Euroopan parlamentti on päättänyt liittää laivayhtiöt päästökauppajärjestelmän (ETS) piiriin vuodesta 2024 alkaen.

Kuljetussektorin sisällyttäminen päästökauppajärjestelmään on osa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa sekä 55-valmiuspakettia, joiden tavoitteena on torjua ilmastonmuutosta vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia (vuoden 1990 tasoon verrattuna) vuoteen 2030 mennessä.  

Järjestelmän tavoitteena on kannustaa yrityksiä vähentämään hiilidioksidipäästöjään tekemällä päästöjen vähentämisestä päästöoikeuksien hankkimista edullisempaa.

Näin meriliikenne liitetään osaksi päästökauppajärjestelmää

Laivayhtiöiden on palautettava päästöjään vastaavia päästöoikeuksia seuraavan aikataulun mukaan: 

  • Vuonna 2024 yhtiöiden tulee palauttaa päästöoikeudet 40 prosentille todennetuista päästöistään. 
  • Vuonna 2025 yhtiöiden tulee palauttaa päästöoikeudet 70 prosentille todennetuista päästöistään. 
  • Vuodesta 2026 alkaen päästöoikeudet palautetaan täysimääräisesti. 

Päästökauppajärjestelmään liittyvät kustannukset siirretään laivayhtiöiden palveluiden ja lauttareittien käyttäjien maksettaviksi.  

Kerromme DB Schenkerillä noudatettavasta käytännöstä joulukuuhun mennessä. Lisätietoja aiheesta saat EU:n päästökauppajärjestelmän verkkosivuilta (europa.eu) tai omalta DB Schenkerin yhteyshenkilöltäsi.