Suurasiakkaiden myyntiryhmän vetäjäksi Head of KAM -tehtävään on nimitetty Joni Vähätalo. Hän aloittaa tehtävään siirtymisen välittömästi. Jonilla on pitkä ja monipuolinen kokemus DB Schenkerin tehtävistä terminaalityöntekijästä globaaleihin asiakasvastuisiin. Toivotamme Jonille menestystä uusiin haasteisiin.

Joni Vähätalo, Head of KAM

DB Schenkerin myyntiä ja markkinointia johtava CCO Joni Lehtonen siirtyy toisen yhtiön palvelukseen marraskuussa. Kiitämme Jonia 25 vuoden työstä DB Schenkerin, myyntimme ja työyhteisömme kehittäjänä. Ennen seuraajan nimitystä kaupallisen johtajan tehtävästä vastaa CEO Petteri Nurmi.

Joni Lehtonen, CCO