän osan DB Schenkerin Scope 3 -päästöistä. Olemme sitoutuneet saavuttamaan mahdollisimman pian riippumattomuuden fossiilisista polttoaineista. Tavoitteen saavuttaminen vaatii maailmanlaajuista yhteistyötä kumppaneidemme kanssa.

Uskomme, että koko kuljetus- ja logistiikka-ala jakaa kanssamme saman päämäärän. Uusiutuvista raaka-aineista valmistetut polttoaineet ovat monin paikoin korvaamassa kerosiinin käytön. Tällä hetkellä kolme merkittävintä kestävää lentorahdin polttoaineratkaisua ovat uusiutuva lentopolttoaine (SAF), alkoholin muuttaminen lentopolttoaineeksi (ATJ) sekä synteettiset lentopolttoaineet (PtL).

• SAF (Sustainable Aviation Fuel) on biologisista jäännöstuotteista, kuten metsäjätteestä, kotitaloustähteistä ja käytetystä ruokaöljystä valmistettu polttoaine. Yleisimmin kaupallisen lentoliikenteen käyttämä uusiutuva lentopolttoaine viittaa vetykäsitellyistä rasvahapoista tuotettuihin HEFA-polttoaineisiin.

• ATJ (Alcohol-to-Jet) on valmistusmenetelmä, jossa sokeriruo’osta, maissista ja rikkaruohoista tuotetaan alkoholia, joka muutetaan lentopolttoaineeksi. 

• PtL (Power-to-Liquid) on synteettinen polttoaine, jota valmistetaan nestemäisestä hiilivedystä. Sitä tuotetaan käyttämällä sähköä, vettä ja hiilidioksidia.

Uusiutuviin lentopolttoaineisiin siirtymisen edellytykset vaihtelevat polttoaineiden saatavuuden, infrastruktuurin ja kustannusten mukaan. Pitkän aikavälin tavoitteemme DB Schenkerillä on käyttää ainoastaan uusiutuvasta sähköstä tuotettua polttoainetta. Ennen tätä hyödynnämme SAF-polttoainetta, joka on tällä hetkellä parhaiten saatavilla oleva lentopolttoaine.

SAF:n tuotantoon on panostettu laajasti eri puolilla maailmaa – myös Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Vaikka uusiutuva polttoaine on yhä tavallista lentopolttoainetta kalliimpaa, ero pienenee esimerkiksi mittakaavaedun ja EU:n päästökauppajärjestelmän myötä.  

Vuoden 2023 aikana DB Schenker osti noin 12 000 tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta Lufthansa Cargolta, United Airlinesilta ja Virgin Atlanticilta. Tämä on auttanut meitä vähentämään hiilidioksidipäästöjä yli 40 000 tonnia.

SAF-sertifikaattien ansiosta DB Schenkerin asiakkaat voivat hyödyntää uusiutuvaa lentopolttoainetta kaikissa lentorahtikuljetuksissaan. Uusiutuvia lentopolttoaineita ei käytetä välttämättä juuri sillä reitillä, missä asiakkaidemme tavaroita kuljetetaan: sen sijaan asiakkaamme voivat ostaa kuljetuksiensa edellyttämän polttoainemäärän edestä SAF-sertifikaatteja, jotka varmistavat, että uusiutuvaa lentopolttoainetta käytetään korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Riippumaton kolmas osapuoli tarkastaa ja varmistaa, että päästövähennys myös todellisuudessa tapahtuu. Näin kokonaispäästöjä voidaan vähentää käytettävästä reitistä, lentokonetyypistä tai lentoyhtiöstä riippumatta.

Lue lisää:

DB Schenkerin vuoden 2023 vastuullisuusraportti on julkaistu – lue lisää!

DB Schenker on vastuullinen liikekumppani. Autamme asiakkaitamme vähentämään heidän toimitusketjujensa ympäristövaikutuksia ja olemme sitoutuneet pienentämään sekä omia että koko arvoketjun kuljetuspäästöjä. Näin pyrimme edistämään koko toimialan kehitystä kohti kestävämpää tulevaisuutta.